...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må... 

Vil du bli vår nye FSP systemtekniker- fagarbeider på Reitan

Bodø
13 dager siden
 ...i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet. Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren og underlagt Forsvarsdepartementet... 

Ønsker du å bidra til helheten i leveransene til Forsvarsbyg...

Bodø
19 dager siden
 ...Bodø og har i dag 9 fast ansatte. Distriktet har utstrakt samarbeid med nødetatene (politi, brannvesen, helsevesen), men også med Forsvaret, kommunene i fylket, statsforvalteren, frivillige organisasjoner og andre virksomheter.   Distriktet er inndelt i tre team: administrativt... 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDK...

Bodø
13 dager siden
 ...behandlingstilbud er i tråd med KEU sine arbeidsformer Følge opp rutiner og behandlingsplaner også på natt Bidra til god og forsvarlig døgndrift  Krav om dokumentering på pasienter ved hver vakt Kvalifikasjoner ~3-årig helse- og/eller sosialfaglig utdanning... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP AVDELING BODØ

Bodø
5 dager siden
 ...Helse Nord IKT har som oppgave å forvalte og drifte IKT-systemene i Helse Nord. Dette innebærer forsvarlig drift av applikasjoner og IKT infrastruktur, samt utvikling av nye systemer og løsninger. Helse Nord IKT har et tverrfaglig og høykompetent IKT-miljø, som bidrar... 

CoPilot, PowerPlattform og Microsoft 365

Bodø
14 timer siden
 ...helse Ordnet økonomi Fleksibel med tanke på arbeidstid Beherske norsk og engelsk - både muntlig og skriftlig Erfaring fra forsvaret og/eller serviceyrker vil være en fordel Personlig egnethet vektlegges meget sterkt. Hvordan søke: Cv og søknad sendes... 

AVARN SECURITY AS AVD BODØ

Bodø
1 dag siden
 ...viktig del av rehabiliteringsprosessen. VHSS er CARF- akkreditert, noe som bidrar til at våre rehabiliteringstjenester er målbare, forsvarlige og av god kvalitet. Vi deler lokaler og organisasjon med Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for barn og unge med... 

VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER

Valnesfjord
6 dager siden