...Dommerfullmektig Om stillingen Nå har du muligheten til å bli en del av et mangfoldig og solid fagmiljø med rundt 90 dommere og 20 dommerfullmektiger. Vi søker etter minst fem nye dommerfullmektiger. Her hos oss er ingen dag lik den forrige! Hver dag møter... 
Oslo
11 dager siden
 ...Om stillingen Ved Romerike og Glåmdal tingrett blir det ledig en stilling som dommerfullmektig. Som utgangspunkt er stillingen ledig ved vårt kontorsted Kongsvinger, men rettssted kan endres i løpet av perioden. Tiltredelse vil skje etter nærmere avtale. Den som ansettes... 

ROMERIKE OG GLÅMDAL TINGRETT LILLESTRØM

Kongsvinger
18 dager siden
 ...Agder tingrett har en samlet bemanning på 63,6 årsverk. Kristiansand rettssted har ca. 40 ansatte, herav 12 embetsdommere, 4 dommerfullmektiger og forøvrig saksbehandlere/ administrativt personell. Vi legger vekt på høy kvalitet i vårt arbeid, samt effektivitet og... 
Kristiansand S
19 dager siden
 ...oppgaver samtidig Ønskelig: God innsikt i strafferett og straffeprosess   Erfaring fra strafferettspleien som forsvarer, dommerfullmektig eller påtalejurist   Erfaring med økonomiske straffesaker  Personlige egenskaper Analytisk, grundig og selvstendig... 
Oslo
4 dager siden
 ...statsstøtte vil telle positivt. - Erfaring som advokat med større offentlige virksomheter som klienter, bakgrunn som dommer/dommerfullmektig og bred prosedyreerfaring vil telle positivt. Personlige egenskaper Vi søker deg som: - Har høy personlig og faglig... 

ASKER KOMMUNEADVOKAT

Asker
22 dager siden
 ...påregnes å gjøre tjeneste ved alle rettsstedene. Vestfold rett har pr. i dag 20 dømmende årsverk (samt to ekstraordinære dommerfullmektiger) og har en samlet bemanning på om lag 47 årsverk. Rettskretsen dekker hele det nåværende Vestfold fylke. Vestfold tingrett... 

Ett (to) embeter som tingrettsdommer ved Vestfold tingrett

Tønsberg
19 dager siden
 ...Eidsvoll og Kongsvinger. Domstolen er ledet av en domstolleder og har i tillegg en nestleder, en administrasjonssjef, 18 dommere, 6 dommerfullmektiger og 33 saksbehandlere. Du vil med andre ord bli en del av et tverrfaglig miljø av svært kompetente kollegaer som alle deler et... 

Konstitusjon som tingrettsdommer ved Romerike og Glåmdal tin...

Eidsvoll (tettsted)
19 dager siden
 ...Kongsvinger. Domstolen ledes av en sorenskriver videre er det nestleder, 18 tingrettsdommere, en konstituert tingrettsdommer, 6 dommerfullmektiger, 32 saksbehandlerstillinger, en administrasjonssjef, en seksjonssjef og tre rettsbetjenter. Domstolen behandler et stort... 
Kongsvinger
17 dager siden
 ...påregnes å gjøre tjeneste ved alle rettsstedene. Vestfold rett har pr. i dag 20 dømmende årsverk (samt to ekstraordinære dommerfullmektiger) og har en samlet bemanning på om lag 47 årsverk. Rettskretsen dekker hele det nåværende Vestfold fylke. Vestfold tingrett... 
Tønsberg
19 dager siden