...vi unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling Personlige egenskaper Du setter pasienten først, og viser respekt og omsorg for pasienter og pårørende... 

Karriere i Helse Stavanger? Vi søker sykepleiere fra sommer ...

Stavanger
15 dager siden
 ...på sykehuset Kvalifikasjoner Må ha norsk autorisasjon som helsefagarbeider Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående... 

100% eller deltid fast stilling som helsefagarbeider

Stavanger
29 dager siden
 ...jobben din som resepsjonist Stillingen er midlertidig til 1.9.2024, 100% i Stavanger. Hvem er du?  Du har fokus på trygge og forsvarlige rammer rundt ditt arbeid. Du må være glad i kundebehandling, ha evnen til å kommunisere godt både med kunder og kolleger, og... 

AniCura Norge

Stavanger
2 måneder siden
 ...veiledning av kolleger Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Gode språkkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Ikke-norske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon... 

Sykepleier natt

Stavanger
6 dager siden
 ...Norsk autorisasjon som sykepleier Interesse for undervisning/fagutvikling. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående... 

Sykepleier

Stavanger
2 dager siden
 ...helsefagarbeider/hjelpepleier Veilederutdanning er ønskelig, evt. erfaring med veiledning Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig... 

100% fast stilling som helsefagarbeider på 6G

Stavanger
4 dager siden
 ...antall blir plukket i henhold til plukkliste  Kvalitetssikre varen før pakking  Klargjøring av varer:  Pakke og merke varene forsvarlig for avhenting eller utkjøring  Påse at varene er registrert ut av lagerbeholdningen før utlevering  Laste varer for transport... 
Stavanger
7 dager siden
 ...fordel, men opplæring vil bli gitt.  Gode tekniske og håndverksmessige egenskaper. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig... 

Obduksjonstekniker

Stavanger
4 dager siden
 ...innen radiologi vektlegges. Personlig egnethet og motivasjon vektlegges sterkt. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig... 

Bli radiolog hos oss! Fast stilling som lege i spesialiserin...

Stavanger
2 dager siden
 ...sengepost Erfaring innen renhold/kjøkken Erfaring og kjennskap til smittevask Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig... 

Sommervikariat som renhold- og kjøkkenassistent Uke 28-31

Stavanger
2 dager siden
 ...sykepleier. Relevant erfaring fra gastrokirurgi/ kirurgisk erfaring er ønskelig. Gode norsk kunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig... 

Sykepleier

Stavanger
9 dager siden
 ...Relevant erfaring innenfor helse og omsorgstjeneste er en fordel, men ikke et krav Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig... 

Sykepleie- og vernepleiestudenter

Stavanger
13 dager siden
 ..., samt nyansatte  Kvalifikasjoner Ferdig LIS-1 Norsk autorisasjon som lege Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående... 

Lege i spesialisering LIS 2/3, gastrokirurgisk og kirurgisk ...

Stavanger
2 dager siden
 ...Det er ønskelig at søker har erfaring med DIPS dokumentasjonssystem og MinGAT. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING LAR ØST...

Klepp Stasjon
23 dager siden
 ...virksomheter, 140 ledere og mange ulike fagmiljøer. Felles for alle er krav om systematisk HMS-arbeid. Fokus på HMS er viktig for å sikre forsvarlig drift, bærekraftige tjenester og trygge arbeidsplasser for våre ansatte. I Sola blir vi gode sammen. HR er en del av... 

HMS og beredskapsrådgiver 100 % fast stilling

Sola
2 dager siden
 ...pleie- og omsorg og miljøarbeid for pasientar og brukarar av helse- og omsorgstenestene.Sentrale fagområde er:- Utøving av fagleg forsvarleg og omsorgsfull helsehjelp, der brukaren er i sentrum- Arbeid med helsefremmande, førebyggjande og rehabiliterande pleie- og... 

Lærling helsefagarbeidar

Bokn
2 måneder siden
 ...ansvaret for barnehagen. Du må ha evnen til å ta lederskap for den økonomiske og faglige utviklingen av barnehagen, samt påse at det er forsvarlig drift og levere på resultat. Du må kunne engasjere og utvikle personalgruppen og sørge for at personalet får utnyttet sin... 

FUS AS

Sandnes
5 timer sidenNy
 ...og mål, med fokus på å gi ett så godt liv som mulig ut ifra deres forutsetninger.    Aktivt bidra til å sikre faglig og etisk forsvarlige tjenester.    Bidra til et godt samarbeid.   Mulighet for primær og sekundærkontakt-ansvar for miljøterapeuter.    Miljøterapeut... 

Abri Dialogue Bo- og omsorg felles våren 2024

Sola
26 dager siden
 ...Erfaring med, og ferdigheter i en eller flere terapeutiske intervensjons metoder. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående... 

Psykologspesialist

Sandnes
13 dager siden
 ...psykisk helsevern. Relevant erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge vektlegges. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig... 

Overlege/psykiater og lis.lege

Sandnes
4 dager siden
 ...fra rusbehandling og / eller psykisk helsearbeid Bilsertifikat godkjent i Norge Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullførtnorskspråklig... 

3 Sykepleiere/vernepleiere til nattevaktstillinger i 50 % st...

Sandnes
Én måned siden