...eit krav Må ha grunnleggande IKT-kompetanse. Vi bruker DIPS, Meona og Imatis Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon... 

Vi søkjar sjukepleiar!

Haugesund
12 dager siden
 ...sikkerhetsledelse, samfunnssikkerhet, pålitelighet, RAMS, beredskap, kriseledelse, security eller tilsvarende, eller fra politi eller forsvaret Har gjerne erfaring som sikkerhetsrådgiver eller på annen måte har drevet med risikoanalyser for bruk i industri eller bygg- og... 

Sweco

Haugesund
5 dager siden
 ...Kunne bruke PC og aktuelle IT-program som arbeidsverktøy God orden og adferd Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgerar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon... 

Lærling i helsearbeiderfaget 2024-2026

Haugesund
2 dager siden
 ...eigenskapar vil bil vektlagt Erfaring frå arbeid med rus / psykisk helse er ønska Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå.... 

Vi søkjer sjukepleiar/vernepleiar med vidareutdanning!

Haugesund
6 dager siden
 ...psykisk sjuke menneske med eit breitt spekter av problemstillingar. Vi skal sørgje for at dei som treng akutt bistand får god og forsvarleg hjelp og behandling. Avgiftningsposten behandler pasientar med rusmiddelavhengighet. I hovudsak planlagde innleggjingar for... 

Sommarvikariat for sjukepleiar/vernepleiar

Haugesund
Én måned siden
 ...som vil arbeide i spennet mellom utvikling av dei digitale tenestene samtidig med at historia og dokumenta blir behandla på ein forsvarleg måte. Du vil ha fagansvar for eit team med arkivmedarbeidarar som er engasjerte og har god kompetanse innan både arkivbehandling... 

Vindafjord kommune

Ølen
5 dager siden
 ...pleie- og omsorg og miljøarbeid for pasientar og brukarar av helse- og omsorgstenestene.Sentrale fagområde er:- Utøving av fagleg forsvarleg og omsorgsfull helsehjelp, der brukaren er i sentrum- Arbeid med helsefremmande, førebyggjande og rehabiliterande pleie- og... 

Lærling helsefagarbeidar

Bokn
2 måneder siden