...egen arbeidshverdag. Alle får egen opplæring ved nye prosedyrer. Arbeidsoppgaver Yte tjenester til pasientene Bidra til forsvarlig og helhetlig pleie til pasientene Bidra til et godt arbeidsmiljø Bidra til at enheten jobber og gir tjenester iht lov og avtaleverk... 

STRINDHEIM HJEMMETJENESTE

Trondheim
8 dager siden
 ...kvalitet. Medikamenthåndtering Prøvetaking og laboratoriearbeid Samarbeid med andre faggrupper og instanser Bidra til forsvarlig og helhetlig pleie Håndtere/bistå i akutte innleggelser/situasjoner Miljøterapeutisk arbeide. Bidra til livsglede for... 

BRUNDALEN HELSE- OG VELFERDSSENTER

Trondheim
12 dager siden
 ...interessant for deg !  Arbeidsoppgaver Trondheim kommunes målsetting er at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig hjemme med faglig forsvarlige tjenester utført av hjemmetjenesten. Tverrfaglig samarbeid med ulike yrkesgrupper Pårørendesamarbeid Generell pleie og... 

LADE HJEMMETJENESTE

Trondheim
3 dager siden
 ...Dedicare ønskes stadig som samarbeidspartner for å bistå det norske helsevesenet til å sikre forsvarlig bemanning i kommune.  Vi har avtale med flere kommuner i Logg inn for å se kontaktinformasjon , blant annet Logg inn for å se kontaktinformasjon , hvor du nå... 

Jobb som sykepleier eller helsefagarbeider i Orkland i somme...

Trondheim
9 dager siden
 ...skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle... 
Trondheim
7 dager siden
 ...Dette arbeidet er helt avgjørende for at bankene skal kunne ha en forsvarlig, sunn og god kundeportefølje. Selbu sparebank vil forsterke dette arbeidet ytterligere, og vi søker nå etter en selvstendig, strukturert, analytisk og effektiv Hvitvaskingsansvarlig (AHV-ansvarlig... 

Vil du være med og bekjempe økonomisk kriminalitet?

Trondheim
3 dager siden
 ...rådgivning slik at bevaringsstrategiens og bevaringsprogrammenes målsettinger nås og at det legges til rette for en effektiv og forsvarlig tilskuddsforvaltning Arbeidssted er Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes.      Arbeidsoppgaver ~(Seniorrådgiver) Forberede... 

Økonomirådgivere - programsekretariat kirkebevaringsfondet

Trondheim
19 dager siden
 ...Rapportere til overordnet i henhold til etablerte rutiner Ansvar for at arbeidet blir utført på en slik måte at man sikrer fullt forsvarlig arbeidsmiljø Ønskede kvalifikasjoner. Du har erfaring fra lagerarbeid eller annen relevant erfaring  Trucksertifikat... 

Er du vår nye omgjengelige kollega i sommer ?

Trondheim
13 dager siden
 ...fra politi/lensmannsetaten. Kortere erfaring kan vurderes med dokumentert operativ erfaring fra lignende tjenester, for eksempel Forsvaret. Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Beherske politiets IKT-systemer. Ønskelig: Utdannelse, kurs eller... 

TRONDHEIM SENTRUM POLITISTASJON

Trondheim
1 dag siden
 ...som jobber med baneprosjekter. Som faglig leder vil du ha en sentral rolle i å sikre at vårt jernbanearbeid utføres på en faglig forsvarlig måte, samtidig som du leder og støtter teamet i å opprettholde høy kompetanse og standarder innenfor fagområdet. Sentrale arbeidsoppgaver... 

Trym Anlegg søker faglig leder for jernbane

Trondheim
3 dager siden
 ...Rapportere til overordnet i henhold til etablerte rutiner Ansvar for at arbeidet blir utført på en slik måte at man sikrer fullt forsvarlig arbeidsmiljø Ønskede kvalifikasjoner. Du har erfaring fra produksjonsbedrift , eller annen relevant erfaring fra bransjen... 

Er du vår nye motiverte produksjonsarbeider som vil være med...

Trondheim
19 dager siden
 ...Vi har en økende oppdragsmengde innen vår produktfamilie for militær meldingskommunikasjon (XOmail). Vi bidrar til at Forsvaret i Norge og en rekke NATO-land kan kommunisere effektivt internt og med allierte. Produktfamilien dekker et bredt spekter av brukere, fra små... 

Thales Norway

Trondheim
2 måneder siden
 ...fra politi/lensmannsetaten. Kortere erfaring kan vurderes med dokumentert operativ erfaring fra lignende tjenester, for eksempel Forsvaret. Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig Beherske politiets IKT-systemer. Ønskelig: Utdannelse, kurs eller... 

Politibetjent 3-1

Trondheim
3 timer sidenNy
 ...tilknyttet infrastruktur. Dette er oppgaver knyttet til investering og fornying, drift og vedlikeholde vegene, trafikksikkerhet og forsvarlig forvaltning av vegnettet. Fylkeskommunen harstore ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv,sikker, miljø... 

Byggeleder mindre investeringsprosjekt

Trondheim
19 dager siden
 ...jobb: ~ Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av kandidater etter samtykke. ~ I aktuelle stillinger kan helsepersonell som skal yte forsvarlig helsehjelp bli spurt om vaksinasjonsstatus. Du har ikke plikt til å oppgi dette, men uten denne informasjon kan du være... 

Stendi AS

Trondheim
2 måneder siden
 ...parkeringsmuligheter. Søkere bes sende inn søknad og CV nå, og finne fram attester, vitnemål, eventuell tjenesteuttalelse fra Forsvaret og referanser, så dette raskt kan ettersendes på forespørsel. Skriv i søknaden når du kan starte. Politiattest innhentes før eventuell... 

STENDI ASSISTANSE AS RESPIRATORTEAM MIDT

Trondheim
6 dager siden
 ...Sørge for systematisk oppfølging av den enkelte påtalejurists oppgaveportefølje, og sørge for at den enkelte påtalejurist har en forsvarlig oppgaveportefølje Utvikle ønsket kultur gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap Sørge for at påtalejuristene aktivt deltar... 

Vil du lede vår nye påtaleseksjon? Vi har ledig stilling som...

Trondheim
3 dager siden
 ...er gitt systemansvar for legetjenesten i Redningshelikoptertjenesten Ørland. Med utgangspunkt i avtalen mellom helseforetaket og Forsvaret, vil 330-skvadronen involveres i ansettelsesprosessen. To referanser er ønskelig. Personlig egnethet vil bli utfordret og blir vektlagt... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
8 dager siden
 ...tverrfaglig tilnærming, brukerinvolvering tjenestene har felles problem- og oppgaveforståelse tjenesten skal sikre faglig forsvarlighet og pasientsikkerheten Koordinator: En koordinator er en person som skal legge til rette for at tjenesteyterne samarbeider... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
8 dager siden
 ...Dette arbeidet er helt avgjørende for at bankene skal kunne ha en forsvarlig, sunn og god kundeportefølje. Selbu sparebank vil forsterke dette arbeidet ytterligere, og vi søker nå etter en selvstendig, strukturert, analytisk og effektiv Hvitvaskingsansvarlig (AHV-ansvarlig... 

SELBU SPAREBANK AVD TRONDHEIM

Trondheim
6 dager siden
 ...og koordinert. Alle innbyggere har et grunnleggende ansvar for eget liv og helse, kommunene har en viktig rolle i å bistå med veiledning, tilrettelegging - og sørge for gode, forsvarlige tjenester til de som trenger dette.  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Vikariat for Helsepersonell og pleiemedhjelpere /tilkallings...

Malvik
3 dager siden
 ...også den enkelte beboers behov.  Ikke nøl med å søke, skriv noen ord om hvem du er! Arbeidsoppgaver Bidra til å sikre og yte forsvarlige tjenester i henhold til vedtak Gi bistand til personlig hygiene, ernæring, medikamenthåndtering og miljørettede tiltak... 

Helsefagarbeidere

Melhus
19 dager siden
 ...Kvalifikasjonskrav: Med hensyn til HMS, kvalitet og mattrygghet er det krav til at du behersker norsk som et arbeidsspråk på et forsvarlig nivå. Du trenger ikke å ha relevant utdanning eller erfaring, men du må være 18 år, lærvillig og lyst til å bidra til vårt... 

NORSK KYLLING AS AVD ORKDAL

Orkanger
12 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for sykepleierfaglige observasjoner, tiltak og oppfølging av tjenestemottakere Bidra til å sikre og yte forsvarlige tjenester i henhold til vedtak Delta i legemiddelhåndtering, herunder sikre at denne utføres i samsvar med gjeldende... 

Er du Sykepleier eller Vernepleier?

Melhus
19 dager siden
 ...yter tjenester for Aktivt miljøarbeid Systemisk sosialfaglig oppfølging av brukere basert på deres ressurser og mål Levere forsvarlige tjenester i tråd med gjeldene lovverk, faglig vurderinger og etiske retningslinjer Bidra til intern fagutvikling... 

ORKLAND KOMMUNE LITJGÅRDSVEIEN OMSORGSBASE

Orkanger
1 dag siden
 ...i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet. Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren og underlagt Forsvarsdepartementet... 

Er du vår nye renholdsplanlegger?

Stjørdal
9 dager siden
 ...ta ansvar for endrings- og utviklingsarbeid Ta ansvar for å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon Sikre pedagogisk forsvarlig drift ved å igangsette og lede faglige og reflekterende prosesser Kvalifikasjoner Godkjent barnehagelærerutdanning Må... 

BREIDABLIKK BARNEHAGE

Heimdal
8 dager siden
 ...for at tjenestetilbudet som ytes er riktig og koordinert. Alle innbyggere har et grunnleggende ansvar for eget liv og helse, kommunene har en viktig rolle i å bistå med veiledning, tilrettelegging - og sørge for gode, forsvarlige tjenester til de som trenger dette.... 
Hommelvik
8 dager siden
 ...for at tjenestetilbudet som ytes er riktig og koordinert. Alle innbyggere har et grunnleggende ansvar for eget liv og helse, kommunene har en viktig rolle i å bistå med veiledning, tilrettelegging - og sørge for gode, forsvarlige tjenester til de som trenger dette.... 
Hommelvik
8 dager siden