...Enjobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er åskape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett...  ...av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.I Forsvaret er det ønskelig at... 

Feltprest, Forsvarets spesialstyrker/Marinejegerkommanden

Bergen
11 timer siden
 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må... 

Arbeidsleder Hydraulikkverksted Mekanisk Ubåtseksjonen

Bergen
3 dager siden
 ...består av sju utdanningsavdelinger og ett forskningsinstitutt. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og... 

Ønsker du å bidra til drift av småbåtpark og undervisning in...

Bergen
12 timer siden
 ...i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet. Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren og underlagt Forsvarsdepartementet... 

Prosjektleder innredning

Bergen
3 dager siden
 ...variert hverdag hvor du kan jobbe med forvaltning av egne systemkomponenter og understøtte anskaffelser av systemer i Hær, Sjø- og Luft-forsvaret. Være med å kravstille og verifisere leveranser. Som overingeniør innen Taktisk Datalink er du en del av TDL-seksjonen i... 

Ønsker du å arbeide innen stort fagfelt hvor du “aldri” blir...

Bergen
13 timer siden
 ...mål og visjon følges Bidra til oppfølging av virksomhetsplan etter mål i styringskortet For å sikre institusjonens faglige forsvarlighet, kan arbeid i annen avdeling om det skulle være aktuelt i en periode Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier... 

Vi søker dyktige og engasjerte Assisterende avdelingssykeple...

Bergen
3 dager siden
 ...rettigheter Bidra til individuelt tilpassede tjenester Tilrettelegge for glede, aktivitet og mestring  Medvirke til et fullt forsvarlig helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø  Medikamenthåndtering Dokumentasjon Kvalifikasjoner Utdanning innenfor... 

Lyst på en deltidsjobb med mening?

Bergen
3 dager siden
 ...avviksbehandling Særskilte oppgaver knyttet til de ulike fagområdene: Teknisk saksbehandling innen maskin- og hjelpesystemer for Forsvarets fartøyer Teknisk saksbehandling innen hydraulikksystemer for Forsvarets fartøyer Ivareta seksjonens ansvar innen bærekraft... 

Er du maskiningeniør og har lyst til å jobbe med skipsteknis...

Bergen
3 dager siden
 ...omfattende hovedoverhalinger. Dette innbefatter tilstedeværelse på verft, herunder ledelse og koordinering av Forsvarsmateriell og Forsvaret sine stedlige ressurser. Som Site Manager blir du Forsvarssektorens lokale kontaktpunkt overfor verft og leverandører, og vil bli... 

Byggeleder / Site Manager for oppgradering og vedlikehold av...

Bergen
19 dager siden
 ...og fagleder Ansvarsvakt for flere avdelinger ved behov etter grundig opplæring er gitt For å sikre institusjonens faglige forsvarlighet kan arbeid i en annen avdeling være aktuelt Kvalifikasjoner Stillingen krever norsk autorisasjon, godkjent av NOKUT Ønskelig... 

Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere som ønsker faglig...

Bergen
12 timer siden
 ...måned. Dette utgjør ca. 40 % stilling. Tiltredelse: Etter avtale Arbeidsoppgaver Vårt oppdrag er å sørge for gode og forsvarlige spesialisthelsetjenester knyttet til tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Hos oss har vi legespesialist, psykiater... 
Bergen
Én måned siden
 ...Ungdomssenter. Det inneber at du: har budsjett- og personalansvar for eininga saman med leiargruppa skal sikre at eininga driftes forsvarleg og i tråd med behandlingsmetoden bistår avdelingsleiarane og personalet til å stå i ein krevande arbeidskvardag ved å jobbe... 

Einingsleiar Bjørgvin Ungdomssenter

Bergen
9 dager siden
 ...fremskaffe maritimt materiell?  Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter til mindre modifikasjoner. Vi søker nå nye merkantile... 

Kontraktsmedarbeidere til Kontraktsavdelingen

Bergen
19 dager siden
 ...Tilberedning av mat varm og kald ~ Oppvask/renhold ~ Annet forefallende arbeid ~ Sikre at all transport utfres forskriftsmessig forsvarlig og sikker ~ Utfre kjreoppdrag profesjonelt og med hy servicegrad ~ Levere i henhold til bestillinger ift kvalitet og tid... 

Adecco Karrieresenter

Bergen
2 måneder siden
 ...motiverte stillasbyggere. Vi søker kandidater med følgende kompetanse / bakgrunn:   ~Norsk fagbrev som stillasbygger ~Iht forsvarets forskrifter - norsk statsborger ~Sikkerhetsklarering må godkjennes av forsvaret Vi tilbyr: ~Konkurransedyktige... 

Bilfinger

Bergen
27 dager siden
 ...interesse for å jobbe med eldre menneske Må meistre norsk både munnleg og skriftleg. Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå,... 

Assisterande seksjonsleiar Seksjon for alderspsykiatri

Bergen
12 timer siden
 ...stilling i ca. 1 mnd. Arbeidet vil foregå hovedsakelig på kveld/natt i uke 33 (12.-18. august). Arbeidsoppgaver Ansvar for forsvarlig gjennomføring av stands og vaktrunder i velkomstuken på kvelds- og nattestid Ha kontakt og samarbeid med de ulike... 
Bergen
15 dager siden
 ...Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør...  ...av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer. I Forsvaret er det ønskelig at... 

FORSVARETS TORS- OG LIVSSYNSKORPS FTLK

Loddefjord
2 dager siden
 ...psykologfagleg ansvar for pasientar som andre behandlarar følger opp Kvalifikasjonar Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling Norsk autorisasjon psykologspesialist/psykolog Personlege eigenskapar Du bidrar positivt til eit... 

Psykologspesialist/psykolog

Bergen
3 dager siden
 ...ifra en kunnskapsbasert praksis og et personsentrert perspektiv. Gjennom studiet utdanner vi kandidater som medvirker til faglig forsvarlige og omsorgsfulle tjenester for pasienter, brukere og pårørende i alle situasjoner og livsfaser.  Om campus  Campus Bergen er... 
Bergen
21 dager siden
 ...konfliktløysar. Domstolane yter hjelp til vern av den einskilde sine rettar. Eit viktig mål for domstolane er å skape tillit blant folket ved forsvarleg, upartisk og effektiv dømande verksemd.  Domstolane har vesentlege utfordringar i tilpassinga til nye samfunnstilhøve og... 
Bergen
21 dager siden
 ...Vi ser etter Engasjerte Servicemedarbeidere med Godt humør til flere av våre spennende kontrakter i Forsvaret/Bergen Vest. Ca 15 min fra Bergen sentrum Vi søker en 100% fast servicemedarbeider i tillegg til tilkallingsvikarer. Viktigste arbeidsoppgaver ~ Yte... 

COMPASS GROUP NORGE AS NYGÅRDSPORTEN

Bergen
6 dager siden
 ...rollen som prosjektleder innredning. Hos oss blir du en del av vårt sterke fagmiljø for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt for Forsvaret, og du blir en viktig bidragsyter for å få levert et nøkkelferdig og komplett prosjekt. Forsvarsbygg har høyt fokus på god flyt i... 

FORSVARSBYGG REGION VEST

Loddefjord
6 dager siden
 ...tenester. Faglege og personlege eigenskapar er viktige for å lukkast. Saman med leiarteamet har avdelingsleiar ansvar for effektiv og forsvarleg drift av tenestene i heile eininga. Dette gjeld mellom anna ved ferieavvikling, sjukdom og andre variasjonar gjennom året.... 

FUSA BU- OG BEHANDLINGSSENTER

Eikelandsosen
5 dager siden
 ...Forsvarets verksted Bergen Overflateseksjonen søker deg som har fagbrev som industrimekaniker og erfaring fra skipsteknisk vedlikehold på Sjøforsvarets fartøyer. Vi legger vekt på personlige egenskaper. Innfrir du dette sammen med øvrige krav; da er det kanskje deg vi... 

FORSVARET

Loddefjord
5 dager siden
 ...særleg oppteken av medverknad frå born, og kunnskap frå born og foreldre. Tenesta er  vidare særleg oppteken av å driva eit godt forsvarleg barnevern på alle område, samt ha høg kvalitet på utføring av arbeidet. Det er eit mål for barnevernstenesta å få eit meir ope barnevern... 
Isdalstø
19 timer siden
 ...søker ein kreativ og utviklingsorientert leiar for Barn og familieteamet. Teamet arbeider førebyggjande og tverrfagleg for å gi forsvarlege tenester til barn, unge og deira familiar. Dei tilbyr både lågterskel- og barnevernstiltak, og består av ein psykolog, to miljøterapeutar... 

OSTERØY KOMMUNE PPT-KONTORET

Lonevåg
5 dager siden
 ...Er du løsningsorientert, positiv til nye utfordringer og liker å ha ansvar og lede folk? Forsvarets Verksteder Bergen er på jakt etter deg som har fagbrev som data/serviceelektroniker og ønsker større utfordringer. Ved Forsvarets Verksteder Bergen er det over 400 tilsette... 

FORSVARET

Laksevåg
6 dager siden
 ...varierte aktiviteter på skole og i SFO. Den som ansettes i stillingen vil i tett samarbeid med avdelingsleder for SFO sørge for god og forsvarlig drift av vår skolefritidsordning, i tråd med Rammeplan for SFO.  I tillegg er stillingen knyttet opp til å støtte enkeltelever og... 

ERDAL BARNESKOLE

Erdal
12 dager siden
 ...Er du løysingsorientert og positiv til nye utfordringar? Forsvarets verkstader Bergen Ubåtseksjonen er på jakt etter deg som har fagbrev som data-/serviceelektroniker. Ved Forsvarets verkstader Bergen er det over 400 tilsette, og vi vedlikeholder Sjøforsvarets materiell... 

FORSVARET

Laksevåg
6 dager siden