...Vil du vere med å forme framtida? Førsteamanuensis i kulturvitskap Ved Institutt for arkeologi...  ...på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan tre år frå tilsetjing. Det vil bli...  ...vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
16 dager siden
 ...Førsteamanuensis i datatryggleik UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt...  ...undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan tre år etter tiltreding. Det vil...  ...vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast... 
Bergen
9 dager siden
Associate Professor in Cultural Studies UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes...
Bergen
22 dager siden
 ...Førsteamanuensis i osteologi UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett...  ...Ferdigheiter i eit skandinavisk språk vil vera viktig for å kunna lesa og skriva...  ...vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk må lastast opp i JobbNorge. Generell... 
Bergen
Én måned siden
 ...Førsteamanuensis (2 x 100 %) i medisinsk statistikk UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt...  ..., kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. Vi... 
Bergen
1 dag siden
 ...Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (patologi) ved Klinisk institutt 1 UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom...  ...tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode.... 
Bergen
6 dager siden
 ...Instituttleiar for Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking Dette er Høgskulen...  ...(HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 900 tilsette og 16...  ...og skriftleg framstillingsevne i norsk og engelsk. Personlege eigenskapar: Gode... 
Bergen
7 dager siden
 ...med å forme framtida? Stipendiat i romfysikk og amosfæredynamikk Ved...  ...med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge. Generell...  ...kan ein få ved å vende seg til førsteamanuensis Hilde Nesse, Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Stipendiat i romfysikk og atmosfæredynamikk

Bergen
23 dager siden
 ...Vil du vere med å forme framtida? Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (patologi) Ved Det medisinske fakultet, Klinisk...  ...tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. Vi... 

Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medi...

Bergen
5 dager siden
 ...Universitetslektor i spansk fagdidaktikk UiB - Kunnskap...  ...tilbyd studieprogram i arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk,...  ..., russisk, tysk, spansk språk og latinamerikastudium. Spanskfaget...  ...seg til fagkoordinator, førsteamanuensis Synnøve Ones Rosales på... 
Bergen
21 dager siden
 ...med å forme framtida? Stipendiat i romfysikk og amosfæredynamikk Ved...  ...med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge. Generell...  ...kan ein få ved å vende seg til førsteamanuensis Hilde Nesse, ****@*****.*** ,... 

UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK

Bergen
25 dager siden
 ...Søkjarar som er tatt opp på spesialistprogrammet i oral protetikk vert prioritert. Det...  ...må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet...  ...ikkje er på eit av desse språka to referansar (namn og kontaktinformasjon... 

Instruktørtannlege (faste stillinger) ved Seksjon for oral p...

Bergen
1 dag siden
 ...samtidskunst er det ledig vikariat  som universitetslektor (30%) i skulptur. Vikariatet er for eitt år med moglegheit for...  ...Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Dokumentasjon som ikkje er lasta... 

Midlertidig stilling som universitetslektor (30%) i skulptur...

Bergen
8 dager siden
 .../fagbrev kombinert med relevant etter- og videreutdanning kan i nokre tilfelle kompensere for utdanningskravet. Dokumentert...  ...Bør beherske munnleg og skriftleg norsk (eller skandinaviske språk) og engelsk. Personlege eigeskapar vil verta vektlagd. Vi tilbyr:... 

Skanningskonsulent (midlertidig)

Bergen
5 dager siden
 ...Postdoktorstillinga er knytt til arbeidspakke 3 i prosjektet som vert leia av...  ...og demens nytte norsk og engelsk munnleg og skriftleg...  ...ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar) og...  ...eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.... 

Postdoktor (100 %) 3 år

Bergen
15 dager siden
 ...UiB sitt såkalla ‘sikre analyserom’ og har i dag meir enn 500 brukarar innafor ei lang...  ...innan programmering i eitt eller fleire av språka Python, JS, PHP. Erfaring med DevOps på...  ...godt munnleg og skriftleg på norsk og engelsk. Kjenner du deg att i noko, men ikkje alt... 

Systemutviklar (senioringeniør/overingeniør) ved IT-avdeling...

Bergen
15 dager siden

kr 12.200 - 16.400 per måned

 ...eksternt fra Norge! ~Flere startdatoer tilgjengelig ~Jobb på Kreta i Hellas (med betalt overnatting) ~Ingen erfaring nødvendig:...  ...du trenger: ~Flytende nivå i norsk (minst C1) ~Godt nivå på engelsk (minst B2) ~Kommunikasjonsferdigheter ~Entusiasme og lyst til å... 

Real Recruitment Solutions

Bergen
7 dager siden
 .... Mange av prosjekta er store, og ofte retta mot låginntektsland i Afrika og Asia. Dette stiller krav til gode kunnskapar og kommunikasjonsevner...  ...til å uttrykke deg godt skriftleg og munnleg, både på norsk og engelsk Vi søkjer deg som trivst med å ha stort spenn i... 

Rådgjevar/prosjektøkonom (100 % fast)

Bergen
1 dag siden
 ...Vitskapleg assistent i fysisk aktiv læring Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei...  ....  Søkjarar må meistre norsk eller eit anna skandinavisk språk, samt engelsk.  Den som blir tilsett må vere personleg eigna for stillinga... 
Bergen
8 dager siden
 ...Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat for lege i spesialisering LIS 2/3 med tilsetjing september 2024 og varigheit...  ...motivert, fleksibel og ha gode samarbeidsevne og beherske norsk språk godt munnleg og skriftleg Vi tilbyr Stimulerande og aktivt... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
15 dager siden
 ...haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat i mikrobiell økologi. Ved Logg inn for å se...  ...publikasjonar.  Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Generell informasjon:... 

Ph.d.-stipendiat i mikrobiell økologi.

Bergen
2 måneder siden
 ...Universitetslektor (20 % vikariat) i medisin (allmennmedisin) UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett...  ...vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Vi tilbyr: Spanande og utviklande... 
Bergen
9 dager siden
 ...Om stillingen Bymuseet i Bergen er et kulturhistorisk og arkeologisk museum med ansvar for drift av ni museer i Bergen kommune. Museet forvalter 105 kulturhistoriske bygninger. Museet har også ansvar for kulturlandskap, samt historiske hager- og parkanlegg. Vi har vel... 

Prosjektstilling som konservator

Bergen
6 dager siden
 ...Kvalifikasjoner: -Pålitelig, ansvarlig og voksen opptreden i rollen som trafikkdirigent -Tilfredsstillende vandel -Førerkort...  ...arbeidet -Fleksibel i forhold til arbeidstid -Behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig -At man har fullført kurs 1 og kurs 3 er... 

SAFE24 DA

Bergen
19 dager siden
UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the...

PhD-position (4 years)

Bergen
6 dager siden
 ...Om stillinga Statsforvaltaren i Vestland har ledig ei fast stilling som sakshandsamar på miljøavdelinga i forureiningsseksjonen, med kontorstad i Bergen.  Statsforvaltaren har seks avdelingar med ei brei oppgåveportefølje, og du vil få ein variert og spennande jobbkvardag... 

Rådgjevar/seniorrådgjevar - forureining

Bergen
6 dager siden
 ...Ønsker du å bli spesialist i blodsjukdommar?  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig fast stilling for lege i...  ...motivert, fleksibel og ha gode samarbeidsevne og beherske norsk språk godt munnleg og skriftleg Vi tilbyr Stimulerande og aktivt... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
15 dager siden
UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the...

MSCA SEAS postdoctoral fellow in regulatory and governance c...

Bergen
19 dager siden
UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the...

PhD position in Language Technology at MediaFutures

Bergen
23 dager siden
 ...og våre ansatte, og skape en unik kultur som setter standarden i bransjen. Hos Cutters vil du ha mulighet til å utfordre deg...  ...følgende kvalifikasjoner... Minimum B1 nivå i et Skandinavisk språk eller Engelsk Erfaring i frisørfaget Utføre effektiv hårklipp av høy... 

Cutters Norge

Bergen
7 dager siden