Søkeresultater: 8 ledige stillinger

 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar 100 % fast stilling som vernepleiar Vik kommune har ledig faste stillingar som sjukepleiar og vernepleiar. Stillingane er i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg eller langvakter kvar 4. helg. Me arbeider etter årsturnusprinsippet... 

VIK KOMMUNE HEIMETENESTER

Vik
9 dager siden
 ...hektisk miljø Kjenner du deg att, ynskjer me oss gjerne ein søknad frå deg. Me har ledig: 100 % fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar i pleie og omsorg. Stillinga har turnus med arbeid kvar 3. helg, eventuelt langvakter på helg. Hjå oss får du: ~Godt... 

Lærdal kommune

Lærdal
24 dager siden
 ...Jobbing i klassar og styrking og oppfølging av barn.   Kvalifikasjonar:  ~Ønskjeleg med 3 årig høgskuleutdanning innan barnevern, vernepleiar sosionom. Evt andre tilsvarande høg ~Fagarbeidar/Barne- og ungdomsarbeider. Lang erfaring med barn og unge kan kompensere... 

Sogndal kommune Sogndalsskulen

Sogndal
2 dager siden
 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar 100 % fast stilling som vernepleiar Vik kommune har ledig faste stillingar som sjukepleiar og vernepleiar. Stillingane er i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg eller langvakter kvar 4. helg. Me arbeider etter årsturnusprinsippet... 

Sjukepleiar og vernepleiar til heimebaserte tenester

Vik
8 dager siden
 ...Kvalifikasjonar Minimum bachelor i barnevern eller sosialt arbeid. Andre helse- og sosialfaglege utdanningar kan vere aktuelle, som t.d vernepleiar Det er ynskjeleg med relevant vidareutdanning / master God skriftleg framstillingsevne Relevant erfaring frå... 
Aurland
Én måned siden
 ...erfaring, som vil ta godt imot deg. Kvalifikasjonskrav Miljøterapeut: Høgskuleutdanning innan helse og sosialfag, fortrinnsvis vernepleier. Andre med 3 årig relevant høgskuleutdanning kan bli vurdert til stillinga. Søkjarar som har erfaring med liknande arbeid og... 

ÅRDAL KOMMUNE BU- OG MILJØTENESTA ADMINISTRASJON

Årdalstangen
5 dager siden
 ...godt arbeidsmiljø. Kvalifikasjonar: Assistentar, elevar/studentar innan helsefag. Godkjent hjelpepleier/helsefagarbeidar, vernepleiar, sjukepleiar med norsk autorisasjon. Erfaring frå eldreomsorg vil verte vektlagt. Beherske norsk, skriftleg og munnleg.... 

Tilkallingsvikar sjukeheim og heimeteneste

Sogndal
2 måneder siden
 ...Utviklingsmoglegheiter i eit ambisiøst og sterkt fagmiljø Tverrfagleg og godt arbeidsmiljø Kurspakke Kompetansekrav: Bachelor i vernepleie Bachelor i sjukepleie Bachelor innan anna helse/sosial/pedagogisk retning Student innan helse/sosial/pedagogisk retning... 

Ecura Bo og Habilitering

Sogndal
2 måneder siden