...Miljøterapeut Om Frelsesarmeens behandlingssenter Frelsesarmeens behandlingssenter (FAB) har avtale med Helse Vest og en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i regionen. FAB gir et behandlingstilbud til kvinner og menn med alvorlig rusbruk og samtidig... 
Stavanger
4 dager siden
 ...stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter. Vi har ledig 4 stillinger som sykepleier og 1 stilling som vernepleier. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver Ansvarlig for den daglige sykepleie... 

Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger

Stavanger
3 dager siden
 ...mennesker, da dette er en stor del av jobben. Kvalifikasjoner: ~3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom. ~ Skriver og snakker godt norsk(tilsvarende nivå B1) ~ Førerkort klasse B er et krav ~ Det er et krav om... 

Stendi AS

Stavanger
2 måneder siden
 ...stilling, på vår trivelige avdeling . Er du rette personen for oss, søk da vel! Vi søker etter deg som er utdannet sykepleier eller vernepleier. Vi har årsplan i avdelingen og som hovedregel arbeid hver 3. helg. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS GAUSEL BEHANDLINGSPOST

Stavanger
6 dager siden
Mottak - og oppfølgingssenter for unge (MO-Ung) er Stavanger kommune sitt lavterskel og behandlingstilbud for ungdom og unge voksne mellom 15-25 år med rusproblemer og for deres familier. Tilbudet er en del av virksomheten rehabiliteringsseksjonen, sammen med helseavdeling...

STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON

Stavanger
10 dager siden
 ...håndtering Organisering og administrasjon av testmedikament Kvalifikasjoner Må være minimum autorisert sykepleier eller vernepleier med kompetanse til blodprøvetaking og –håndtering samt administrering av medikament Må ha grunnleggende IKT-kompetanse. Må... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE VÅLAND DØGN...

Stavanger
3 dager siden
 ...difor ytterlegare 6 faste stillingar som miljøterapeut i ca 70 %  som våken nattevakt. Vi er...  ...(sosionom, barnevernspedagog eller vernepleiar) tilsvarande 180 studiepoeng. Søkjarar...  ...plasserast i stillingskode 1486 miljøarbeidar, p.t. kr. 394 100 - 454 500 (ltr 30-43... 

Vi har ledig 6 faste stillingar som miljøterapeut (natt)

Stavanger
10 dager siden
 ...del av et team som består av spesialpedagog, miljøveileder og miljøarbeider. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med fleksible og...  ...Kvalifikasjoner Godkjent 3-årig universitet-/høyskoleutdanning (vernepleier, barnehagelærer, barnevernspedagog) Ønskelig at du har kunnskap... 

EIGANES SKOLE

Stavanger
11 dager siden
 ...stilling. Stillinga vil vere todelt og innehalde både oppgåver som miljøterapeut og meir administrative oppgåver i tett samarbeid med...  ...sosialfagleg høgskuleutdanning (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleiar) tilsvarande 180 studiepoeng.  Søkjarar med anna relevant... 

Er du vår nye fagkoordinator i turnus

Stavanger
10 dager siden
 ...brukers fysiske-, psykiske- og sosiale helse gjennom målrettet miljøarbeid Bidra til at de som bor her får individuelt tilpassede...  ...mål, tiltak og evalueringer Kvalifikasjoner Autorisert vernepleier/sykepleier Bachelorgrad innen helse/sosialfag. Andre... 

Miljøterapeut/Miljøveileder

Stavanger
10 dager siden
 ...og eksterne samarbeidspartnere om et helhetlig tilbud Kvalifikasjoner norsk autorisasjon som helsefagarbeider / sykepleier / vernepleier gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig førerkort for bil Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og... 

Enhet for mestring, Sola kommune

Tananger
3 dager siden
 ...tåler høyere arbeidspress i perioder God fysisk og psykisk helse Kvalifikasjoner: Minimum 3-årig høyere utdanning som vernepleier, barnevernspedagog, sosionom eller tilsvarende Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning Erfaring fra psykisk helsearbeid... 

Miljøterapeutisk personell med erfaring rus og psykiatri søk...

Stavanger
7 dager siden
 ...tverrfaglig personalgruppe med blant annet: psykologspesialister, psykolog, familieterapeut, lege, sykepleiere, fysioterapeut, miljøterapeuter, miljøarbeidere og erfaringskonsulenter. Om stillingen Stillingen er 100% fast, dagtid. Stillingen er delt på døgn og... 

Psykolog

Stavanger
10 dager siden
 .... Vi bruker positiv atferdsstøtte (PAS) som rammeverk for miljøarbeidet ved avdelingen. Vi ønsker deg som ser muligheter i stedet for...  ...kveldsvakter i ukedager. Arbeidsoppgaver Utføre målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper og aktuelt lovverk... 

KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP

Stavanger
3 dager siden
 ...å se mennesket bak utfordringene og ivareta drømmer og håp.  Vi har et bevisst forhold til utøvelse av miljøterapi og målrettet miljøarbeid, og har gode rutiner og tiltaksplaner som veileder oss i arbeidet. Gjennom relasjonsbygging, god kommunikasjon og samhandling bidrar... 

STAVANGER KOMMUNE BO OG AKTIVITET

Stavanger
6 dager siden
 .... * Påse/bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard. * Miljøarbeid * Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams. Kvalifikasjoner Student innen helse- og sosialfag. Du må ha autorisasjon... 

MYRVEIEN BOFELLESSKAP

Stavanger
3 dager siden
 ...Skal du bli sykepleier eller vernepleier? Kunne du tenkt deg erfaring fra psykiatri? Vi har ledige helgestillinger for syke- og vernepleierstudenter på post A3, utredningspost for psykose, ved Stavanger universitetssykehus. Vi tilbyr bonusavtaler for syke- og vernepleierstudenter... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
3 dager siden
 ...kommunikasjon, samarbeid, brukermedvirkning, pårørende, psykiatri og lovverk. Kvalifikasjoner: Høyere utdanning, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut m. fl.  Det er ønskelig med PPU Det er ønskelig med undervisningserfaring Gode digitale... 

AOF Vestlandet-Agder

Stavanger
2 måneder siden
 ...tåler høyere arbeidspress i perioder God fysisk og psykisk helse Kvalifikasjoner: Minimum 3-årig høyere utdanning som vernepleier, barnevernspedagog, sosionom eller tilsvarende Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning Erfaring fra psykisk helsearbeid... 

Dedicare AS

Stavanger
3 dager siden
 ...mennesker, da dette er en stor del av jobben. Kvalifikasjoner: ~3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom. Annen treårig høyskoleutdanning kan være aktuelt. ~ Kandidater med lengre erfaring fra... 

Stendi AS

Stavanger
2 måneder siden
 ...ressurser. Gi omsorg/behandling i et tverrfaglig samarbeid. Dokumentasjon i journalsystemet DIPS.  Kvalifikasjoner Sykepleier/vernepleier Studenter med påbegynt utdanning innen helse- og sosialfag Andre med interesse for arbeid med mennesker. Erfaring med... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
6 dager siden
 ...lokalisert i Sandnes og på Strand, ambulant akutt team, ettervernspoliklinikk og FACT Sandnes. Vi har nå ledig 100% sykepleier/vernepleier stilling på Varatun. Sengeposten har 15 senger, hvorav to er brukerstyrt. Vårt fokus i miljøterapi kognitive grupper, fokus på... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SANDNES DPS...

Sandnes
4 dager siden
 ...meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet.  Vi søker nå etter 2 helsefagarbeider/miljøterapeuter , 100 prosent fast, til Boganes Bofellesskap. Boganes er et hjem for mennesker med psykisk utviklingshemning og/eller fysiske... 

BOGANES BOFELLESSKAP

Stavanger
11 dager siden
 ...vokser stadig, og søker nå engasjerte miljøterapeuter til medleverstilling i Stavanger/Sandnes...  ...med turnus 3,7,4,7 ~ Målrettet miljøarbeid i bolig/avd knyttet til tiltak etter helse...  ...Vi søker deg som har: Bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern. Andre helse... 

BoHab AS

Sandnes
24 dager siden
 ...jobber vi etter prinsippene i målrettet miljøarbeid. I dette tilfellet handler det om at...  ...mestring og glede i hverdagen. Som miljøterapeut deltar du i guttens daglige aktiviteter...  ...miljøterapeut: Bachelor i vernepleie Bachelor i sykepleie Andre ønskelige... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålgård
2 måneder siden
 ...våre tjenestemottakere til et selvstendig og meningsfullt liv, gjennom den daglige bistanden du er med på å gi. Vi driver målrettet miljøarbeid med fokus på den enkeltes evner og ressurser, og er opptatt av at våre tjenestemottakere skal ha en meningsfull hverdag som er... 

Stendi AS

Stavanger
Én måned siden
 ...hver tredje helg. Kvalifikasjoner Vi søker etter deg med helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå (sykepleier, vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog). Studenter påbegynt overnevnte helse- og sosialfaglige utdanninger på bachelornivå, som kan... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING RUSPOLI...

Stavanger
5 dager siden
Sunde skole er en 1-7 barneskole med 410  elever og ca. 50 ansatte. Skolen som ligger i Madla og Kvernevik kommunedel. Skolen har flott beliggenhet ved Hafrsfjord og Hålandsvannet. Vi på Sunde skole ønsker to nye kollegaer på laget vårt. 50 - 100% fast stilling. Vi har...

SUNDE SKOLE

Hafrsfjord
5 dager siden
 ...Dokumentasjon og rapportskriving    Bistå behandlingsavdelingen ved behov   Kvalifikasjoner Utdannet sykepleier eller vernepleier med norsk autorisasjon  Ønskelig med videreutdanning innenfor områder som rus/ psykiatri, familieterapi eller gruppeterapi... 

Vi søker sykepleier/vernepleier til familieavdelingen på Gau...

Stavanger
10 dager siden
 ...helsefagarbeidere og assistenter. Vi har nå behov for en sykepleier/ vernepleier i et års vikariat med mulighet for forlengelse fra 01.06.24....  ...Arbeidsoppgaver Sykepleier/ vernepleier: Målrettet miljøarbeid. Legemiddelhåndtering. Oppretting, oppfølging og... 

GJESDAL KOMMUNE MILJØTJENESTENE FISKEBEKK

Ålgård
4 dager siden