...Ledig fastlegeheimel ved Helsenaustet legepraksis Om Helsenaustet legepraksis og fastlegelista Helsenaustet legepraksis ligg i Frekhaug...  ...drift. For ALIS - legar (allmennlege i spesialisering): kommunen tilbyr forutsigbart utdanningsløp med rettleiing, supervisjon... 
Frekhaug
14 dager siden
 ...Kinn kommune har ledig 1 fastlegeheimel som sjølvstendig næringsdrivande ved Legegruppa SMS i Florø. Heimelen er ledig for oppstart 01.09.2024. Vikaravtale...  ...sjå  Arbeidsoppgåver ~ Allmennlegeoppgåver. ~ Kommunal legevakt på Sunnfjord medisinske senter.  ~2 ØHD senger... 

Fastlege, Legegruppa SMS i Florø

Kinn
9 dager siden
 ...nyutdanna pedagogar Godt arbeidsmiljø Tilbod om rettleiing Godt nettverksamarbeid mellom pedagogane i dei ulike barnehagane i kommunen Arbeidsoppgåver  Planlegge, setje i verk, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet i tråd med rammeplanar, lovverk og... 

Barnehagelærar, 100% vikariat

Gulen kommune
2 dager siden
 ...Leka kommune skal gjøre en omfattende jobb innen arkivhold med kartlegging, utarbeiding av rutiner, og utforming av komplett arkivplan. Det er avsatt midler som tilsvarer hel stilling i tre måneder, alternativt halv stilling i et halvt år. Avhengig av hvilke kvalifikasjoner... 

Engasjement for arbeid med arkivplan og arkivrutiner

Leka
4 dager siden
 ...formidlingen av et stort antall saksdokumenter til politiske møter. Som politisk sekretær vil du være bindeleddet mellom politikerne og kommunens administrasjon. Politisk sekretariat koordinerer det lokale valgarbeidet. I denne hektiske, men spennende perioden vil du komme... 

Konsulent / spesialkonsulent - politisk sekretariat

Farsund
4 dager siden
 ...Enhet for hjemmetjenester legger vekt på å gi innbyggerne i kommunen en omsorgstjeneste med høy faglig kvalitet. Vi setter brukermedvirkning, respekt og styrking av den enkeltes ressurser høyt. Enheten tilbyr hjemmesykepleie, hjemmehjelp, og dagsykehjem, og er lokalisert... 

Brukerstyrt personlig assistent(BPA)

Vennesla
4 dager siden
 ...samsvar med gjeldende lovverk. For nye ansatte i Balsfjord kommune utbetales rekrutteringstilskudd på kr 50.000 for å rekruttere sykepleiere...  ...Tverrfaglig samarbeid er i fokus Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Generell informasjon Aktuelle søkere... 

Psykisk helsearbeider - fast 100 % stilling ved rus og psyki...

Balsfjord kommune
2 dager siden
 ...gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid Øvrige opplysninger og vilkår Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder... 

Vilberg skole - Lærerstillinger

Eidsvoll (tettsted)
6 dager siden
 ...påvirke og å gjøre en forskjell Tobakksfri arbeidstid Mulighet for støtte til kompetanseheving Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved ansettelse må det fremlegges godkjent... 

Helsefagarbeider - fast 100% stilling ved Listaheimen

Farsund
6 dager siden
 ...saksbehandling Ivareta frister og lovpålagte krav i saker du har ansvar for I tillegg vil du måtte forberede og representere kommunen i forbindelse med saker i barneverns- og helsenemnda, og andre rettsforhandlinger Oppgavene over er en smakebit på hva du kan... 

Gjør en forskjell for ungdommen i Moss – Ledig stilling på v...

Moss
4 dager siden
 ...kommunikasjonsevner er viktig, samt evnen til å være fleksibel, løsningsorientert og koordinert. Forelsk deg i Hábmer- Hamarøy. Les mer om vår kommune:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsoppgaver Faglig arbeid i samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester i... 

Bli med på å forme fremtiden: Vi søker en engasjert kommunep...

Hamarøy
4 dager siden
 ...000 kr per måned. Gjelder inntil 1 år for pendlere utenfor Bodø kommune. Vår nye helsefagarbeider må ha: Kvalifikasjoner:...  ...stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 og Helsepersonelloven § 20 a(... 

Helsefagarbeider

Bodø
4 dager siden
 ...Helse og omsorgstjenesten i Hamar kommune har fokus på faglig utvikling, godt tverrfaglig samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø med stolte medarbeidere. Hamar kommune har implementering av personsentrert omsorg som et av hovedsatsningsområdene. Kommunen ønsker å videreutvikle... 

Virksomhetsleder Finsalsenteret

Hamar
2 dager siden
 ...seks ansatte, og har ansvar for drift og vedlikehold av tekniske anlegg i kommunen.  Arbeidsoppgaver Planlegging, gjennomføring og oppfølging av investeringer innenfor veg, bygg og annen kommunal infrastruktur. Du vil få ansvar for prosjekter fra utredningsfasen,... 

Prosjektleder investering

Nesna
6 dager siden
 ...lønnsbestemmelse utover de sentrale bestemmelsene gode pensjons- og forsikringsordninger Les mer om det å jobbe som vernepleier i Moss kommune Logg inn for å se kontaktinformasjon Hovedoppgaver Som vernepleier hos oss får du være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å... 

Vernepleier (100% fast), Virksomhet Jeløy, område Sørtun 1

Moss
9 dager siden
 ...med hovedfokus på natt Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med...  ...stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 og helsepersonelloven §20a (... 

Helsefagarbeider - Nattstillinger Miljøtjenesten

Bodø
4 dager siden
 ...avtaleverk   Særskilte tillegg for tiden ~ Tilbud om kr 50 000,- i honorar ved første gangs signering av arbeidsavtale i Hammerfest kommune, eller dekning av flytteutgifter etter gjeldende reglement, inntil 25 000,-, mot 2 års bindingstid  Økt garantilønn for tiden... 

Psykiatrisk sykepleier til Rus- og psykiatritjenesten

Hammerfest
4 dager siden
 ...og tariffavtaler Ved overtallighet har fast ansatte i Loppa kommune fortrinnsrett Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju...  ...på Facebook, for mulig utleie på det private boligmarkedet. For kommunal bolig, må det sendes inn søknad. Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Lærer fast stilling

Loppa
4 dager siden
 ...Flakstad kommune søker støttekontakt til ung mann (Napp). Ønsker primært en ung mann eller dame som kan delta i ulike sosiale aktiviteter, gå på kafe, kino og lignende (helg). Personlig egnethet er viktig for stillingen, og du må kunne bidra til en meningsfull og hyggelig... 

Flakstad kommune søker støttekontakt

Flakstad kommune
2 dager siden
 ...ei stor del av tenstaer knytt til heimeteneste ulike stader i kommunen. Om stillinga Stillinga er eit samarbeid mellom dei fem kommunane...  ...Ønskjeleg med erfaring frå offentleg sektor, fortrinnsvis kommunal erfaring Personlege eigenskapar Vi søkjer deg som: Du... 

Fast 50% stilling som Rådgjevar/Samhandlingskoordinator ved ...

Austevoll kommune
2 dager siden
 ...Utgreiing av barn sin omsorgssituasjon, saksframstilling og vere kommunen sin part i sakar som vert fremma for Barneverns- og helsenemnda...  ...master i barnevern, kan vise til minimum 2 års erfaring frå kommunal barnevernteneste, eller har allsidig erfaring frå arbeid med barn... 

Barnevernskonsulent/familierettleiar

Samnanger kommune
6 dager siden
 ...på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25. Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte... 

Lærer Jessheim skole og ressurssenter

Ullensaker kommune
6 dager siden
 ...har vi jordmortjeneste, helsetjenester til bosatte flyktninger i kommunen og endel vaksinering. Tjenesten har 7 stillingshjemler (inkl...  ...med sentrale føringer og brukernes behov. Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Generell informasjon Aktuelle... 

Helsesykepleier - 100 % prosjektstilling

Balsfjord kommune
6 dager siden
 ...Vil du vere del av ei spanande eining, og bidra til å utvikle Åseral kommune? Vi søkjer deg med plankompetanse eller rett fagleg bakgrunn for stilling innafor planlegging. Vi ser etter deg som er god til å byggje relasjoner og flink til å kommunisere med andre.... 

Rådgjevar med ansvar for Arealplanlegging og GIS, fast still...

Åseral kommune
6 dager siden
 ...Nergård, Enhetsleder ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Kongsvatnveien 15 8300 Svolvær Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Vågan kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Maskinfører 100 % fast stilling - Drifts- og forvaltningsenh...

Vågan kommune
9 dager siden
 ...er utadvent, initiativrik og løysingsorientert? Då kan det vere deg vi leitar etter! Stillinga fylgjer kalenderåret. Vaksdal kommune har frå 1.8.24 ledig 100 % stilling som programrettleiar ved Vaksdal Integreringsenter - VIS. Stillinga er ei prosjektstilling med... 

Programrettleiar for flyktningar

Vaksdal
2 dager siden
 ...på Romerike, med nærhet til både Oslo og Gardermoen. Nannestad kommune har mål om å være Romerikes beste bokommune, og vi går en spennende...  ..., og kjennskap til strukturen for avlønning i kommuner. Personlige egenskaper Vi leter etter deg som er proaktiv... 

Lønnsmedarbeider med fagansvar

Nannestad kommune
6 dager siden
 ...søker dedikerte assistenter til mitt BPA-team i Øksfjord, Loppa kommune. Jeg er født frisk og sterk, men har for elleve år siden, av...  ...på Facebook, for mulig utleie på det private boligmarkedet. For kommunal bolig, må det sendes inn søknad. Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

BPA til kjekke, utadvendte, nysgjerrige Herman (13 år)

Loppa
6 dager siden
 ...flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.  Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat... 

Seljestad barneskole har ledig stilling som

Harstad
6 dager siden
 ...Irene Hveding Bredahl,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Torfæusgaten 21 4250 Kopervik Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Karmøy kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 07.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Miljøterapeut i enetiltak

Karmøy kommune
9 dager siden