Søkeresultater: 40 ledige stillinger

NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen har ledig stilling i vikariat som fagkoordinator kontantstøtte. Enheten har avdelinger som jobber med saksbehandling innen foreldrepenger, barnebidrag, kontantstøtte, gravferdsstønad og foreldreskap. Vi holder til i fine lokaler i... 

NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen

Bergen
7 dager siden
 ...Oppfølgingstjenesten Miljø og habilitering har ledig fast stilling som fagkoordinator. Vi søker deg som ønsker å bidra med din faglige kompetanse, engasjement og evne til å arbeide godt og strukturert innen et givende fagfelt. Tjenesten er stadig i utvikling og du... 

FAUSKE KOMMUNE ENHET PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON

Fauske
2 dager siden
 ...Fagkoordinator, avansert klinisk allmennsykepleie, Peer Gynt helsehus Vil du være med å utvikle fremtidens helsetjenester? Hva skal til for å best mulig sikre sømløse helsetjenester, og gode pasientoverganger?  Vår virksomhet rigger seg for fremtiden, og vi omorganiserer... 
Moss
7 dager siden
 ...stillinga: I løpet av hausten 2024 vil Stavanger Akuttsenter avdeling Madla utvide antall akuttplassar. Vi treng derfor å tilsetje fagkoordinator i turnus, 100% stilling. Stillinga vil vere todelt og innehalde både oppgåver som miljøterapeut og meir administrative oppgåver... 

BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER ADM MADLA OG HEIMLY

Hafrsfjord
16 dager siden
 ...Kunne du tenke deg bli en del av et faglig sterkt team bestående av ulike faggrupper i hjemmetjenesten? Hjemmetjenesten søker nå fagkoordinator for hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien er lokalisert sammen med hjemmehjelp i Nord-Fron kommune, er samlet under en leder og... 

NORD-FRON KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Vinstra
7 dager siden
 ...etter deg som liker faglige utfordringer, som er god til å veilede andre og som har god kompetanse innenfor vår målgruppe. Som fagkoordinator har du ansvar for å koordinere den faglige virksomheten i boligen, og du samarbeider tett opp mot fagkonsulent. Du vil inngå i... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
Én måned siden
 ...etter deg som liker faglige utfordringer, som er god til å veilede andre og som har god kompetanse innenfor vår målgruppe. Som fagkoordinator har du ansvar for å koordinere den faglige virksomheten i boligen, og du samarbeider tett opp mot fagkonsulent. Du vil inngå i... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
2 måneder siden
Kvalifikasjoner: Sykepleier/vernepleier med norsk autorisasjon  Videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller tilsvarende Miniumum 2 års erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser God muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk Førerkort...

ÅS KOMMUNE HELSEAVDELINGEN ALLMENNLEGETJENESTE

Ås
3 dager siden
 ...etter deg som liker faglige utfordringer, som er god til å veilede andre og som har god kompetanse innenfor vår målgruppe. Som fagkoordinator har du ansvar for å koordinere den faglige virksomheten i boligen, og du samarbeider tett opp mot fagkonsulent. Du vil inngå i... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
2 måneder siden
 ...av sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, leger, servicemedarbeidere, fagkoordinatorer og idrettspedagog. De fleste av våre pasienter tar vi imot direkte fra sykehus. Felles for mange av pasientene som kommer til... 

SKIEN HELSEHUS AVD LINDRENDE

Skien
18 timer sidenNy
 ...med delvis bemanning. Nokre av bustadane er knytte til rulleringsopphald, korttidsopphald og avlastning. Seksjonen har ein fagkoordinator med AKS-utdanning  (Avansert klinisk sjukepleieutdanning) som er fagleg leiar. Kompetanse, fag og utvikling står i fokus. Sentrale... 

Heimetenesta, Eggesbøtun

Fosnavåg
18 timer sidenNy
 ...kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.  Lønn etter avtale. Vil du vite mer? Ta kontakt med: fagkoordinator Anders Soltvedt, telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon , e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å... 

Senior reservoaringeniør - reservoaringeniør

Stavanger
21 timer siden
 ...og kollegaer Miljøterapeutisk arbeid på gruppe og individnivå Delegerte oppgaver fra virksomhetsleder, avdelingsleder og fagkoordinator Ansvarsvakt Koordinere samarbeid rundt brukerne Tverrfaglig arbeid mot samarbeidspartnere som for eksempel fastleger,... 

Sykepleier/vernepleier

Frogn kommune
6 dager siden
 ...utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i endring og utvikling lederopplæringsprogram god lederstøtte: avdelingen har fagkoordinator og det ansettes nå en samhandlingskoordinator. virksomheten har administrasjonskonsulent, kvalitetskonsulent og... 

Avdelingsleder Rosnes omsorgsbolig - korttidsavdeling

Moss
6 dager siden
 ...praktisere arbeid i samsvar med gjeldende lovverk som vedr. tvang og makt, herunder Hol.kap 9 og Pbl.kap 4. Samarbeide med leder og fagkoordinator om evaluering av tjenesten, samt evaluering og utforming av tvangsvedtak der det er aktuelt.  Samarbeid med vikarer og... 

TVEDESTRAND KOMMUNE BOLIGER LYNGMYRVEIEN 49

Tvedestrand
8 dager siden
 ...05.2025 Avdeling barn består av 22 ansatte og en avdelingsleder. Avdelingen er delt inn i 2 team der hvert team har sin egen fagkoordinator som bistår de ansatte med både systematisk saksveiledning og veiledning i saker som skal for rettsapparatet. Avdelingen jobber... 

Barnevernkonsulent - 2 faste og 4 vikariat - 100% stillinger

Fredrikstad
6 dager siden
 ...BIM i Bane NOR Bistå og lære opp prosjektets fagressurser i bruk av BIM  I tillegg til overstående arbeidsoppgaver kan BIM fagkoordinator eller seksjonsleder komme med arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.  Dette tror vi du trenger for å lykkes... 

Bane NOR SF

Oslo
2 dager siden
 ...)  meransvar innenfor ulike fagområder Vi tilbyr gode, helsefremmende turnuser   fokus på opplæring og oppfølging fagkoordinator i avdelingen en jobb preget av fokus på kvalitet møter og kurs fast i turnus dialog om kompetanse og interesser, og ansvarsområder... 

Sykepleiere, Omsorgsboliger nord

Moss
6 dager siden
 ...nasjonalfaglige retningslinjene, for helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Arbeidsoppgaver som fagkoordinator: Sammen med avdelingsleder medvirke til at tjenesten driftes iht. gjeldende lover og retningslinjer Utarbeide,... 

KONGSVINGER KOMMUNE HELSEENHETEN

Kongsvinger
3 dager siden
 ...tilknyttet straffegjennomføring med elektronisk kontroll og bøtetjeneste inngår i et team med 11 andre førstekonsulenter ledet av en fagkoordinator. 3 av teamets medlemmer har arbeidssted ved avdelingskontoret i Haugesund. Teamet vektlegger positiv dynamikk, fleksibilitet og... 

ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR STAVANGER

Stavanger
3 dager siden