Søkeresultater: 58 ledige stillinger

 ...trenger litt ekstra i skolehverdagen?  Skoleåret 2024/2025 har vi ett ledigeårsvikariat og to faste stillinger som assistent/fagarbeider/miljøarbeider ved Våler ungdomsskole. Stillingene tilsvarer en 70% prosent stilling og følger skoleåret.   Skolen har elever på 8.-10.... 

Våler kommune

Våler
11 dager siden
 ...Miljøarbeider - Magnhildrud bofellesskap Om enheten Kommunalområdet Helse og velferd...  ...søker etter en miljøarbeider / fagarbeider i 32,86 % stilling som hvilende nattevakt...  ...leiligheter. Arbeidsoppgaver målrettet miljøarbeid i samarbeid med tjenestemottakere... 
Askim
12 dager siden
 ...Fagarbeider - Hæra bofellesskap Om enheten Tjenesten for funksjonshemmede yter tjenestene avlastning, dagtilbud og botilbud, henholdsvis til personer med utviklingshemming. Seksjonen er fordelt på to enheter med hver sin enhetsleder. Enhetene samarbeider tett med... 
Mysen
6 dager siden
Vi i hjemmesykepleien i Råde har ledig fast 50 % stilling for helsefagarbeider. Hjemmesykepleien i Råde ligger under virksomhet helsehuset. Helsehuset Råde består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem, dagavdeling og fysio- og ergoterapi. Vi er delt inn i 3 mindre team...

RÅDE KOMMUNE DAGSENTER HELSEHUSET

Råde
12 dager siden
 ...Miljøarbeider - Furuseth bofellesskap Om enheten Seksjon Tjenester for funksjonshemmede i Indre Østfold kommune består av botilbud, avlastning og dagaktivitet til personer med nedsatt funksjonsevne, fortrinnsvis personer med utviklingshemming. Tjenesten er organisert... 
Askim
11 dager siden
 ...Fagarbeider/assistent - Tenor skole Om enheten Kommunalområdet Oppvekst i Indre Østfold kommune jobber helhetlig og tverrfaglig for at barn og unge skal oppleve mestring i hverdagen gjennom inkluderende fellesskap. Målet er å utvikle robuste barn og unge som er... 
Slitu
18 dager siden
 ...Lærere og fagarbeider - Spydeberg Ungdomsskole Om enheten Kommunalområdet Oppvekst i Indre Østfold kommune jobber helhetlig og tverrfaglig for at barn og unge skal oppleve mestring i hverdagen gjennom inkluderende fellesskap. Målet er å utvikle robuste barn og... 
Spydeberg
18 dager siden
 ...Vi på logistikkseksjonen har ledig 100% fast stilling som fagarbeider! Vi søker fagarbeider med fagbrev i logistikk eller minimum 3 års videregående utdanning. Stillingen er organisert i Forsyningsavdeling, Logistikkseksjon og er hovedsakelig plassert i Sterilt varemottak... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
Én måned siden
 ...arbeidstid ~ Gode pensjons- og velferdsordninger, egen bedriftshelsetjeneste ~ Lønn etter Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, som fagarbeider (kode 5111) avhengig av ansiennitet (for tiden kr 574 448 - kr 627 300 brutto pr år). Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til... 

Kan du tenke deg å jobbe med vedlikehold av hånd- og avdelin...

Horten
12 dager siden
 ...daglige aktiviteter til beboerne - Jobbe ut fra målrettet miljøarbeid - Ha fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse - Oppfølging...  ...Vi bruker journalsystemet CosDoc Kvalifikasjoner - Fagarbeider - Gode samarbeidsevner - Kunne jobbe selvstendig -... 

VESTGÅRDVEIEN BOFELLESSKAP PU-BOLIGER

Skiptvet
13 dager siden
 ...tjenestene våre og for å ivareta et godt arbeidsmiljø Direkte miljøarbeid gjennom tilrettelegging for at beboerne får medvirke til...  ...Norsk autorisasjon som vernepleier/sykepleier/miljøterapeut Fagarbeider eller i et utdanningsforløp Student/elev over 18 år... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG VELFERD

Fredrikstad
17 dager siden
 ...aktivitet.  Vi ser etter deg som har denne profilen du er fagarbeider (eller tilsvarende realkompetanse), eller har annen relevant...  .... Aktuell stillingskode dersom du har fagbrev er 6684 miljøarbeider, med avlønning etter følgende lønnstabell:L-1.2A ~0-4 års ansiennitet... 
Moss
23 dager siden
 ...veiledning i daglige aktiviteter til beboerne- Jobbe ut fra målrettet miljøarbeid- Ha fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse- Oppfølging...  ...- Vi bruker journalsystemet CosDoc Kvalifikasjoner - Fagarbeider - Gode samarbeidsevner- Kunne jobbe selvstendig- Førerkort... 

Helsefagarbeider ved Vestgårdveien bofellesskap

Skiptvet
13 dager siden
 ...utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk (atferdsanalyse). Liker du i tillegg at...  ...arbeidsmiljø så søker du nå! Stillingen har avsatt tid til fagarbeid og turnus har hovedvekt av dagvakter. Vi tilbyr:    Bli... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
2 måneder siden
 ...oss å skape dette miljøet for våre barn så må du søke her hos oss! Kort om stillingen Vi har nå en ledig fast stilling som fagarbeider i 50% stilling i Bergenhus Barnehage. Ønsker du å gjøre en forskjell og har stort engasjement for barn og deres barndom? Da bør... 

Fagarbeider i Rakkestad kommune - 50% fast stilling

Rakkestad
3 dager siden
 ...helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med ulik bistandsbehov.  ~Målrettet miljøarbeid ~Praktisk bistand og planleggetiltak  ~Vurdere behov og planleggetiltak  ~Dokumentasjon og tiltaksplaner  ~Sørge for faglig... 

Våler kommune

Våler
3 dager siden
 ...leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø. Sikre grunnlag for miljøforståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid i prosjektet Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant... 

Har du lyst til å jobbe som miljørådgiver i en byggherreorga...

Tønsberg
5 dager siden
 ...forsikrings- og pensjonsordninger. Andre vilkår Har du relevant fagbrev lønnes stillingen som barne- og ungdomsarbeider eller fagarbeider. Uten fagbrev vil stillingen lønnes som klubbarbeider. Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING ADMINISTRAS...

Fredrikstad
13 dager siden
 .... Arbeidsoppgaver avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen  Den som ansettes må... 

Halden fengsel - Fengselsbetjenter

Halden
3 dager siden
 ...med andre sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere  Arbeidsoppgaver - Yte forsvarlige tjenester av god kvalitet - Miljøarbeid og personsentrert omsorg - Pårørendesamarbeid - Legemiddelhåndtering - Dokumentasjon - Utarbeide og oppdatere tiltaksplaner... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE ØSTSIDEN SYKEHJEM

Gamle Fredrikstad
12 dager siden