...Pedagogisk fagsenter i Haram søker ein dyktig og engasjert logoped i eit 100 % eitt års vikariat f.o.m. 01.06.24 Logopedtenesta er organisert saman med PP-tenesta og styrka barnehagetilbod i Pedagogisk fagsenter. Som logoped vil du jobbe direkte med personar i alle... 

HARAM KOMMUNE PEDAGOGISK FAGSENTER

Brattvåg
9 dager siden
 ...Pedagogisk-psykologisk teneste i Time kommune har ledig 100 % fast stilling som logoped Time PPT held til i flotte, romslege lokale på Bryne, og hos oss får du arbeida saman med dyktige PP-rådgjevarar med utdanning innan pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi, psykologi... 

TIME KOMMUNE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE

Bryne (Time)
11 dager siden
 ...utvikling, og består av engasjerte og dyktige spesialpedagoger, logopeder, musikkterapeut og pedagoger. Pedagogisk fagsenter Ytrebygda og...  ...og ressursteam. Pedagogisk fagsenter Ytrebygda søker logoped i fast 100% stilling fra snarest. Arbeidsoppgaver Gi spesialpedagogiske... 

BERGEN KOMMUNE PSYKISK HELSE BERGEN SØR

Nesttun
2 dager siden
 ...Vil du jobbe i et spennende fagmiljø ved sykehuset i Stavanger? Seksjon terapi har nå ledig fast 50% stilling som logoped fra 1. juni . Det vil mest sannsynlig være muligheter for å jobbe mer enn 50% i perioder pga ledige vikarmidler og/eller prosjektmidler, og det er... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
11 dager siden
 ...Logoped 50 % Ledig stilling som logoped i 50 %, fordelt mellom skole og barnehage Om stillingen Ved Vega barne- og ungdomsskole og Vega barnehage er det ledig 50 % stilling som logoped.  Arbeidsområder og ansvarsoppgaver Som logoped/spesialpedagog skal... 
Vega
19 dager siden
 ...LOGOPED I TOKKE KOMMUNE Tokke kommune har ledig 100% fast stilling som logoped i Tokke kommune frå 01.08.24 ++Arbeidsoppgåver:++ Hovudvekta av stillinga vil vere retta i arbeid med born og unge. Logopeden skal utgreie, sette i gang og delta i tiltak for born og... 

TOKKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Dalen
6 dager siden
 ...Kort om stillingene Holtålen og Røros PPT søker logoped ved pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i 100% stilling fast stilling. PPT for Holtålen og Røros har kontor sentralt på Røros. Logoped har eget kontor sammen med PPT og her vil du arbeide sammen med dyktige... 

RØROS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Røros
3 dager siden
 ...ergoterapeut på Unicare Bakke vil du inngå i et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, logoped, psykolog, sosionom, aktivitør og arbeidsveileder. Vi får pasienter direkte fra sykehus eller henvist fra fastlege. På Unicare... 

UNICARE BAKKE AS

Halden
4 dager siden
 ...med fysioterapeutene i avdelingen. Terapiavdelingen har litt over 50 stillinger og organiserer ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sosionomer i somatisk del av sykehuset på Våland. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
9 dager siden
 ...under psykologisk-pedagogisk avdeling i virksomheten Stangehjelpa. Avdelingen har ca 29 årsverk, fordelt på blant annet PP-rådgivere, logopeder, psykologer, sosionomer, spesialpedagoger og migrasjonspedagog. Vi søker nå etter spesialpedagog i 100 % fast stilling fra 1.... 

STANGEHJELPA

Stange
6 dager siden
 ...sterkt fagmiljø som samarbeider i team med andre faggrupper som til dømes anestesilegar, indremedisinarar, kirurgar, fysioterapeutar, logoped og KEF. Vi set fag i fokus, og god opplæring vert prioritert. Molde sjukehus er eit veldifferensiert sjukehus med kirurgiske,... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK

Molde
11 dager siden
 ...sterkt fagmiljø som samarbeider i team med andre faggrupper som til dømes anestesilegar, indremedisinarar, kirurgar, fysioterapeutar, logoped og KEF, og sjølvsagt intensivssjukepleiarar i seksjonen. Vi set fag i fokus, og god opplæring vert prioritert. Du vil få ein eigen... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK

Molde
11 dager siden
 ...kommunens døgnrehabiliteringstilbud. Ved avdelingen jobber det i dag sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logoped, lege og kjøkkenassistent. Hos oss får du jobbe med mennesker som trenger rehabilitering etter å ha mistet eller fått svekket... 
Bodø
19 dager siden
 ...Rehabilitering og slagenhet består av et tverrfaglige team der du vil jobbe tett med sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut, sosionom, logoped og nevrolog. Arbeidsoppgaver Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere målrettede fysioterapeutiske tiltak Jobbe... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP POLIKLINIKK - STOKMARKNES

Stokmarknes
4 dager siden
 ...Spesialpedagog - Spesialpedagogisk enhet  Om enheten Enhet for Spesialpedagogisk hjelp består av spesialpedagoger, fagarbeidere og logopeder, som jobber utadrettet mot kommunale barnehager, private barnehager og hjem i Indre Østfold. Vi er for tiden ansatt i enhet for... 
Askim
10 dager siden
 ...Det er også tilknyttet fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og diabetessykepleier til medisinsk avdeling. Samt logoped for pasienter som har behov for dette. Sykepleier har også plikt til å medvirke til undervisning /opplæring av studenter i grunnutdanning... 

SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK

Elverum
5 dager siden
 ...Fagarbeider - Spesialpedagogisk enhet Om enheten Enhet for Spesialpedagogisk hjelp består av spesialpedagoger, fagarbeidere og logopeder, som jobber utadrettet mot kommunale barnehager, private barnehager og hjem i Indre Østfold kommune. Vi er for tiden ansatt i... 
Askim
10 dager siden
 ...Totalt har avdelingen 20 senger 23 ansatte i det tverrfaglige teamet. Tverrfaglig team består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, nevropsykologer, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionom, leger og teamkoordinator. Avdeling for hjerneslag er en primæravdeling... 

SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDEN

Bjørnemyr
10 dager siden
 ...sykepleier, helsefagarbeider, legespesialist, LIS lege, psykolog, nevropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, sosionom, logoped og klinisk ernæringsfysiolog. I arbeidet legges det stor vekt på å involvere og samarbeide med pasienten og pårørende om behandling... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING...

Stavern
10 dager siden
 ...Bjerkreim. Eigersund kommune er vertskommune.  Vi er et faglig kompetent team som består av PP-rådgivere, spesialpedagoger, psykolog, logoped, sekretær og leder. Til sammen er vi 13 ansatte. Vi er opptatt av barnets beste, tidlig innsats og inkludering i skole og barnehage... 

PP-TJENESTEN I DALANE

Egersund
4 dager siden
 ...Senter sammen med 15 andre terapeuter. Lyse fine lokaler, kun 5-6 min kjøring fra Stavanger sentrum Fysioterapeut, lymfødemterapeut, logoped, psykolog eller andre profesjoner som kan utfylle de 9 helsebedriftene som allerede driver her, er ønsket. For mer info, send en... 

Åpen søknad – Tasta Helseloft AS

Stavanger
Én måned siden
 ...Kvalifikasjoner lærerkompetanse med fordypning i logopedi og/eller spesialpedagogikk erfaring fra undervisning og skole, evt. erfaring som logoped eller fra voksenopplæring god kjennskap til læreplanverket Personlige egenskaper fleksibel og med gode samarbeidsevner... 

Lærer med kompetanse i logopedi - Nesodden videregående skol...

Nesodden kommune
6 dager siden
 ...avdelingsleder. Ny avdelingsleder skal primært jobbe mot skoleområdet og være tilknyttet avdeling PPT. Avdeling PPT består av pp-rådgivere, logoped, veiledere og skoleansatte på alternativ opplæringsarena. Vi ser nå derfor etter en engasjert og løsningsfokusert medarbeider som... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE FREDRIKSTAD PEDAGOGISK PSYKOLOGISKE TJEN...

Fredrikstad
1 dag siden
 ...fysioterapeut og ergoterapeut med relevant kompetanse/ erfaring innefor geriatri). I tillegg omfatter teamet ernæringsfysiolog, sosionom og logoped. Tverrfaglig vurdering i akuttgeriatrisk enhet («comprehensive geriatric assessment», CGA) bidrar til redusert dødelighet, bedret... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
5 dager siden
 ...Til den ene stillingen ønsker vi en person med logopedi i sin formelle utdanning. I dag har denne fagpersonen kombinert det å være logoped med å være pedagogisk psykologisk rådgiver. Vi krever at du har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Før oppstart i stillingen... 

SOLA KOMMUNE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNINGSKONTOR

Sola
11 dager siden
 ...relevant scoringsverktøy, for eksempel GCS ~ Jobbe tverrfaglig med andre yrkesgrupper: ~lege ~fysioterapeut/ergoterapuet/sosionom/logoped ~klinisk ernæringsfysiolog ~klinisk nevrofysiologi ~ helsefagarbeider ~ pasientsentrert helseteam ~ Bruk av... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
12 dager siden
 ...arbeider personalet tverrfaglig i sammensatte fagteam med yrkesgrupper som sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, logoped og lege. Den tverrfaglige sammensetningen i fagteamene gir et dynamisk og spennende fagmiljø, samt sikrer et helhetlig... 

Fredrikstad kommune

Fredrikstad
Én måned siden
 ...hvilken stilling du søker. Kvalifikasjoner Spesialutdannet sykepleier Sykepleier Ergoterapeuter Fysioterapeuter Logoped Medisinstudent, sykepleiestudenter eller andre studenter innen helse og sosialfag. Vi tilbyr ~80-100 % stilling ~ Sykepleiere... 

Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, ergoter...

Kristiansand kommune
Én måned siden
 ...engasjerte og dyktige sjukepleiarar, vernepleiarar, helsefagarbeidarar, kokkar og assistentar, og samarbeider tett med lege, fysio, ergo og logoped blant anna. Som tilsett hos oss vil du få meiningsfulle og spennande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og... 

Gloppen kommune

Gloppen kommune
Én måned siden
 ...rådhuset i Førde og har tilsette frå 30-64 år med ulike utdanningar. PPT er heimla i barnehage- og opplæringslova. I stillinga som logoped vil ein jobbe ut i einingane både før og etter vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. PPT har ein tilsett... 

PPT I SUNNFJORD KOMMUNE

Førde
12 dager siden