Søkeresultater: 1 172 ledige stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak...

Intensivsykepleier/sykepleier

Gjøvik
7 dager siden
Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak...

Intensivsykepleier/sykepleier 100 % fast

Hamar
6 dager siden
 ...Vi trenger en sykepleier/vernepleier som takler høy arbeidsbelastning og har humor i verktøykassa. Som synes det er helt ok å bli forstyrret...  ...innen rehabilitering, psykiatri, eldreomsorg, geriatri, intensiv, palliasjon eller kreftsykepleie. Gyldig politiattest må fremvises... 

OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER

Ottestad
8 dager siden
 ...september 2024. Da planlegges et tettere samarbeid med postoperativ/intensiv, og enheten overføres til akuttklinikken. Oslo...  ...poliklinikk ca 2 uker før operasjon. Pre- og postoperativ sykepleie til inneliggende pasienter på A5. Kvalifikasjoner Spesialsykepleier... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
7 dager siden
 ...Generell Intensiv Ullevål er én av ti seksjoner i Akuttklinikkens Avdeling for postoperativ- og intensivsykepleie. Her behandler vi...  ...Klinisk erfaring fra postoperativ eller intensivavdeling Sykepleier med erfaring fra pasientrettet arbeid Personlige egenskaper... 

Intensivsykepleier/sykepleier

Oslo
6 dager siden
 ...Generell intensiv Ullevål består av en intensivseksjon som bemannes til 10 intensivpasienter. Vi har 12 sengeplasser og 2 isolater. Vi er en kirurgisk intensiv som behandler de største traumene i Helse Sør-øst, samt andre store kirurgiske komplikasjoner. Intensivsykepleierne... 

Helsefagarbeider/hjelpepleier

Oslo
23 timer siden
 ...Vi søker en sykepleier til 100% fast stilling. Stillingen er organisert i enhet for Hjemmetjenester og rehabilitering, avdeling for...  ...fysio- og ergoterapi. Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig, intensiv tjeneste som vanligvis gis i en periode på opp til fire uker.... 

GRIMSTAD KOMMUNE FOREBYGGENDE OG REHABILITERING

Grimstad
2 dager siden
 ...Intensivseksjonen består av intensiv og postoperativ enhet i tillegg til dagkirurgisk enhet. Intensiv enhet har 6 sengeplasser og 9...  ...perioden 01.05.2024 til 30.04.2025 med mulighet for forlengelse som sykepleier/intensivsykepleier ved intensiv og postoperativ seksjon... 

Sykepleier / intensivsykepleier

Kongsvinger
7 dager siden
 ...Vi søker etter sykepleier/sykepleierstudent til helgestilling på 17,61%. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg. Som ansatt ved...  ...har høy turnover og kort liggetid, noe som gjør at vi må jobbe intensivt for våre pasienter. Vi er opptatt av kvalitet og har fokus... 

SYKEHUSET TELEMARK HF DPS NEDRE TELEMARK AVD SKIEN

Skien
3 dager siden
 ...hjerte- og indremedisinske problemstillinger som har behov for intensiv behandling og avansert overvåkning. Vi har også postoperativ...  ...Kvalifikasjoner intensivsykepleier/spesialsykepleier autorisert sykepleier beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
1 dag siden
 ...studere intensivsykepleie. Utdanningsstillingene tilbys på medisinsk intensiv og overvåkning (MIO). Utdanningsstilling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus betyr at du får lønn etter ansiennitet som sykepleier gjennom studiet. Du vil opparbeide deg lønnsansiennitet og... 

Skal du studere intensivsykepleie til høsten? Da vil vi snak...

Oslo
23 timer siden
 ...Generell Intensiv Ullevål er én av ti seksjoner i Akuttklinikkens Avdeling for postoperativ- og intensivsykepleie. Her behandler vi...  ...Klinisk erfaring fra postoperativ eller intensivavdeling Sykepleier med erfaring fra pasientrettet arbeid Personlige egenskaper... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
8 dager siden
 ...Har du lyst på en spennende jobb som sykepleier/barnesykepleier i en poliklinikk og dagenhet? Se her! Vi består av 9 dyktige sykepleiere...  ...har fire seksjoner; Barne- og ungdomsseksjonen, Nyfødt intensiv og Barne- og ungdomspoliklinikken/dagenheten Dragen og BUA kontor... 

Barne- og ungdomspoliklinikken Tromsø, Universitetssykehuset...

Tromsø
18 timer sidenNy
 ...rekke regionale og nasjonale funksjoner. Avdeling Nyfødt intensiv tar imot ca. 500 pasienter i året, og har lokal - og regional...  ...har ca. 120 høyt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere. Som sykepleier ved Nyfødt intensiv må du trives med en uforutsigbar arbeidshverdag... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
8 dager siden
 ...gjort forløpende. Arbeidsoppgaver Mottak, overvåkning og sykepleie/intensivsykepleie/akuttsykepleie til akutt kritisk syke...  ...simuleringstrening Mulighet for å jobbe ved akuttmottak og intensiv avdeling i Skien  Kontaktinformasjon Maria Forberg, Seksjonsleder... 

SYKEHUSET TELEMARK HF NOTODDEN - SOMATIKK

Notodden
10 dager siden
 ...beliggende på sykehusområdet på Våland. Avdeling akutt og intensiv psykiatri består av sengepostene AMC2 og B3. B3 er en akuttpsykiatrisk...  ...må vedlegges søknaden.     Arbeidsoppgaver Ansvar for sykepleie Aktiv deltaker i pasientens behandlingsforløp... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE VÅLAND DØGN...

Stavanger
1 dag siden
 ...arbeidstiden med fleksibel arbeidsplan. Om ønskelig kan du jobbe intensivt i perioder for så å ha lengre perioder med sammenhengende fri....  ...innen det gastrokirurgiske fagfeltet i Nord-Norge, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
1 dag siden
 ...pasientene skaper vi morgendagens behandling». Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning (HIO) har 13 sengeplasser fordelt på 4...  ...er og hvilken bakgrunn du har. Arbeidsoppgaver Avansert sykepleie til intensiv og overvåkningspasienter Telemetriovervåkning... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
7 dager siden
 ...Nyfødt intensiv avdeling behandler for tidlig fødte barn og syke nyfødte. Vi tilbyr høyspesialisert medisinsk behandling og sykepleie til de minste premature ned til svangerskapsuke 23. I tillegg til å ta hånd om premature barn, utreder og behandler vi nyfødte med ulike... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
7 dager siden
 ...Akuttklinikken har etablert en helt ny avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, AIO. Vi består av fire seksjoner som skal drifte...  ...videreutdanning (anestesi, operasjon eller intensiv) Sykepleier med relevant erfaring til postoperativ Hva ser vi etter hos... 

Vi samler anestesi, intensiv og operasjon til en avdeling. V...

Oslo
23 timer siden