Søkeresultater: 20 ledige stillinger

 ...Vi søkjer etter ein etter miljøarbeidar i 85 prosents vikarstilling til pleie- og omsorgsavdelinga. Arbeidsstaden er for tida Eggesbøtun...  ...kontinuerleg tilsyn dag og kveld. Hovudfokuset i stillinga er på miljøarbeid. Endring i helsetilstand kan føre til endring av behov for... 

HERØY KOMMUNE HEIMETENESTER YTRE

Fosnavåg
1 dag siden
 ...Brattvåg barneskule har fra hausten av ledig 4 vikar stillinger som fagarbeider/assistent. Vi søker motiverte og engasjerte tilsette som har lyst til å gjere ein forskjell for våre elevar og vere ein del av våre flotte kollegaer, og som kan vere med å bidra til eit positivt... 

Brattvåg barneskule, Haram kommune

Brattvåg
2 dager siden
 ...sette fag og relasjon i fokus. Kvalifikasjoner Du er miljøarbeider/helsefagarbeider/ufaglært med relevant kompetanse Du har...  ...Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
Frå 12.08.24 - 31.07.25 blir det ledig eit vikariat i 80 % aktivitørstilling knytt til Dagsenter for eldre. Stillinga har dagarbeidstid, med fire arbeidsdagar kvar veke. Målgruppa for dagtilbodet er heimebuande eldre. Dagsenteret for eldre har to avdelingar lokalisert...

VOLDA KOMMUNE FJORDSYN BUSTADER

Volda
3 dager siden
 ...utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk (atferdsanalyse).  Vi har som ambisjon å...  ...på denne stillingen. Stillingen har avsatt tid til fagarbeid og turnus har hovedvekt av dagvakter. Vi tilbyr:  Interne... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
2 måneder siden
 ...Vi tilbyr Sommerjobb på vedlikeholdslaget er timelønnet og i dag plassert i stillingskode 1117 fagarbeiderstilling eller 1203, fagarbeider, l.tr. 40 - 46 etter kvalifikasjoner.  Dette tilsvarer kr 224,36 - 242,31 kr/time. Kostgodtgjørelse blir utbetalt pr arbeidsdag... 

Sommerjobb i Kystverket - Vedlikeholdslag

Ålesund
8 dager siden
Fagarbeidar/Barne - og ungdomsarbeidar i Skole og SFO.  Inntil 2 X 100%  heile stillingar der vi har ei fast stilling og eit vikariat kombinert skule og SFO samt 2x50% faste stillingar i SFO. Vikariatet varer frå 1. august - 24  tom 31. juli - 25 med mulighet for fast... 

FLISNES SKOLE

Ålesund
2 dager siden
 ...Fagbrev og mestring Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter... 

Lærling i betong og tømmerfaget Møre og Romsdal

Ålesund
Én måned siden
 ...reneste. Arbeidsoppgaver Dekkskadett på fartøyet Praktisk opplæring som navigatør Allsidige og utfordrende oppgaver som fagarbeider innen nybygging, drift og vedlikehold på navigasjonsinstallasjoner og Kystverket sine objekt. Drift og vedlikehold av fartøy... 

Dekkskadetter

Ålesund
26 dager siden
 ...studiepoeng Administrasjonsmedarbeider- 50% stilling krav om fagutdanning, helst innen økonomi-og/eller regnskap Vaktmester/teknisk miljøarbeider - 50% stilling - krav om fagutdanning Returkonsulent - 50% stilling - ingen særskilte krav til utdanning... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Ålesund
8 dager siden
 ...Kvalifikasjonar Du er autorisert sjukepleiar eller vernepleiar, oppgje HPR nr i søknaden. Du har erfaring med målretta miljøarbeid i team. Vi forutsett gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg (helst Norsktest nivå B2) . Kun søknader med vedlagt... 

Selje/Hasletunet , Volda Omsorgssenter har 100 % fast st for...

Volda
2 dager siden
 ...for barna i deres skolehverdag. Bidra til at det enkelte barn opplever positiv oppfølging. Kvalifikasjoner Fortrinnsvis fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfag Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig. Den som blir ansatt må legge frem... 

Tilkallingsvikarer - Skole og SFO/AKS - Ålesund sentrum og Å...

Ålesund
9 dager siden
 ...Ulstein kommune har fem grunnskular. Her kan du lese om skulane. Frå skuleåret 2024/2025 kan det bli ledig fleire stillingar som fagarbeidar, miljørettleiar og vernepleiar i skule og SFO. Behovet vil vere avhengig av antal permisjonar, overføringar, oppseiingar og... 

ULSTEIN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ulsteinvik
9 dager siden
 ...ha arbeidshelg hver tredje helg.  Kvalifikasjoner Du er miljøarbeider/helsefagarbeider/ufaglært med relevant kompetanse Du trives...  ...omsorg og HOTL Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort... 

Stendi AS

Ålesund
18 dager siden
 ...reglement Pensjonsordning og frivillig fritidsforsikring Tverrfagleg yrkesgruppe som vernepleiar, sosionom, barnevernspedagog og fagarbeidar Moglegheiter for fast stilling etter endt studieforløp Kontaktinformasjon Guro Bakke Liaskar, Tenesteleiar,  Logg inn... 

Tilkallingsvikar bu og habilitering

Ørsta
2 måneder siden
 ...tilbringes ute på oppdrag Kvalifikasjoner: Erfaring fra tilsvarende arbeid/produksjonsarbeid, snekkerarbeid eller lignende fagarbeid er en fordel Læredyktig, allsidig og fleksibel Må beherske norsk eller engelsk Førerkort klasse B Vi tilbyr: Varierte... 

Brisk avd. Reklame

Ålesund
Én måned siden
 ...sosialisering Kvalifikasjonar Du er autorisert helsefagarbeidar, oppgje HPR nr i søknaden. Du har erfaring med målretta miljøarbeid i team Vi forutsett gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg( helst Norsktest nivå B2) . Kunn søknader med vedlagt... 

HORNINDAL OMSORGSSENTER

Volda
4 dager siden
 ...Alterneringsplikt mellom dekk og maskin Arbeidsoppgåver som vert pålagt av næraste overordna Oppgåver knytt til alarminstruks Verne- og miljøarbeid Kundehandsaming Kvalifikasjonar Ferdighetssertifikat matros eller nødvendig fartstid for å kunne tjenestegjere som... 

FJORD1 AS

Sæbø
3 dager siden
 ...stødig aktør i stadig utvikling Ønskede kvalifikasjoner hos deg:  Har helse-/sosialfaglig, eller pedagogisk utdannelse (fagarbeider/bachelor) Er student innen helse-/sosialfag eller annen relevant utdanning Er ufaglært med et brennende ønske om å utrette... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
Én måned siden
 ...Kvalifikasjoner Det er fint hvis du har erfaring fra arbeid med utfordrende adferd og HOTL Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort klasse B. Personlige egenskaper Du er trygg i deg selv og... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden