...reparasjon og klargjøring av spesialtilpassede kjøretøy tilbåde private kunder og offentlige sektorer (f.eks. Politiet, Brannvesenet, Forsvaret) hørermed.  Vi tilbyr  Unik mulighet til å være med å påvirke fremtiden  Gode betingelser, fastlønn + provisjon  Stor grad... 

MEKANIKER - avd Tønsberg

Tønsberg
7 dager siden
 ...Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse. God erfaring med flere tegneprogrammer (AutoCad, ArchiCad, Revit, Solibri) Kjennskap til merkesystemer, feks... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
18 dager siden
 ...forståelse for prehospitale- og/eller akutte helsetjenester og/eller samfunnsberedskap Forståelse for helhetlige, ressursseffektive og forsvarlige pasientforløp Erfaring fra offentlig forvaltning Erfaring fra kunnskapsbasert og systematisk faglig... 

Er du lege med interesse for akuttmedisinske helsetjenester,...

Tønsberg
10 dager siden
 ...et krav, og minimum 2 års erfaring er ønskelig Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse Personlige egenskaper Se utfordringen i å arbeide med akutt- og kritisk syke og trives med å stå det i... 

Tenker du at akuttmedisin virker spennende? Vi trenger en ny...

Tønsberg
4 dager siden
 ...henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig Bidra til en god informasjonsflyt i avdelingen Arbeide med fag, utvikling og kvalitet i enheten Undervisning og veiledning... 

Vi ønsker oss en energisk og engasjert sykepleier som kolleg...

Tønsberg
4 dager siden
 ...virksomhet.  Bemanningsavdelingens formidling av kvalifiserte medarbeidere skal bidra til at driften kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer og gi en forutsigbar og stabil hverdag for medarbeidere og ledere. Det legges vekt på å levere medarbeidere med rett... 

Sykepleier - undervisning og veiledning

Sarpsborg
4 dager siden
 ...søker deg som vernepleier til en 100% fast stilling til vår avdeling. Som vernepleier får du ansvar for å sikre at vi gir faglig forsvarlige tjenester til våre brukere. Siste års vernepleierstudent oppfordres til å søke. Som vernepleier hos oss får du: samarbeide... 

Vernepleier (100% fast), Virksomhet Jeløy, område Sørtun 1

Moss
4 dager siden
 ...~Praktisk bistand og planleggetiltak  ~Vurdere behov og planleggetiltak  ~Dokumentasjon og tiltaksplaner  ~Sørge for faglig forsvarlighet i tjenesten, rapportere og gi innspill til ledelsen om forbedring som sikrer kvalitet i tjenesten Personlige egenskaper:  ~En... 

Våler kommune

Våler
8 dager siden
 ...overordnede og faglige føringer følges opp i avdelingen. Du vil være med å sikre at det indirekte miljøarbeidet er juridisk og faglig forsvarlig, og veilede medarbeidere i aktuelle praktiske arbeidsoppgaver. Du vil sammen med andre vernepleiere og sykepleiere ha ansvar... 

Rekrutteringsstilling for verne- / sykepleierstudent, samlok...

Moss
18 dager siden
 ...rettigheter Bidra til individuelt tilpassede tjenester Tilrettelegge for glede, aktivitet og mestring  Medvirke til et fullt forsvarlig helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø  Medikamenthåndtering Dokumentasjon Kvalifikasjoner Utdanning innenfor... 

Lyst på en deltidsjobb med mening?

Sandefjord
Én måned siden
 ...Om stillingen Vil du være med på å styrke vår faglig kompetanse og sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester?  Til avdeling Sørtun 2 søker vi en vernepleier i 100 % vikariat t.o.m 30.09.25. Avdelingen har base i samlokalisert bolig med 6 brukere, i tillegg til... 

Vernepleier (vikariat), samlokalisert bolig Jeløy, Sørtun 2

Moss
Én måned siden
 ...helsefagarbeidere, assistenter og miljøarbeidere. Selv om trivsel på jobb er viktig for oss, er det aller viktigste å yte gode og forsvarlige tjenester, derfor fokuseres det på å jobbe godt faglig. Det foreligger god struktur med å utarbeide, samt evaluere, gode... 

HORTEN KOMMUNE FOGDEHAVEN BOFELLESSKAP

Horten
24 dager siden
 ...samarbeid med tjenestemottaker, med fokus på selvbestemmelse/medbestemmelseOppfølging og oppdatering av journalerBidra till gode og forsvarlige tjenesterBidra til et godt arbeidsmiljøAndre oppgaver etter delegasjon fra leder Kvalifikasjoner Krav:  Har erfaring... 

Vernepleier / Sosialfaglig Miljøterapeut med fagansvar

Horten
7 dager siden
 ...medansvarlig for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø. Er medansvarlig for at etatens og kommunens ressurser forvaltes forsvarlig. Kvalifikasjonskrav Norsk autorisasjon som sykepleier. Førerkort klasse B. God skriftlig og muntlig... 

Samhandlingssykepleier - 100 % fast

Fredrikstad
7 dager siden
 ...sykehus. Bemanningsavdelingens formidling av kvalifiserte medarbeidere skal bidra til at driften kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer og skal gi en forutsigbar og stabil hverdag for medarbeidere ogledere. Det legges vekt på å formidle medarbeidere med... 

Sykepleiere - Tilkallingsvikarer eventuell sommerjobb

Sarpsborg
26 dager siden
 ...faglige krav  Dokumentasjon av helsehjelp  Faglig oppdatering - sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester  Bidra til et godt arbeidsmiljø  Krav til kvalifikasjoner  Helsefagarbeider/hjelpepleier, lærlinger under utdanning... 

Hjemmetjenesten avdeling Botne - Faste helgestillinger

Holmestrand
24 dager siden
 ...Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov    Dokumentasjon     Pårørendesamarbeid   Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø  Administrere medisiner Kvalifikasjoner Det er ikke krav om noen formell... 

Sandefjord kommune Skjeggerød

Andebu
25 dager siden
 .... ~Utdeling av medikamenter/multidose etter forskrifter og vedtatte rutiner ~Dokumentasjon og rapportering ~Sørge for faglig forsvarlighet i tjenesten, rapportere og gi innspill til ledelsen om forbedringer som sikrer kvalitet i tjenesten  Personlige egenskaper:... 

Våler kommune

Våler
2 måneder siden
 ...Utarbeide tiltaksplaner Dokumentasjon Medisinansvar Tverrfaglig samarbeid Pårørendesamarbeid Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø Bidra til utvikling og sikring av rutiner i forhold til faglige prosedyrer og... 

SANDEFJORD KOMMUNE MØYLANDTUNET

Sandefjord
17 dager siden
 ...i implementering av seksjonenes og avdelingenes kvalitet og fagutviklingsarbeid. Velferdsteknologi. Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø. Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier / vernepleier Gode norskkunnskaper,... 

Er det deg vi ser etter?

Sandefjord
17 dager siden
 ...faglige krav  Dokumentasjon av helsehjelp  Faglig oppdatering - sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester  Bidra til et godt arbeidsmiljø  Krav til kvalifikasjoner  Helsefagarbeider/hjelpepleier, lærlinger under utdanning... 

Holmestrand kommune Hjemmebaserte tjenester

Holmestrand
25 dager siden
 ...Primærkontaktansvar og ansvarsvakt Relasjonsarbeid Medisinhåndtering, observasjon og dokumentasjon Ivareta brukersikkerhet, faglig forsvarlighet og et godt arbeidsmiljø Utarbeidelse av mål, tiltaksplaner og kartlegge behov for tjenester Samhandling og samarbeid med... 

Vernepleier/Sykepleier- 100% fast stilling

Fredrikstad
1 dag siden
 ...gode pensjons- og forsikringsordninger og et ryddig ansettelsesforhold. Din rolle hos oss vil innebære: Koordinere og sikre forsvarlige helse- og/eller omsorgstjenester til pasienter. Utøve kontinuerlig faglig vurdering av pasientens behov med fokus på økt... 
Moss
9 dager siden
 ...dag verdensledende på flere områder innenfor maritim virksomhet, forsvar, romfart, olje og gass. Vår styrke er å sette sammen brede...  ...Kongsberg Defence and Aerospace AS er en internasjonal leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Våre produkter er i... 

KONGSBERG NORCONTROL AS

Horten
Én måned siden