...Vi har behov for dyktige fagarbeidere i barne og ungdomsarbeiderfaget, i vikariat av ulikt omfang og varighet, både til barne- og ungdomsskolene...  .... Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad... 

Tilkallingsvikarer - Skole og SFO/AKS - Ålesund sentrum og Å...

Ålesund
18 dager siden
 .... Blindheim barneskole er en spennende skole med 500 elever fra 1-7 trinn og 200 elever i SFO. Vi er organisert i team på trinn. Skolen ligger i indre bydel i Ålesund kommune og har et flott nærmiljø som også gir god variasjon i læringsaktiviteter. Som lærer hos... 

Lærer - Blindheim barneskole

Ålesund
7 dager siden
 ...stilling som avdelingsleder, og søker deg som er positiv og engasjert i skole. Du vil inngå i et lederteam på 6 personer, rektor,...  ...45 6020 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024... 

Avdelingsleder - Blindheim barneskole

Ålesund
7 dager siden
 ...primært vikarer ved avdeling for norskopplæring. Vennligst oppgi i søknad hvilket fag/klassetrinn det er mest aktuelt å undervise i....  ...arbeidsmiljø. Det er mulig å bli kjent med ulike skoler i Ålesund kommune. Kontaktinformasjon Tor Løvland, Rådgivar Arbeidsstad... 

Tilkallingsvikarer - lærere - Ålesund sentrum og omegn

Ålesund
Én måned siden
 ...Kommunalteknisk Forening kårer Norges beste vann i to kategorier - overflatevann og grunnvann. Ålesund kommune tar opp kampen. VA i Ålesund kommune er i støtet...  ...tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter, kommuner, akademiske institusjoner og leverandører sikre... 

Norges beste vann fra Ålesund?

Ålesund
17 dager siden
 ...Kommunalteknisk Forening kårer Norges beste vann i to kategorier - overflatevann og grunnvann. Ålesund kommune tar opp kampen. VA i Ålesund kommune er i støtet...  ...tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter, kommuner, akademiske institusjoner og leverandører sikre... 

Norges beste vann fra Ålesund?

Ålesund
17 dager siden
 ...Da en av våre miljøterapeuter har valgt å gå over i annen stilling, søker vi etter ny miljøterapeut. Vi ønsker å knytte til oss...  ...Familiesenter AS (RUFS), har barnevernsinstitusjoner på Rena i Åmot kommune i Innlandet, samt i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. RUFS... 

RENA UNGDOMS OG FAMILIESENTER AS AVD HOLMEVATNET

Ålesund
10 timer sidenNy
 ...Det vert med dette lyst ut etter 2 faste stillingar og 2 vikariat i 100 % stilling som spesialpedagog for barn i barnehagealder...  ...arbeider heilskapleg i ein eller fleire barnehagar i heile Ålesund kommune. I fagsenteret sin kontorbase har vi felles plantid, teamarbeid,... 

Spesialpedagog barnehage

Ålesund
1 dag siden
 ...spesialpedagogisk kompetanse. Våre engasjerte ansatte er organiserte i team, der hvert team har sin avdelingsleder.  Hatlane skole er...  ...5 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024... 

Miljøveileder

Ålesund
1 dag siden
 ...Blindheim omsorgssenter ligger i landlige omgivelser i indre bydel, med utsikt over fjord og fjell. Omsorgssenteret har langtidsavdeling...  ...Personlege eigenskapar vil bli lagt vekt på i tråd med Ålesund kommune sin verdinorm; open, engasjert og modig. Vi tilbyr Eit godt... 

Sjukepleiar

Ålesund
1 dag siden
 ...Ålesund kommune søkjer etter ein leiar som får det overordna ansvaret for å utvikle, planlegge og gjennomføre dei kommunale prosjekta i Bypakke Ålesund. Ålesund by vil i dei komande åra gå gjennom ei stor endring og utvikling. Bypakke Ålesund er eit av dei største samferdselsprosjekta... 

Prosjekt, Miljø og samferdsel, Kommunalområde Samfunn

Ålesund
3 dager siden
 ...revmatologi og hud ved Ålesund sjukehus har ledig to vikariat for lege i spesialisering i revmatologi! Dato for tilsetting kan avtalast...  ...for Nordmøre og Romsdal  er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
4 dager siden
 ...på natt vil ein ha hovudansvar for pasientane på natt og arbeide i team saman med to fagarbeidarar som er stasjonert på kvar si avdeling...  ...4 6005 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 65,73% Vikar Startdato: 27.05.2024... 

Sjukepleiar/vernepleiar på natt, 65,73% stilling. Vikariat f...

Ålesund
7 dager siden
 ...Ålesund kommune søker rektor/virksomhetsleder ved Larsgården skole fra 01.08.2024. Rektor/virksomhetsleder har det pedagogiske, administrative...  ...ansvaret for drift av skolen. Larsgården skole ligger nært i utkanten av sentrum, nært NTNU og har idrettshall som er skolen... 

Rektor/Virksomhetsleder

Ålesund
1 dag siden
 ...spesialpedagogisk kompetanse. Våre engasjerte og dyktige ansatte er organiserte i team, der hvert team har sin avdelingsleder.  Hatlane skole er...  ...5 6016 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024... 

Lærerstillinger

Ålesund
1 dag siden
 ...Ålesund kommune søker seksjonsleder grunnskole fra 01.08.2024. Seksjonsleder grunnskole rapporterer til og kan være stedfortreder for...  ...har økonomi-, personal-, og fagansvar innenfor egen seksjon. I seksjon grunnskole er det 23 virksomheter; 14 barneskoler, 3 kombinertskoler... 

Seksjonssjef grunnskole

Ålesund
7 dager siden
 ...Blindheim ungdomsskole er lokalisert i indre bydel og er mottakerskole for elever fra Emblem, Flisnes og Blindheim barneskoler....  ...25 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato... 

Lærere

Ålesund
7 dager siden
 ...elevar og det er omtrent 150 barn som har plass ved vår SFO. Vi ligg i naturvakre omgjevnadar i indre bydel med korte avstandar både til...  ...5 6013 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast, Vikar Søknadsfrist: 28.04.... 

Lærer

Ålesund
7 dager siden
 ...gratis døgnåpent lavterskeltilbud for mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er lokalisert i Ålesund, men dekker...  ...11 6003 ÅLESUND Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Sommarjobb Startdato: 24.06.2024... 

Sommervikar/miljøterapeut Krisesenter for Sunnmøre

Ålesund
7 dager siden
 ...Hatlane omsorgssenter søker etter nye sjukepleiarar Hatlane omsorgssenter er et flott moderne sjukeheim i Ålesund kommune, bygget i 2012. Vi har 56 pasientar fordelt på tre avdelingar. Alle avdelingane har to bogrupper.  1. etg har ei bogruppe for 10 personar med demens... 

Sjukepleiar, 100% fast stilling

Ålesund
1 dag siden
 ...gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet i si barnegruppe i nært samarbeid med føresette og andre tilsette...  ...miljø for både barn og vaksne kan arbeide etter Ålesund kommune sine kjerneverdiar: Open, Engasjert og Modig. Vi tilbyr Eit... 

Barnehagelærer

Ålesund
7 dager siden
 ...bistand, opplæring og nødvendig helsehjelp. Tenestene utformast i samarbeid med tjenestemottakar. Ein vil legge til rette for mestring...  ...22 6240 Ørskog Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024... 

Miljøterapeut 100%, fast stilling

Ålesund
17 dager siden
 ...Vi søkjer etter helsefagarbeidar til dag og natt. Arbeid i privat heim med kontinuerleg tilsyn og hjelp/oppfølging av barn frå 0-3...  ...Skarpetegvegen 4 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 60, 80% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024... 

Helsefagarbeidar, stillingar dag og natt, tiltak barn.

Ålesund
7 dager siden
 ...gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede...  .... Bidra til et godt arbeidsmiljø. Jobbe i tråd med Ålesund kommune sine retningslinjer. Pedagogisk leder er barnehagelærer sin... 

Pedagogisk leder

Ålesund
7 dager siden
 ...Vi søker etter helsepersonell / assistenter på natt i 66% og 75% stilling. Pedagoger og andre fagarbeidere oppfordres også til å søke...  ...4 6012 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 75, 65,7% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024... 

Helsepersonell/Assistenter, 65,7% og 75% stilling natt

Ålesund
7 dager siden
 ...til ekstreme naturopplevingar både sommar og vinter, som toppturar i Sunnmørsalpane og padling i havgapet. Du kan lese meir om...  ...akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal  er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
6 dager siden
 ...Førsteamanuensis i mekatronikk This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte... 
Ålesund
14 dager siden
100 % stilling, vikariat i perioden 01.08.24 - 31.07.25 for lærar/ adjunkt/ lektor.  Undervisninga vil vere på barnetrinnet. Ellingsøy...  ...4 6057 Ellingsøy Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024... 

Lærar

Ålesund
7 dager siden
 ...ha følgende arbeidsoppgaver: Informere om parkeringsmuligheter i Ålesund. Informere om våre elektroniske betalingsmuligheter...  ...forvalter avgiftsparkering av offentlige parkeringsplasser i Ålesund kommune. Sunnmøre parkering AS er et datterselskap som forvalter i det... 

ÅLESUND PARKERING AS

Ålesund
4 dager siden
 ...Førsteamanuensis / Universitetslektor i medisin (pediatri) This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig...  ...og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.... 
Ålesund
Én måned siden