...Ålesund behandlingssenter, Helse Møre og Romsdal HF? Vi søker ein lege med interesse og engasjement for rusfeltet, som vil vere med på å...  ...).  Vi har ledig to 100 % vikariat for lege i spesialisering (LIS) ved Ålesund behandlingssenter frå august-24. Startdato kan evt.... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER

Ålesund
4 dager siden
Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester...

Lege før turnusteneste

Ålesund
3 dager siden
 ...seksjon i oppstart: Alderspsykiatri APS Sunnmøre er døgnpost og poliklinikk som er tverrfagleg samansett av legespesialistar, LIS-lege, psykologspesialist, fagkonsulentar, ergoterapeut, sjukepleiarar, vernepleiarar og merkantile ressursar. Hovedoppgåvene er utgreiing... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNKSJONER - ÅLESUND

Ålesund
4 dager siden
 ...faglege prosedyrar/ Undervisning Rådgivande funksjon ovanfor administrasjon og kommunalleiing Opplæring/ oppfølging av nye leger/ LIS ved Ålesund lokalmedisinske senter Samhandling/ koordinering med andre tenester i forhold til fagutvikling/ drift Klage- og... 

Overlege legevakt/ØHD/Overgrepsmottak

Ålesund
27 dager siden
 ...lønn onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og nyttårsaften. **Blir du vår nye kollega?**For nærmere opplysninger kontakt klinikkleder Lise Sundby Nybo Logg inn for å se kontaktinformasjon eller via mail: Logg inn for å se kontaktinformasjon Søknad og CV sendes... 

Fysioterapeut til OCH Ortopedi Ålesund

Ålesund
25 dager siden
 ...ledig 100% vikariat for vernepleiar i perioda 05.08.24-16.03.25 Habilitering av barn og ungdom i Ålesund har tilsett faggrupper som lege, psykolog/psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog, sjukepleiar, sosionom og merkantilt personale.... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNSKJONER - MOLDE

Ålesund
3 dager siden
 ...Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår Kontaktinformasjon Jørn-Åge Longva, Avdelingssjef (lege), (***) ***-**** / (***) ***-****,  ****@*****.*** Arbeidssted Åsehaugen 5 6017 ÅLESUND Nøkkelinformasjon:... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
11 dager siden
 ...PhD-programmet og oppfylle øvrige krav for opptak til NTNUs doktorgradsprogram Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege er ønskeleg God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk Klinisk erfaring innan medisin og hjartesjukdomar er... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
6 dager siden
 ...skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk  Ønskede kvalifikasjoner Engasjement for faget og utdanning av leger Erfaring med utviklingsarbeid Erfaring innen forskning og vitenskapelig publisering Personlige egenskaper Har gode... 
Ålesund
23 dager siden
 ...gjeldande overeinskomstar Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår Kontaktinformasjon Lisa Steinberg, Seksonsleiar,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Tom Atle Solberg, Seksjonsleiar... 

Sekretær

Ålesund
27 dager siden
 ...her:  Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon må leggast ved søknad på stilling som Lege i spesialisering. Arbeidsoppgåver Deltaking i vaktarbeid, sengepost, dagkirurgi, poliklinikk og operasjon Felles  6-delt... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
5 dager siden
 ...beliggenhet, nær sjø, skog og skule. Eige naust med båt. Lønn etter gjeldande tariff God pensjonsordning Kontaktinformasjon Lise Søvik, Tenesteleiar, (***) ***-****,  ****@*****.*** Arbeidsstad Plassen 19 6280 Søvik Nøkkelinformasjon:... 

SØVIK BARNEHAGE

Søvik
3 dager siden
 ...Solkroken,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Lisa Korsfur Silseth, Avd.leiar Vallastova,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for... 

Ferievikar som trivselsmedarbeidar for deg mellom 15-17 år

Ørsta
6 dager siden
 ...beliggenhet, sentralt i Brattvåg Positivt og sosialt miljø Kontaktinformasjon Espen, Tenesteleiar ergoterapi, fysioterapi og lege, (***) ***-****,  ****@*****.*** Arbeidsstad Strandgata 26 6270 Brattvåg Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Haram... 

BRATTVÅG FYSIKALSKE INSTITUTT AS

Brattvåg
3 dager siden
 ...fastlegestillinger og 1 LIS1. Vatne legekontor har 4 fastlegestillinger og 1 LIS1. Haramsøy legekontor har 2 fastlegestillinger og 1 LIS1. Alle legene møtas 1 gang i måneden til allmennlegeutvalg og faglig møte som gir smågruppe-poeng i videreutdanning/etterutdanning. Haram... 

HARAMSØY LEGEKONTOR

Haramsøy
3 dager siden