Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Hjemmehjelp jobb

1-20 fra 21 søkeresultater

Alta kommune
 ...Hjemmetjenesten sone øst søker: Tilkallingsvikarer som hjemmehjelp/assistent Vil du jobbe i en kommune med fokus på utvikling og nytekning der visjonen er « Alta vil»? Være en del av et felleskap der vi har som mål å gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å bo og... 
13 dager siden
Kamfer AS  -  Oslo
 ...Som hjemmehjelp i Kamfer utfører du praktiske oppgaver ute hos våre brukere. Oppgavene som skal utføres er bestemt av vedtaket den enekelt bruker har fått av kommunen. Vi søker nå en ny kollega som kan bistå oss med brukere som har vedtak på praktisk bistand samt kan... 
11 dager siden
Hjelp i Hjemmet AS  -  Bergen
 ...Sommervikarer/hjemmehjelp Hjelp i Hjemmet søker sommervikarer fra uke 26 ¿ uke 32. Aktuelle kandidater må like å jobbe med eldre mennesker. Søker må ha førerkort klasse B og disponere egen bil. Arbeidet innebærer bl.a husarbeid, personlig assistanse, sosiale... 
21 dager siden
Norlandia Hjemmeomsorg AS  -  Oslo
 ...Tittel Pleieassistent/ Hjemmehjelp Kategori Helse og Sosial Helse Verne-/Hjelpepleie / Omsorgsarb. Arbeidstid Heltid, Deltid Arbeidssted Norge, Oslo, Oslo Søknadsfrist Se annonse Norlandia Hjemmeomsorg AS Ole deviks vei 44 Vil du... 
27 dager siden
Skedsmo Kommune  -  Skedsmo kommune
 ...Sommervikarer hjemmehjelpstjenesten (Ref.nr: HS HJEMMEHJELP 3197) Sommervikarer til hjemmehjelpstjenesten Beskrivelse av arbeidssted Avdeling for hjemmetjenester yter tjenester til hjemmeboende brukere med behov for praktisk bistand/hjemmehjelp og hjemmesykepleie... 
Én måned siden
Tvedestrand kommune  -  Tvedestrand (tettsted)
 ...rehabilitering tilbyr tjenester innen sykehjem, tilrettelagte boliger, rehabilitering, hjelpemiddelformidling, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. I enheten legger vi vekt på læring, utvikling og forbedring. Vi har et solid og godt fagmiljø med stor bredde i... 
9 dager siden
Jobzone AS  -  Sande I Vestfold
 ...hjemmetjenesten og det er 2 stillingstyper som nå skal besettes: 1 dagsykepleier med koordineringsansvar 2 ute gående sykepleiere/hjemmehjelp For begge stillingene gjelder: Arbeidsoppgaver Ansvar for en sykepleiefaglig forsvarlig tjeneste i samsvar med... 
6 dager siden
Molde (kommune)
 ...hele året. Beskrivelse av arbeidssted Glomstua omsorgssenter innehar mange tjenesteområder. Vi har sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, kjøkken, vaktmester, dagsenter og bofellesskap for eldre. Hovedoppgaver Arbeidspraksis/... 
Én måned siden
Sandefjord
 ...kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 6583.(pleiemedarbeider) og stillingskode 6190 ( hjemmehjelp) Stillingen lønnes for hel stilling fra 282 000 kroner, økende til 384 700 kroner etter 16 års ansiennitet. Pensjonsinnskudd for... 
14 dager siden
Oslo kommune, Bydel Nordstrand  -  Oslo
 ...og Omsorg består av fem seksjoner. Sykepleiere, hjelpepleier/helsefagarbeider, fysioterapeuter, ergoterapeuter, saksbehandler og hjemmehjelp jobber sammen for gi en helhetlig sammenhengende tjenestekjede, hvor målsetting er at flest mulig skal mestre å bo hjemme lengst... 
9 dager siden
Hjemmebaserte tjenester  -  Jevnaker (kommune)
 ...avdelingsleder i Hjemmebaserte tjenester 100 % fast stilling – Helse og omsorg Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, korttidsavdeling, kommunale akuttplasser og dagsenter. Avdelingsleder har ansvar for daglig drift og personalansvar for 34... 
2 måneder siden
Kautokeino (kommune)
 ...omsorgssenter (psykisk utviklingshemmede brukere, ressurskrevende brukere og nattpatruljen) Avdeling for hjemmetjenester (hjemmesykepleien, hjemmehjelp, bokollektivet og avlastningstjenesten) Hver avdeling har sin avdelingsleder med økonomi- og personalansvar for egen avdeling,... 
Jooble-søknad 2 måneder siden
GJØVIK/TOTEN/LAND PRIVATE  -  Vestre Toten
 ...startet i 2012, å heter i dag Gjøvik/Toten/Land private hjemmetjeneste. Vi tilbyr privat hjemmetjeneste for eldre som ikke har rett på hjemmehjelp i sin kommune eller ønsker mer hjemmehjelp enn det de har i dag. Vi søker faste vikarer for vår private hjemmetjeneste.... 
6 dager siden
Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter  -  Porsgrunn
 ...avdelingen har 24,5 stillinger fordelt på 38 ansatte + vikarer. Hjemmetjenesten består av brukere som trenger sykepleie og hjemmehjelp i hjemmene. Det er yngre og eldre brukere som trenger hjelp og bistand til fysiske, psykiske, rus og sosiale problemer. Arbeidsoppgaver... 
13 dager siden
Frøya
 ...alt helsepersonell; assistenter, helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og kreftsykepleier/spesialsykepleiere, sammen med hjemmehjelper, aktivitører og Livsgledekoordinator jobber vi sammen med samarbeidspartnere for å gi alle brukere en best mulig hverdag. Frøya... 
9 dager siden
Lyngdal kommune
 ...med ulike hjelpebehov (habilitering/boservice) og aktivitetshus. Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp til beboere i omsorgsleiligheter og til hjemmeboende i ellers i byen. Arbeidstiden vil være minimum hver 3. helg, alternativt... 
2 måneder siden
Fredrikstad kommune  -  Østfold
 ...funksjonshemming / utviklingshemming etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi gir tjenester innenfor praktisk bistand/opplæring, hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Virksomheten har ca. 140 årsverk fordelt på fem avdelinger. Vi har 100 % fast stilling ledig i avdeling... 
6 dager siden
Tinn kommune  -  Tinn
 ...Hjemmetjenesten på Rjukan og Tinn Austbygd,. Vi har behov for sykeplstudenter, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, assistenter og hjemmehjelp. Ferieavviklingsperioden starter uke 26 tom uke 31. Arbeidsperioden kan avtales med den enkelte avdeling. Vi ønsker vikarer med... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn
 ...i Hjemmetjenesten både på Rjukan og Tinn Austbygd. Vi har behov for Sykepleiere, Helsefagarbeidere/Hjelpepleiere, assistenter og HJEMMEHJELP. Ferieavviklingsperioden starter ca uke 26 tom uke 31. Arbeidsperioden kan avtales med den enkelte avdeling. Vi ønsker vikarer... 
2 måneder siden
Prima Omsorg  -  Bærum kommune
 ...i forhold til arbeidstid / arbeidsmengde Du er pliktoppfyllende og selvstendig Du har erfaring fra arbeid innen eldreomsorg / hjemmehjelp Du har bred livserfaring, er voksen og har mye omsorg å gi Du har god helse Du har sertifikat Du har egen bil Vi tilbyr den... 
2 måneder siden
12