...spesialisering, overleger, leger i spesialisering og ansatte med klinisk høyskolebakgrunn. Enheten har gode rutiner for tverrfaglig...  ...sosialfaglig høgskolebakgrunn, med videreutdanning Klinisk pedagog med erfaring fra BUP Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten... 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Lofoten, Nordland...

Svolvær
3 dager siden
 ...Solvang skole har behov for pedagog i en 100% stilling  for ansatt i permisjon med oppstart 1. august 2024 -1.mars 2025, med mulighet for forlengelse. Oppgavene er knyttet til småtrinnet og grunnleggende begynneropplæring. Lærer med godkjent lærerutdanning, allmennlærer... 

SOLVANG SKOLE

Hamar
4 dager siden
 ...Vil du bli med vårt team med klinisk ernæringsfysiologer ved Barne- og ungdomsklinikken? Barne- og ungdomsklinikken har fire årsverk kliniske ernæringsfysiologer ansatt. Kliniske ernæringsfysiolog inngår i ulike tverrfaglige team og arbeider selvstendig ved de ulike... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
3 dager siden
 ...Det vil fra 01.08.2024 være ledig 100% stilling fast og inntil 300% vikariat som lærer/adjunkt/pedagog ved Stiklestad skole. Vikariatene er i perioden 01.08.24-31.07.25. Vi ser etter deg som har kompetanse i noen av disse fagene: begynneropplæring, norsk, matematikk... 

STIKLESTAD SKOLE

Verdal
9 dager siden
 ...rehabilitering, smertepoliklinikk og behandlingsforløp til pasienter med fedme for voksne og SMART Livsstil.  Vi har ledig 100% vikariat som klinisk ernæringsfysiolog knyttet til SMART livsstil, behandlingstilbud til barn og unge med fedme. Oppstart etter avtale, varighet til  31... 

SØRLANDET SYKEHUS HF REHABILITERING KONGSGÅRD

Kristiansand S
9 dager siden
Fagerholt skole søker lærere til undervisning fra 1. august 2024 Fagerholt skole ligger på Fagerholt, med Justneshalvøya og Jegersberg som nærmeste nabo. Vi er en skole med 557 flotte elever og rundt 65 dedikerte ansatte fordelt på skole og SFO. Fagerholt er den største...

FAGERHOLT SKOLE

Kristiansand S
12 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver - pedagog - oppvekstavdelingen Om stillingen Hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i oppvekstavdelingen fra 20. august 2024. Oppvekstavdelingen har 31 ansatte og er en... 
Skien
3 dager siden
Dyktige pedagoger Søknadsfrist: 2024-05-02 - Bærumsmarka FUS barnehage as, Bærum Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for... 

FUS AS

Ås
17 dager siden
 ...60 dyktige medarbeidere fra et bredt spekter av faggrupper. Vår kliniske ernæringsfysiolog er en viktig brikke i det tverrfaglige...  ...Samarbeid med og veiledning til fagpersoner i førstelinjen (klinisk ernæringsfysiolog, helsesykepleier, fysioterapeut og andre) Bidra... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
11 dager siden
 ...Vi har ledig års 100 % vikariat, med mulighet for forlengelse, innen Klinisk ernæringsfysiolog (kef) ved Medisinsk poliklinikk, Sørlandet sykehus Arendal. Arbeidsområdet for stillingen omfatter både innlagte og polikliniske pasienter innen voksen somatikk. For tiden konsentrert... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
11 dager siden
 ...Avdeling for klinisk farmakologi er del av Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital, og har ca. 80 ansatte fordelt på leger, kjemikere, farmasøyter, bioingeniører og administrative stillinger. Avdelingen er lokalisert i nye lokaler i Teknostallen, noen få minutters... 

Seksjon Legemiddelsikkerhet, St. Olavs hospital

Trondheim
3 dager siden
Helgelandssykehuset HF er en av regionens største kompetansebedrifter, med cirka 1700 medarbeidere på Helgeland. Helgelandssykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell og investerer...

Fysioterapeut

Vefsn kommune
1 dag siden
 ...Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Syd, enhet Søndre Nordstrand, har ledig 1 års vikariat i stilling som klinisk pedagog/pedagog eller psykolog i barne- og ungdomspsykiatri fra 01.09.24, med mulighet for forlengelse. BUP Syd består av poliklinikkene BUP Søndre Nordstrand... 

BUP Søndre Nordstrand, Oslo universitetssykehus HF

Oslo
9 timer sidenNy
 ...Ledig stilling som klinisk stipendiat Beskrivelse Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Stillingen er ledig fra 1.5.2024. Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for... 
Oslo
20 dager siden
 ...og unge er delt i fire seksjonar; ein sengepost og tre poliklinikkar. Ved seksjon Sogndal BUP, er det ledig fast stilling for klinisk pedagog frå 01.09.2024. Sogndal BUP er samlokalisert med Indre Sogn Psykiatrisenter, og er ein del av eit stort fagmiljø innan psykisk... 

HELSE FØRDE HF SOGNDAL BUP

Sogndal
12 dager siden
 ...DNV Imatis AS søker en  Klinisk Applikasjonspesialist til å bli en del av vårt banebrytende team innen helse- og teknologibransjen. Her er muligheten til å forme fremtidens digitale helseløsninger og spille en nøkkelrolle i vårt internasjonale veksteventyr. Stilling:... 

DNV Imatis

Porsgrunn
Én måned siden
Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Sykehuspartner forvalter og drifter et av...

Vi søker service manager med interesse for helseteknologi

Oslo
1 dag siden
 ...arbeider systematisk med skoleutvikling og alle ansatte tar del i praksisfellesskapet. Vi søker nå etter kvalifiserte og engasjerte pedagoger som ønsker å bidra til en spennende læringsreise for våre elever. Du vil være en del av et dynamisk arbeidsmiljø, hvor samarbeid... 

TORRIDAL SKOLE

Kristiansand S
6 dager siden
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og v år visjon «Med ...

Klinisk monitor/rådgiver

Tromsø
17 dager siden
 ...Vi har ledig 90 % fast stilling som sykepleier, p.t. på dag/kveld på klinisk nevrofysiologisk enhet (KNF) ved avdeling for kompleks epilepsi (SSE) Sandvika fra 1. juni 2024. Enheten vår er en døgnenhet med 10 sengeplasser, samt poliklinisk virksomhet kun på dagtid der... 

Sykepleier 90 % stilling p.t dag/aften

Bærum kommune
1 dag siden
 ...Laboratorieleder innen medisinsk biokjemi (klinisk patologi) Om stillingen Vi søker en motivert opg løsningsorientert person til å lede driften av laboratoriet ved NMBU Veterinærhøgskolen, Faggruppe for klinisk patologi.  Det er ledig fast stilling som ledende ingeniør... 
Ås
5 dager siden
Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester som er representert i nesten alle kommunene i fylket for...

Fagledende fysioterapeut

Sør-Varanger kommune
7 dager siden
 ...Stipendiatstilling innen Klinisk ernæring Om stillingen Avdeling for ernæringsvitenskap har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til prosjektet "Female transition periods (menarche and menopause), CholesteRol and CardiomEtabolic... 
Oslo
17 dager siden
 ...Universitetslektor i klinisk barne- og ungdomspsykologi Dette er NTNU NTNU er eit breiddeuniversitet med ein teknisk-naturvitskapleg hovudprofil og eit tyngdepunkt innan profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byar med hovudsete i Trondheim. På... 
Trondheim
19 dager siden
 ...Forskar (mellombels) ved Klinisk institutt 2 Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
11 dager siden
 ...arbeidet bruker vi gode IT verktøy for planlegging, vurdering og dokumentasjon. Hos oss har du mulighet for fagnettverk med andre pedagoger i våre barnehager. I tillegg får du: Lønn og pensjon etter tariff PBL Tilgang til arbeidstøy Opplæring til stillingen... 

ESPIRA KUNNSKAPSBYEN BARNEHAGE

Lillestrøm
6 dager siden
 ...Et viktig virkemiddel for å nå målsettingen er etableringen av Kliniske utdanningsenheter (KLUe) som arena for å styrke samarbeidet mellom...  ...fra disse Formalisert veilederkompetanse Nyere klinisk erfaring Erfaring fra arbeid med studenter i praksis Kjennskap... 

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim
3 dager siden
Barnehagen på Glåmos ligger midt i smørøyet mellom skole, gode turområder og et flott nærmiljø. Vi har tilgang til gymsal og kan bruke skolens uteområde. Vi søker en engasjert barnehagelærer som ønsker å gi barna en solid start i livet, og brenner for å utgjøre en meningsfull...

GLÅMOS BARNEHAGE

Røros
10 dager siden
Hva vi ser etter Kvalifikasjoner: · Godkjent grunnskoleutdanning 5.-10.trinn eller allmennlærerutdanning. (NB! Spesifiser utdanning og antall studiepoeng i søknaden.) · Prioriterte fag (andre fag vil også bli vurdert) o Naturfag o Matematikk o Engelsk. ...

OVERHALLA MONTESSORISKOLE SA

Overhalla
4 dager siden
 ...arbeidet bruker vi gode IT verktøy for planlegging, vurdering og dokumentasjon. Hos oss har du mulighet for fagnettverk med andre pedagoger i våre barnehager. I tillegg får du: Lønn og pensjon etter tariff PBL Tilgang til arbeidstøy Opplæring til stillingen... 

ESPIRA TORSHOVDALEN BARNEHAGE

Oslo
10 dager siden