...Hamar er innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamarregionens rundt 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet vel en time...  ...årsverk. Avdelingen er stolt av å yte gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggere i alle aldre, slik at de opplever egenmestring og... 

Helsefagarbeider 28 % fast våken natt

Hamar
18 timer siden
 ...forbindelse med oppstart og drift av et heldøgns omsorgstilbud for unge voksne med psykisk utviklingshemming, søker vi etter helsefagarbeidere...  ...at vedtakene til den enkelte utmåles av tildelingskontor og tjenesten tilbys av personalet i boligen. Kommunens verdier er raushet,... 

Ledig stilling for helsefagarbeider i helg og for tilkalling

Råde
6 dager siden
 ...Beskrivelse av avdelingen Tjenester for funksjonshemmede har ledig fast 100 % stilling som vernepleier i turnus. Arbeidet i stillingen vil primært være lokalisert til Nor gård, som ligger sentralt i Råde, og i nærheten av Råde idrettslag, Vansjø og et flott turterreng... 

Vernepleier 100 % fast stilling i turnus

Råde
6 dager siden
 ...Sommervikarer 2024 Helse - Tjenester for funksjonshemmede Om seksjonen  Tjenester for funksjonshemmede i Indre Østfold kommune består av botilbud, avlastning og dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, henholdsvis til personer med utviklingshemming.... 
Askim
10 dager siden
 ...kunstnere som Theodor Kittelsen og Christian Skredsvig så mye at de begge valgte å bosette seg her. Husene deres her i Kunstnerdalen er åpne for besøk i sesong. En del av Kongsbergregionen Sigdal er en del av Kongsbergregionen. Regionsamarbeidet skal styrke regionen som... 

Tjenester til funksjonshemmede søker etter

Sigdal kommune
13 dager siden
 ...I enhet for funksjonshemma har me ledig 100 % stilling som leiar i Aktiviteten. Dette er eit dagtilbod for innbyggjarar med funksjonsnedsettingar. I tillegg vert det gitt andre tenester til innbyggjarar med funksjonsnedsettingar som bur heime. Leiing og oppfylging av... 

Leiar – dagtilbod for innbyggjarar med funksjonsnedsettingar

Hå kommune
10 dager siden
 ...Administrative tjenester (AT) ivaretar landsdekkende administrative tjenester som støtter og tilrettelegger for effektiv oppgaveløsing i Skatteetaten. Direktøren vil være en premissgiver innen drift og utviklingen av de administrative tjenestene i etaten, og rapporterer... 

SKATTEETATEN TROMSØ

Tromsø
6 dager siden
 ...Sandnes kommune er kåret til Norges mest attraktive by i 2022. Visjonen vår er: "Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på.  Sandnes ligger sentralt... 

Assistent/Fagarbeider/Student

Sandnes
18 timer siden
 ...FFO Viken arbeider for å realisere FFOs strategi og målsettinger lokalt i Akershus, Buskerud og Østfold gjennom aktiviteter og samarbeid med helseforetak, fylkeskommunene, andre offentlige instanser, medlemsorganisasjonene og andre. Vi harledig en 100 prosent stilling... 

Til Funksjonshemmedes fellesorganisasjons fylkeslag i Viken ...

Asker
16 timer siden
 ...og utvikla viktige personlege eigenskapar. Kva arbeidsplassar du kan velja mellom: Røldal pleie og omsorg Tenester for funksjonshemma - Bråto og Eidesbrotet bufellesskap Omsorgstenesta vest og omsorgstenesta aust - Utneheimen og Bråvolltunet Bokkotunet... 

Ung jobb i Helse og omsorg i Ullensvang kommune 2024

Ullensvang kommune
Én måned siden
100% fast stilling helsefagarbeider ved “Tenesta for funksjonshemma” avd. Kinsarvik  Me har ledig 100% fast stilling ved Bråto bufellesskap i Kinsarvik. Du arbeider turnus med kombinasjon mellom langvakter/ kortvakter i vekene, og langvakter kvar 4.helg.  Me søkjer... 

100% stilling som helsefagarbeidar ved Tenester for funksjon...

Ullensvang kommune
6 dager siden
 ...er opptekne av at barna og familiane skal oppleve tryggleik når barnet er hjå oss. Arbeidet innebærer å skape gode og trygge rammer for barna, støtte dei i kvardagslege aktivitetar og leik, samt følge opp individuelle behov og samarbeid med pårørande og andre instansar... 

100% stilling som mijøterapeut ved Mjøstølen avlastningsbust...

Ullensvang kommune
6 dager siden
 ...kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og...  ...tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4. Epost: Logg... 

Avdelingsleder for avdeling barn, ungdom og foreldre

Lillesand
10 dager siden
 ...mestringsteam! Vi søker deg som har lyst til å bygge opp en helt ny tjeneste hvor du kan bidra med å etablere et tverrfaglig team på tvers av...  ...i turnus dag og kveld med arbeid hver fjerde helg (muligheter for langvakter). Det er allerede igangsatt prosesser for å se... 

Vernepleier med videreutdanning innen psykisk helse og rus s...

Nittedal kommune
6 dager siden
 ...Om stillingen Våre faste ansatte skal avvikle sommerferie og vi trenger vikarer til Tjenesten for mennesker med utviklingshemning i perioden Juni 2024- september 2024. Vi har behov for pleiemedarbeidere, helsefagarbeidere Om du synes det er interessant å jobbe... 

KARASJOK KOMMUNE TJENESTER FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMI...

Karasjok
3 dager siden
 ...Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle...  ...søknaden. Det er mulig å se på fleksible arbeidstidsordninger med for eksempel nattvakter kombinert med dag-aftenvakter. Viktigste... 

Sommervikarer hjemmetjenesten natt - Holmestrand

Holmestrand
5 dager siden
 ...vi trenger i sommer. Avdelingen HDO funksjonshemmede søker ferievikarer til sommeren fortrinnsvis...  .../natt og helg. Stillingene skal yte tjenester til mennesker med psykisk...  ...egenomsorg Samarbeide med andre faggrupper for gjennomføring og oppfølging av mål og tiltaksplaner... 

Ferievikarer/tilkallingsvikarer

Grue kommune
6 dager siden
 ...bidra til å sikre flyt og redusere sårbarhet i overgangen mellom tjenester? Er du god på dialog mellom aktører og å bygge bro mellom...  ...spennende forbedrings- og utviklingsarbeid, og har anerkjent behovet for å se på andre måter å jobbe på for å møte morgendagens krav og føringer... 

Pasientforløpskoordinator

Bærum kommune
17 timer siden
 ...Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste der vi legger til rette for hjemmeboende i alle aldersgrupper og pasientgrupper skal være mest mulig selvhjulpen og kunne bo hjemme så lenge som mulig. Hverdagsrehabilitering og - mestring som arbeidsmetode, velferdsteknologi... 

Rana kommune Hjemmebaserte tjenester

Mo
2 dager siden
 ...Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 23 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne og et sykehjem. Tjenestene...  ...forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette. Vi søker følgende: 100% stilling som... 

Vi søker

Ringsaker kommune
15 timer siden
 ...Om eininga/avdelinga Eininga tekniske tenester (TET) består av driftsavdeling for kommunaltekniske anlegg, eigedomsavdeling, planavdeling, utbyggingsavdeling, samt brann og beredskap. Om stillinga Sommarjobbane er ledige i perioda: 6. mai 2024-11. august 2024... 

Sommervikarar tekniske tenester

Aukra
18 timer siden
 ...største handelshus. Våre rundt 44.000 medarbeidere står på hver dag for å gjøre hverdagen enklere for folk flest, og daglig besøker mer...  ...som brenner for det samme som oss. Er det deg?NorgesGruppen HR-Tjenester AS er et heleid datterselskap i NorgesGruppen. Selskapet tilbyr... 

Jobb med HR og teknologi i NorgesGruppen!

Oslo
16 timer siden
 ...og fagsykepleier som arbeider tett med personalet til det beste for våre pasienter. Vi søker deg som ønsker å arbeide med et stort spenn...  ...og vurdering av helsetilstand mm. Vi tilbyr En tjeneste preget av godt samhold, stort engasjement for faget og stor takhøyde... 

Kongsberg kommune søker etter tilkallingsvikarer

Kongsberg
18 timer siden
 ...om stillingen: Kongsberg kommune, avdeling rehabilitering, har et 100% vikariat ledig fra 17.06.24 t.o.m. 23.02.25, med mulighet for forlengelse. Avdelingen består av rehabiliteringsteamet, dagrehabiliteringsavdelingen og fysioterapeutene som jobber med voksne/eldre... 

Er du en fysioterapeut med interesse for rehabilitering?

Kongsberg
16 dager siden
 ...Teamleder/lærer for årskurs i kristen tro og tjeneste Om stillingen Drømmer du om å inspirere unge mennesker til å utforske sin tro og engasjere seg i samfunnsviktige oppgaver? Da er stillingen som teamleder for Dynamo jobben for deg. I denne stillingen vil du... 
Moss
28 dager siden
 ...fellestjenester AS (DIF) er et nyopprettet selskap som er etablert for å bidra til at kommunal sektor øker hastigheten på...  ...komme andre teknologier inn i porteføljen i årene framover. Våre tjenester krever 24/7 oppetid, noe som betyr at våre databaser og applikasjoner... 

KS-DIGITALE FELLESTJENESTER AS AVD OSLO

Oslo
2 dager siden
 ...til tilkallingsvikar ved hjemmetjenesten i Kongsberg Vi er en tjeneste i stor utvikling. Vi er innovative og nytenkende. Vi er rause....  ...velfredsteknologi. Det er fokus på tverrfaglig arbeid, til det beste for våre brukere. Vi har egne tjenestebiler med oppvarmet garasje.... 

Kongsberg kommune søker etter tilkallingsvikarer

Kongsberg
16 dager siden
 ...Norge, tilbyr spennende karrieremuligheter og en unik kombinasjon av naturopplevelser og kultur. Med 22.000 innbyggere er Narvik ideell for jobbsøkere som søker både personlig og faglig vekst. Regionen fokuserer på reiseliv, fornybar energi, blå næringer og samarbeid... 

Spesialpedagog

Narvik
15 timer siden
 ...Beskrivelse av arbeidsstedet: Tilrettelagte tjenester yter helsehjelp og- eller praktisk bistand etter Helse – og omsorgstjenesteloven...  ...I tillegg er det ambulerende virksomhet på Biri og rustjenesten for hele kommunen er underlagt avdelingen. Stillingen er tilhørende... 

Helsefagarbeider/ barne- og ungdomsarbeider natt i 77,15 % f...

Gjøvik
16 timer siden
 ...Vi søker en erfaren utvikler for våre kunders digitale plattformer - og tjenester i tilknytning til disse. Du vil ha ansvaret for å forvalte og kontinuerlig forbedre både plattformene og tjenestene, samtidig som du vil være sentral i å bygge opp dette området sammen oss... 

Differ Strategy Consulting

Oslo
2 måneder siden