Søkeresultater: 92 ledige stillinger

 ...Helse Nord-Trøndelag HF  drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt... 

Avdelingsleder MTA

Levanger
8 dager siden
 ...engasjement og interesse for tverrfaglig samarbeid og forebyggende helsearbeid. Den kommunale fysioterapitjenesten er organisert i virksomhet Helse og familie. Virksomhet helse og familie dekker til sammen ni fagområder. Legetjenesten, psykiske helse- og rustjenesten,... 

Fysioterapeut 100% fast stiling

Frosta
2 dager siden
Publisert 23.01.2024 Ferievikarer i enhet Psykisk helse og rus og Fergeland bo og aktivitet sommeren 2024 Enhet psykisk helse og rus har behov for ferievikarer og tilkallingsvikarer innen fagområdet psykisk helse og rusoppfølging, habilitering og barnevern. Arbeidsoppgaver... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
2 måneder siden
 ...tråd med Levanger kommune sine målsetninger, forpliktelser og verdigrunnlag. Vi har som mål og øke kompetansen og kvaliteten i våre helse- og omsorgstjenester. Kommunen har fokus på brukermedvirkning og innovasjon i tjenesten. Vi søker etter deg som kan tenke deg å bli... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
4 dager siden
Publisert 08.04.2024 Miljøterapeut Helse Nord-Trøndelag lyser med dette ut èn stilling som miljøterapeut, for tiden ved lokal sikkerhetsseksjon, Levanger. Seksjonen er en relativt nyetablert sikkerhetspsykiatrisk sengepost med 6 senger, og skal også etablere en... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
6 dager siden
 ...kjøpere av økologisk bomull og støtter arbeidet for å utdanne kvinnelige bomullsbønder innen økologisk landbruk samt forretningsdrift, helse og arbeiderrettigheter.Lindex' bærekraftløfte er å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner, og vi har som mål at 100... 

Vil du bli en del av vårt team ved Lindex Stjørdal?

Stjørdal
8 dager siden
 ...relasjoner og trygghet for elevene og at du legger vekt på elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Du bør være en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø, ha gode samarbeidsevner og god digitalkompetanse.... 

LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE

Levanger
4 dager siden
 ...miljøterapeuter, fagarbeidere og ufaglærte. Arbeidsoppgaver Hos oss får du: - varierte ansvars og arbeidsoppgaver knyttet til helse, miljøarbeid og dag/arbeidstilbud - medvirke til å skape gode tjenester til beboerne i et tverrfaglig miljø - nødvendig opplæring... 

VERDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON VELFERD

Verdal
5 dager siden
 ...trygge rammer for å mestre, håndtere ig lykkes med sine ansvars- og arbeidsoppgaver ~Aktiv bidra i Institusjonstjenestens lederteam og Helse og velferd sin ledergruppe Kvalifikasjoner ~3-årig helsefagutdanning ~Videreutdanning og-/eller ledererfaring innen personal,... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
7 dager siden
 ...relasjoner og trygghet for elevene og at du legger vekt på elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Du bør være en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø, ha gode samarbeidsevner og god digitalkompetanse.... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
6 dager siden
 ...risikovurdering, dokumentasjon og sluttkontroll Vil tilbyr: Servicebil Gode økonomiske betingelser Gode pensjonsordninger Helse-/behandlingsforsikring Fritidsulykkeforsikring Fleksibel arbeidstid Nødvendig kursing og opplæring Muligheter for... 

Elektriker

Steinkjer
8 dager siden
 ...gode tjenester, som bidrar til trygge og gode liv for alle som bor i Inderøy. Visjonen Best – i lag, er grunnlag for alt utviklingsarbeid i kommunen. Våre ansatte blir satset på, og vi har et arbeidsmiljø med fokus på trivsel, helse, samspill og godt partssamarbeid.... 

RØRA SKOLE

Inderøy
5 dager siden
 ...gravide, fødselshjelp og barselomsorg. Kvinne og barnehelseperspektivet er sentralt, og det legges vekt på et nært samarbeid med helse- og sosialtjeneste i kommunene. Avdelingen er organisert med felles vaktrom og tett samarbeid mellom enhetene; sengepost for gynekologiske... 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER

Levanger
3 dager siden
 ...31.07.25 Fagene som det er behov for er norsk, matematikk, engelsk, naturfag, begynneropplæring, musikk, kunst og håndverk, mat & helse og individuelt tilrettelagt opplæring(spesialundervisning). Vi søker dere som har god relasjonskompetanse, og er engasjerte og... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
10 dager siden
 .... helg annet sted i klinikken. Hele stillingen blir underlagt personalansvar hos avdelingsleder på Avdeling for kreftbehandling. I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
10 dager siden
 ...friidrett, Bygg- og anleggsteknikk, Teknologi- og industrifag, Elektro og datateknologi, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv, Helse- og oppvekstfag, og forberedende kurs for minoritetsspråklige ungdommer 16-24 år. Vi har et tilbud for elever med behov for særskilt... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
13 dager siden
 ...Inderøy kommune ble deltaker i TØRN i 2023, et KS program der formålet  er å legge til rette for bedre bruk av personellressursene i hele helse- og omsorgstjenesten. Man skal gjennom forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer og forsøk, fremme riktig oppgavedeling på... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
13 dager siden
 ...sykepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og ufaglærte. Arbeidsoppgaver Hos oss får du: – varierte ansvars og arbeidsoppgaver knyttet til helse, miljøarbeid og dag/arbeidstilbud – medvirke til å skape gode tjenester til beboerne i et tverrfaglig miljø – nødvendig opplæring... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
13 dager siden
 ...bistand som i størst mulig grad fremmer egenmestring.   Kvalifikasjoner (overskrift) Vi søker i første rekke etter deg som er elev ved helse- og oppvekst, men om du ikke er det må du ha et ønske og motivasjon, og gjerne erfaring med å jobbe innenfor denne tjenesten.... 

VERDAL KOMMUNE VESLEFRIKK BOFELLESKAP

Verdal
10 dager siden
 ...Arbeidsgiver: Klinikk for bildediagnostikk Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 26.04.2024 Helse Nord-Trøndelag HF  drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til... 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER

Levanger
1 dag siden