...sin nye dataplattform i Azure Cloud med Databricks som sentrale verktøy og sette deg inn i forretningens domenespesifikke behov og oversette dette til tekniske løysninger. Du trenger ikkje å ha erfaring med løysingsarkitektur frå tidlegare, men du har gjerne utviklar... 

VESTLAND FYLKESKOMMUNE SKYSS

Bergen
5 dager siden
 ...muntlig formuleringsevne på norsk. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, krever vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR ( Vi ønsker at du har erfaring med systemtenkning, risikoanalyser,... 
Bergen
5 dager siden
 ...Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Ufullstendige søknader vil normalt ikke bli behandlet. Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen... 
Bergen
8 dager siden
 ...karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søker med utenlandsk utdanning... 

Postdoktor ved Senter for omsorgsforskning, vest

Bergen
Én måned siden
 ...arbeidsoppgaver Utvikle og forbedre brukergrensesnittet av våre SaaS-produkter med Next.js og React Samarbeide med produkteier for å oversette mockups og wireframes til responsive brukerflater Bidra til utvikling og vedlikehold av Aritmas frontendarkitektur og felles... 

Aritma AS

Laksevåg
Én måned siden