...interkommunale barnevernstenesta for Luster og Sogndal. Dei to kommunane har eit samla folketal på om lag 17 000 innbyggjarar. Sogn barnevern har om lag 18 årsverk og har kontorstad i Sogndal.  Sogn barnevern driftar også vakttelefon for fleire kommunar i Indre Sogn.... 

Leiar Sogn barnevern

Sogndal
7 dager siden
 ...foreldremøter og personalmøter ~ Birdra med barnevernfaglig kompetanse i samarbeidet med andre Kvalifikasjoner: Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid. Master i barnevern og/eller relevant videreutdanning vil bli foretrukket. Erfaring fra arbeid i det... 

Forebyggende Nettverkskontakt i Sandefjord

Sandefjord
5 timer siden
 ...Kirkenær barnevern- og omsorgssenter har i dag sju avdelinger og en felles administrasjon på Kirkenær i Grue kommune, 35 km nord for Kongsvinger. Våre fire barnevernsavdelinger gir et tilbud til 11 barn i alderen 8-18 år. To av barnevernsavdelingene våre jobber etter... 

Våken nattvakt

Grue kommune
10 dager siden
 ...mastergrad, eller at man på annet vis dekker det kommende kompetansekravet. Det er også ønskelig med erfaring fra saksbehandling 1. linje barnevern og fosterhjemsoppfølging. Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i... 

Vil du være med i kommunens barnevern?

Rælingen kommune
6 timer siden
 ...Vil du bli med på laget vårt? Indre Ryfylke barnevern er en interkommunal tjeneste mellom Suldal og Sauda, og vi søker nå etter miljøarbeider i 50% fast stilling med arbeidstid både på dag og ettermiddagstid med oppmøte i Sauda.  Det vil være behov for oppdrag utover... 

INDRE RYFYLKE BARNEVERN

Sauda
5 dager siden
 ...barneverntjenesten Ønskelig med erfaring fra bruk av familieråd/nettverksarbeid Ønskelig med kjennskap til fagsystemet Flyt Barnevern Den som blir ansatt bør kunne disponere egen bil og ha førerkort Personlig egnethet vektlegges For stillingen kreves fremleggelse... 

Barnevernkonsulent

Hurdal kommune
27 dager siden
 ...Vil du bidra til at barn og unge i Klepp kommune får en trygg og god oppvekst? Ønsker du å bidra i utvikling av fremtidens barnevern?   Da kan det være nettopp deg vi ønsker som kollega i Klepp barneverntjenesten.   Tjenesten har ledig en fast stilling som kontaktperson... 

KLEPP KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE

Kleppe
11 dager siden
 ...Stillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: Etter avtale Arbeidsoppgaver Utføre oppgaver etter lov om barnevern og annet relevant lovverk, forskrifter og retningslinjer Metodisk, systemisk og praktisk veiledning av familier, barn og unge... 

Er du vår nye familieveileder

Sandefjord
4 dager siden
Sommerly barnehage er foreldre eid barnehage, som ligger i naturskjønne omgivelser i Garderåsen Fetsund. Barnehagen har 4 avdelinger, 70 barn og 20 ansatte. Vi kan tilby deg: Trygghet er grunnlaget for alle læringsprosesser. Sommerly barnehage skal være en ...

SOMMERLY BARNEHAGE SA

Lillestrøm
4 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver - barnevern Om stillingen: Hoveddelen av arbeidet vil bestå av saksbehandling av klager, veiledning og tilsyn med barneverninstitusjoner og barneverntjenester. Andre oppgaver innenfor seksjonen/avdelingen vil forekomme.  Selv om du vil... 
Bodø
24 dager siden
 ...Sunnfjord barnevern har per i dag 26,3 stillingsheimlar. Vi har valt å etablere team for å løyse dei kompliserte og samansette oppgåvene som barnevernet har. Vi har såleis eit undersøkingsteam som avklarar meldingane og gjennomfører undersøkingane. Vi har eit oppfølgingsteam... 

Sunnfjord kommune Barnevernstenesta

Førde
3 dager siden
 ...Vil du bli med på laget vårt? Indre Ryfylke barnevern er en interkommunal tjeneste mellom Suldal og Sauda, og vi søker nå etter kontaktperson i 100% fast stilling som vil ha oppmøte i en av disse kommunene etter eget ønske. Oppgavene til kontaktperson i barneverntjenesten... 

Indre Ryfylke barnevern søker

Sauda
6 timer siden
 ...Kontaktperson barnevern Om stillinga Aurland og Lærdal barnevern har ledig 100% fast stilling som kontaktperson frå snarast. Me er ei interkommunal teneste som dekker kommunane Aurland og Lærdal. Aurland er vertskommune og me er organisert under kommunalområde... 
Aurland
Én måned siden
Vil du være med oss å jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen gjennom helse, deltagelse og mestring? Da er Grorud bydelen for deg. Bydel Grorud ligger i Groruddalen nordøst i Oslo. Bydelen har rundt 27.000 innbyggere med over 150 ulike nasjonaliteter...

Familieveileder søkes til Grorud barneverntjeneste

Oslo
6 timer siden
 ...Er du faglig sterk og motivert for å brette opp ermene? Som ansatt i vår barneverntjeneste, kan du være med å utvikle fremtidens barnevern basert på åpenhet, tillit og medvirkning. Bydel Søndre Nordstrand er opptatt av å trygge barn og unges oppvekst, å utjevne forskjeller... 

Ledig vikariat i Ungdomsteam 1 i en av Oslos største barneve...

Oslo
5 timer siden
Gamle Oslo er en mangfoldig bydel med store variasjoner i befolkningens ressurser og levekår. Bebyggelsen er preget av alt fra middelalder til hypermoderne hus øst i Bjørvika. Sammen med våre 60 000 innbyggere og andre aktører jobber vi for å realisere visjonen «sammen...

Vil du jobbe i en traumebevisst barneverntjeneste? Teamleder...

Oslo
6 timer siden
Bardu kommune i Troms og Finnmark fylke er en kommune med høy aktivitet og et inkluderende lokalsamfunn. Kommunen har rundt 4000 innbyggere og ligger i hjertet av Troms, midt mellom Harstad, Narvik og Tromsø. Bardu er kommunen for deg som vil bo og leve i et samfunn med...

Vi ønsker en dyktig kollega i vårt lederteam - er det deg?

Bardu
4 dager siden
Bydel Bjerke – en bydel for alle Bydel Bjerke ligger ved Groruddalens utløp, og store deler av bydelen grenser mot marka med badevann, turstier og skiløyper som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv hele året. Med god dekning av offentlig kommunikasjon er det...

Barnevernkonsulent

Oslo
4 dager siden
 ...stilling som avdelingsleder for tiltaksteamet. Om stillingen  Avdelingsleder tiltaksteam er underlagt virksomhetsleder for barnevern, og er også fast stedfortreder for virksomhetsleder. Avdelingsleder har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret for tiltaksteamet... 

Avdelingsleder for tiltaksteamet i barnevernstjenesten

Røros
10 dager siden
Vi er på utkikk etter dyktige sommervikarer til våre barnevernsavdelinger i Bø. Hos oss er ingen dag lik Den viktigste oppgaven er å være en omsorgsperson for barna eller ungdommen som du bor med, og være en person som de kan forholde seg til. En del av hverdagen innebærer...

Stendi AS

Bø (Nordland) kommune
Én måned siden
Stendi søker tilkallingsvikarer som ønsker innholdsrike og varierte arbeidsdager. Å jobbe med ungdom i en vanskelig livssituasjon krever robuste og trygge voksne. Vi ser etter deg som er løsningsorientert, positiv, fleksibel, ansvarsfull og god til å dokumentere. Dette...

Stendi AS

Bergen
2 måneder siden
 ...kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: eller  Annen informasjon: ~ For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp... 

Harstad kommune Enhet for helse og mestring

Harstad
2 dager siden
 ...ungdom med psykiske lidelser. Veiledning og oppfølging av tiltak opp mot barnehager, skoler og andre kommunale instanser som PPT og barnevern ved behov, og tett samarbeid med de involverte instansene rundt barna/ungdommene. Behandling og foreldreveiledning til familier... 

SYKEHUSET INNLANDET HF BUP HEDMARK POLIKLINISK ENHET ELVERUM

Elverum
4 dager siden
 ...samarbeid internt i virksomheten, inkludert Helsestasjon for ungdom, og med eksterne samarbeidspartnere blant annet fritidsklubber, barnevern, Kompetansesenter rus og psykisk helse, NAV, tiltaksteam og ressursteam i ungdomsskoler, politi og andre hensiktsmessige tjenester... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
3 dager siden
 ...som trives med et høyt arbeidstempo og arbeid som krever oversikt og struktur. Arbeidsoppgaver - Saksbehandling etter Lov om barnevern, hovedsakelig gjennomføring av undersøkelser på bakgrunn av bekymringsmeldinger jf. Lov om barnevern § 2-2 - Avdeling mottak og undersøkelse... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL BJERKE

Oslo
4 dager siden
 ...bolig/avd knyttet til tiltak etter helse-og omsorgstjenesteloven/barnevernloven ~ Anvendt atferdsanalyse ~ Mulighet for faglig utvikling...  ...søker deg som har: Bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern. Andre helse/pedagogikk utdanninger på bachelor nivå kan... 

Bohab søker engasjerte miljøterapeuter til Drammen

Drammen
5 dager siden
 ...veiledningstimer Kvalifikasjoner Det er krav til 3-årig bachelor med relevant utdanning i fortrinnsvis vernepleie, sosialt arbeid eller barnevern Student innen helse- eller sosialfag, fortrinnsvis vernepleie, sosialt arbeid eller barnevern Relevant erfaring for... 

UNICARE NORGE ADMINISTRASJON

Oslo
3 dager siden
 ...etatsadministrasjonen. Vi har også en avdeling i Kanalveien. Bergen læringssenter er en av enhetene i Etat for inkludering ved Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold. Rektor rapporterer direkte til etatsdirektør.  Enheten er organisert med åtte avdelingsledere som... 

BERGEN LÆRINGSSENTER FOR NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Bergen
6 dager siden
 ...faglig bakgrunn for å kunne veilede familier med mål om positiv endring og utvikling. Du må kjenne til lovverket, og da spesielt Barnevernloven. Du må ha kjennskap til traumebevisst omsorg. Lønn: Etter avtale Krav: Førerkort klasse B Epost: Logg inn for å se... 

Vi søker etter erfaren miljøterapeut/ familieveileder til vå...

Kristiansand kommune
4 dager siden
 ...ernæringsfysiologi, ressurssenter for migrasjonshelse og smittevern. Vi er opptatt av et godt tverrfaglig samarbeid med fastleger, barnevern, rustjenesten, Ahus-team, sped- og småbarnsavdelingen ved Bup, Østafor mestringssenter og nærliggende kommuner.  Stillingstype... 

ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Jessheim
4 dager siden