...vere med å forme framtida? Stipendiat i generativ maskinlæring med...  ...generativt nettverks (GN) geomodellar som "lærer geologi" før boreoperasjon og har yting...  ...vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.... 

Stipendiat i generativ maskinlæring med geovitenskapelige an...

Bergen
12 dager siden

kr 12.200 - 16.400 per måned

 ...startdatoer tilgjengelig ~Jobb på Kreta i Hellas (med betalt overnatting) ~Ingen erfaring...  ...er språkkunnskapene dine og vilje til å lære nye ting! Om selskapet: Vår klient...  ...nivå i norsk (minst C1) ~Godt nivå på engelsk (minst B2) ~Kommunikasjonsferdigheter ~Entusiasme... 

Real Recruitment Solutions

Bergen
14 dager siden
 ...dømes undervisning). Stillinga inngår i EU Horizon Europe-prosjektet Impetus...  .... Målet med emulatorane er å lære forhaldet mellom storskala prediksjonar...  ...vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Generell... 

Stipendiat i utvikling og anvending av maskinlæring for neds...

Bergen
28 dager siden
 ...med å forme framtida? Universitetslektor i kunsthistorie Velkomen som søkjar til...  ...klassiske fag, kunsthistorie, nordisk litteratur, språk og fagdidaktikk, norrøn filologi, norsk...  ...Søkjarar må også ha utmerka kunnskapar i engelsk. Den som blir tilsett, må vere godt... 

Universitetslektor i kunsthistorie

Bergen
2 dager siden
 ...ei mellombels stilling som forskar (20 %) i ett år. Stillinga er ekstern finansiert...  ...Søkjar må vere særs god i munnleg og skriftleg engelsk Vi kan tilby: Eit godt og...  ...utdanning må leggje ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar)... 

Forskar (mellombels) ved Klinisk institutt 2

Bergen
2 dager siden
 ...haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Forskar 1108 i informatikk - berekningsbiologi Ved Logg inn for å se...  ...) Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge. Generell informasjon... 

Forsker 1108 i informatikk - berekningsbiologi

Bergen
2 dager siden
 ...med å forme framtida? Universitetslektor i teatervitskap Velkomen som søkjar til...  ...klassiske fag, kunsthistorie, nordisk litteratur, språk og fagdidaktikk, norrøn filologi, norsk...  ...Søkjarar må også ha utmerka kunnskapar i engelsk. Den som blir tilsett, må vere godt... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
5 dager siden
 ...du vere med å forme framtida? Postdoktor i systemteknikk eller informatikk ved Senter...  ...fordel. Svært gode språkkunnskapar i engelsk munnleg og skriftleg er eit krav Gode norskkunnskapar...  ...må leggje ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar) og... 

Postdoktor i systemteknikk eller informatikk ved Senter for ...

Bergen
6 dager siden
 ...du vere med å forme framtida? Stipendiat i terrestrisk økologi Ved Logg inn for å...  ...Godkjend dokumentasjon på ferdigheiter i engelsk (dersom påkravd, jfr. Logg inn for å se kontaktinformasjon...  ...til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Generell... 

Stipendiat i terrestrisk økologi.

Bergen
9 dager siden
 ...du vere med å forme framtida? Stipendiat i religionsdidaktikk Velkommen som søkjar...  ...samarbeidsevner. Søkjar må beherske engelsk, skriftleg og munnleg. Søkjarar må skrive...  ...vedlegg må vere på norsk, eit anna skandinavisk språk eller engelsk. Dokumentasjon på andre... 

Stipendiat i religionsdidaktikk

Bergen
12 dager siden
 ...Postdoktor i fiskefysiologi Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda -...  ...publikasjonar. Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Generell informasjon:... 
Bergen
12 dager siden
 ...Stipendiat i matematikkdidaktikk UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom...  ...er ein føremon Søkjarar må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg på godt nivå Søkjarar...  ...norsk eller eit anna skandinavisk språk Det blir lagt vekt på personlege og mellommenneskelege... 
Bergen
8 dager siden
 ...du vere med å forme framtida? Postdoktor i terrestrisk økosystemmodellering. Ved...  ...gode ferdigheiter i munnleg og skriftleg engelsk. Personlege og mellommenneskelege eigenskapar...  ...til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Generell informasjon... 

Postdoktor i terrestrisk økosystemmodellering.

Bergen
12 dager siden
 ...som avdelingsingeniør (kode 1085) er ledig i forskingsgruppa leia av Pawel Burkhardt...  ...kommunisere flytande (skriftleg og munnleg) på engelsk. Noko kunnskap i norsk må tileignast...  ...omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp på JobbNorge. Søknader... 

Avdelingsingeniør vikariat (kode 1085) ved Michael Sars-sent...

Bergen
6 dager siden
 ...tilnærminga gjer det mogleg å inkludera eksperimentelle data i simuleringa av systemet. Dei vanlege likningane må bli...  .... Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge. Generell informasjon Utfyllande... 

Ph.d.-stipendiat i datadrevet berekningsmekanikk for vindene...

Bergen
6 dager siden
 ...Om stillinga MUHO (Museumssenteret i Hordaland) har ledig fast stilling i 100% som...  ...men det viktigaste er at du har vilje til å lære og nytte digitale verktøy som nyttast i...  ...og det er ein fordel om du òg er trygg i engelsk.  Vi ser etter deg som jobbar godt saman... 

Handverkar

Bergen
2 dager siden
 ...eller postdoktor knytt til prosjektet «Liv og arbeid i balanse: Rettslige svar på et arbeidsliv i endring og...  ...samarbeide med andre. Du må ha gode kunnskapar i både engelsk og norsk (eller eit anna skandinavisk språk), så vel munnleg som skriftleg. Arbeidsoppgaver... 

1 stilling som stipendiat/postdoktor ved Det juridiske fakul...

Bergen
12 dager siden
 ...politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen søkjer ein postdoktor. Den som blir...  ...strukturert og ha gode samarbeidsevner Nytte engelsk skriftleg og munnleg Gode...  ...omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge. Generell informasjon... 

Postdoktorstilling ved Institutt for politikk og forvaltning

Bergen
12 dager siden
 ...Universitetslektor i nordisk språkvitskap UiB - Kunnskap som formar samfunnet...  ...klassiske fag, kunsthistorie, nordisk litteratur, språk og fagdidaktikk, norrøn filologi, norsk...  ...Søkjarar må også ha utmerka kunnskapar i engelsk. Den som blir tilsett, må vere godt personleg... 
Bergen
5 dager siden
 ...framtida? Postdoktor (innstegsstilling) i matematikkdidaktikk Ved Logg inn for å...  ...undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk Stillinga krev at den som vert tilsett...  ...og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast... 

Postdoktor (innstegsstilling) i matematikkdidaktikk

Bergen
28 dager siden
 ...haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat i mikrobiell økologi. Ved Logg inn for å se...  ...publikasjonar.  Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Generell informasjon:... 

Ph.d.-stipendiat i mikrobiell økologi.

Bergen
28 dager siden
 ...ledig ei fast stilling (50 %) som professor eller førsteamanuensis i medisinsk etikk og vitenskapsteori ved Institutt for Global helse...  ...vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. Vi tilbyr:... 

Professor eller førsteamanuensis i medisinsk etikk og vitens...

Bergen
2 dager siden
 ...førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i utdanningsleiing ved Fakultet for...  ...meistre norsk eller eit anna skandinavisk språk.  Den som vert tilsett må vere personleg...  ...ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv lasta opp attesterte omsetjingar... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28

Bergen
6 dager siden
 ...du vere med å forme framtida? Postdoktor i digital kultur - 2 stillingar  Velkomen...  ..., lingvistikk, klassisk filologi, nordisk språk og litteratur, norrøn filologi, norsk som...  ...samarbeidsevner. Søkjaren må beherske engelsk både skriftleg og munnleg. Ved vurderinga... 

Universitetet i Bergen

Bergen
1 dag siden
 ...du vere med å forme framtida? Stipendiat i digital kultur – 2 stillingar Velkommen...  ..., lingvistikk, klassisk filologi, nordisk språk og litteratur, norrøn filologi, norsk som...  ...gode samarbeidsevner. Søkjar må beherske engelsk, skriftleg og munnleg. Søkjarar vil bli... 

Universitetet i Bergen

Bergen
1 dag siden
 ...du vere med å forme framtida? Stipendiat i antikkens arkeologi, historie eller...  ...samarbeidsevner. Søkjarar må beherske engelsk, skriftleg og munnleg. Søkjarar må skrive...  ...vedlegg må vere på norsk, eit anna skandinavisk språk eller engelsk. Dokumentasjon på andre... 

Stipendiat i antikkens arkeologi, historie eller religionshi...

Bergen
12 dager siden
 ...med å forme framtida? Førsteamanuensis i osteologi Ved Universitetsmuseet i Bergen...  ...Ferdigheiter i eit skandinavisk språk vil vera viktig for å kunna lesa og skriva...  ...og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk må lastast opp i JobbNorge. Generell informasjon... 

Førsteamanuensis i osteologi

Bergen
6 dager siden
 ...haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Universitetslektor i norsk som andrespråk (Norskkursa) Velkomen som søkjar til eit...  ...tilsett, må ha norsk mastergrad i norsk som andrespråk, nordisk språk og litteratur eller tilsvarande. Ved vurdering av søkjarar vil... 

Universitetslektor i norsk som andrespråk (Norskkursa)

Bergen
28 dager siden
 ...Vestlundveien  bofellesskap ligger sentralt plassert i Fyllingsdalen. Her bor det 8 mennesker med stor variasjon i bistandsbehov....  ...selvstendig og i team Du har evne til å ta til deg ny kunnskap og lære av andre Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt... 

Vestlundveien bofellesskap søker ny miljøterapeut

Bergen
2 dager siden
 ...Vi har ledig fast LIS 2/3-stilling i legegruppa i medisinsk biokjemi, Avdeling for medisinsk...  ...biokjemi Søkar må meistre norsk og engelsk, både munnleg og skriftleg (Det blir kravd...  ...ein kan dokumentere kunnskapar i norsk språk tilsvarande Bergenstesten B2) God skriftleg... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
21 timer sidenNy