...beste vann i to kategorier - overflatevann og grunnvann. Ålesund kommune tar opp kampen. VA i Ålesund kommune er i støtet på innovasjon,...  ...og kvalitet tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter, kommuner, akademiske institusjoner og leverandører sikre at tjenester... 

Norges beste vann fra Ålesund?

Ålesund
10 dager siden
 ...beste vann i to kategorier - overflatevann og grunnvann. Ålesund kommune tar opp kampen. VA i Ålesund kommune er i støtet på innovasjon,...  ...og kvalitet tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter, kommuner, akademiske institusjoner og leverandører sikre at tjenester... 

Norges beste vann fra Ålesund?

Ålesund
10 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Tverrvegen 25 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn... 

Lærere

Ålesund
5 timer siden
 ...Ålesund kommune søker seksjonsleder grunnskole fra 01.08.2024. Seksjonsleder grunnskole rapporterer til og kan være stedfortreder for kommunalsjef oppvekst. Seksjonsleder er en del av kommunalsjefens ledergruppe sammen med to andre seksjonsledere (barnehager og barn... 

Seksjonssjef grunnskole

Ålesund
5 timer siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Johs. Aarflots gate 4 6005 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 65,73% Vikar Startdato: 27.05.2024 Sluttdato: 31.08.2025 Søknadsfrist: 28.04.2024 Logg inn for å... 

Sjukepleiar/vernepleiar på natt, 65,73% stilling. Vikariat f...

Ålesund
6 timer siden
 ...Ålesund kommune ved Sandøy omsorgsdistrikt har grunna avgang til pensjon, permisjonar og vakanse ledig 6 helgestillingar.  Arbeidsstad er pt. i sjukeheim, bukollektiv og heimetenesta. Elevar og studentar oppmodast til å søkje. Tenestestad er Sandøytunet på Harøya... 

Pleiemedarbeidar

Ålesund
10 dager siden
 ...Verksemdsleiar,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Djupmyrvegen 5 6013 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast, Vikar Søknadsfrist: 28.04.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Lærer

Ålesund
6 timer siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Keiser Wilhelms gate 11 6003 ÅLESUND Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Sommarjobb Startdato: 24.06.2024 Sluttdato: 18.08.2024 Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg... 

Sommervikar/miljøterapeut Krisesenter for Sunnmøre

Ålesund
6 timer siden
 ...samarbeidspartnere. Ansvar for å tilegne seg og anvende ny kunnskap. Bidra til et godt arbeidsmiljø. Jobbe i tråd med Ålesund kommune sine retningslinjer. Pedagogisk leder er barnehagelærer sin nærmeste overordna. Kvalifikasjonar Godkjent barnehagelærer/... 

Pedagogisk leder

Ålesund
5 timer siden
 ...løysingorientert er inkluderande og bidreg til eit godt arbeidsmiljø/psykososialt miljø for både barn og vaksne kan arbeide etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr Eit utviklande, allsidig  og lærande miljø i ein barnehage nært... 

Barnehagelærer

Ålesund
6 timer siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Prestegardsvegen 22 6240 Ørskog Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Miljøterapeut 100%, fast stilling

Ålesund
10 dager siden
 ...inne- og uteaktiviteter. Vi tilbyr Givande arbeid i gode arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr... 

Tilkallingsvikarer - Skole og SFO/AKS - Ålesund sentrum og Å...

Ålesund
10 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Skarpetegvegen 4 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 60, 80% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å... 

Helsefagarbeidar, stillingar dag og natt, tiltak barn.

Ålesund
6 timer siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Skarpetegvegen 4 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 75, 65,7% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for... 

Helsepersonell/Assistenter, 65,7% og 75% stilling natt

Ålesund
6 timer siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Grønebelgvegen 4 6057 Ellingsøy Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn... 

Lærar

Ålesund
6 timer siden
 ...spennende skole med 500 elever fra 1-7 trinn og 200 elever i SFO. Vi er organisert i team på trinn. Skolen ligger i indre bydel i Ålesund kommune og har et flott nærmiljø som også gir god variasjon i læringsaktiviteter. Som lærer hos oss vil du være en del av et godt... 

Lærer - Blindheim barneskole

Ålesund
6 timer siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Øvre Skytterholmen 45 6020 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Avdelingsleder - Blindheim barneskole

Ålesund
5 timer siden
 ...bidreg til eit godt arbeidsmiljø/psykososialt miljø for både barn og vaksne har gode leiaregenskapar arbeider etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr Eit utviklingsorientert fagleg miljø og stimulerande omgjevnader... 

Pedagogisk leiar, 100 % fast stilling

Ålesund
6 timer siden
 ...Verksemdsleiar,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Djupmyrvegen 5 6013 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100, 50% Fast, Vikar Søknadsfrist: 28.04.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Fag og ungdomsarbeider

Ålesund
6 timer siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Olav Sundes veg 2 6018 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sjukepleiar, 100 % fast stilling

Ålesund
6 timer siden
 ...inne- og uteaktiviteter. Vi tilbyr Givende arbeid i gode arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.:... 

Tilkallingsvikarer - lærere - Ålesund sentrum og omegn

Ålesund
Én måned siden
 ...team i et større fagmiljø, som arbeider for å oppretthalde og vidareutvikle tenestane i samhandling med omliggande helsetenester og kommunar.  Stillinga kan blir vurdert delt på fleire og kombinerast med anna klinisk arbeid. Dette må framkomme i din søknad.... 

Overlege legevakt/ØHD/Overgrepsmottak

Ålesund
27 dager siden
Ålesund kommune ved Sandøy omsorgsdistrikt har grunna avgang til pensjon, permisjonar og vakanse ledig 2 x 70 % stilling som heimehjelp...  ...: 21.04.2024 Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen... 

SANDØY OMSORGSDISTRIKT

Ålesund
6 dager siden
 ...Barnesjukepleiar Akuttmottaket i Ålesund er det største mellom Bergen og Trondheim, og tek årleg imot omtrent 15.000 pasienter....  ...akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal  er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
6 dager siden
 ...Helsem, Ass. rektor, (***) ***-****,  ****@*****.***.kommune.no Vidar Åkre, Verksemdsleiar/Rektor, (***) ***-**** Arbeidsstad...  ...: 28.04.2024 Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen... 

SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

Ålesund
3 dager siden
 ...psykososialt miljø for både barn og vaksne kan arbeide etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr...  ...: 28.04.2024 Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen... 

LERSTAD BARNEHAGE

Ålesund
3 dager siden
Ålesund kommune ved Sandøy omsorgsdistrikt har grunna avgang til pensjon, permisjonar og vakanse ledig 1x100 % , og 1x50 % fast stilling...  ...: 21.04.2024 Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen... 

SANDØY OMSORGSDISTRIKT

Ålesund
6 dager siden
 ...6008 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Engasjement...  ...: 21.04.2024 Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen... 

ÅLESUND BRANNVESEN KF

Ålesund
6 dager siden
 ...Ålesund kommune søker seksjonsleder grunnskole fra 01.08.2024. Seksjonsleder grunnskole rapporterer til og kan være stedfortreder...  ...: 05.05.2024 Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen... 

ÅSE SKOLE

Ålesund
3 dager siden
 ...Kontaktinformasjon Arild Skistad, Rektor, (***) ***-****,  ****@*****.***.kommune.no Arbeidsstad Stadionvegen 21 6260 Skodje...  ...: 21.04.2024 Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen... 

SKODJE BARNESKULE

Ålesund
6 dager siden