Vær blant de første som søker
Vi søker miljøterapeuter til arbeid på barnevernsinstitusjon. Din rolle vil være å skape trygghet og stabilitet for ungdommer i en kritisk...  ...Erfaring fra institusjonsarbeid, helse- og omsorgsbolig eller psykiatri vil være en fordel. Arbeidet organiseres primært gjennom... 

WRK Bemanning AS

Stavanger
7 dager siden
 ...Miljøterapeuter til NY ungdomsavdeling Bli med på vår reise! Bli med på vår reise! Frelsesarmeen skal forme en helt ny omsorgsavdeling...  ...og spille hverandre gode. Vi søker også en ledende miljøterapeut som vil ha det utøvende fagansvaret på avdelingen. Vi søker... 
Stavanger
18 dager siden
Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av avdelinger: akuttpsykiatri, alderspsykiatri, sikkerhetspsykiatri, affektiv/psykose og DPSer. Akuttavdelingen består bl.a. av sengepostene AMC2, B3 og C1...

Sommervikariat som renhold- og kjøkkenassistent Uke 28-31

Stavanger
1 dag siden
TIPS senter for klinisk psykoseforskning, forskningsgruppe Psykoser ved Stavanger Universitetssjukehus gjennomfører klinikknær forskning rundt forebygging, tidlig intervensjon, behandling og forløp av psykoselidelser. TIPS står for Tidlig oppdagelse og Intervensjon ved...

Forsker I/ Seniorforsker I

Stavanger
Én måned siden
 ...oppfølgingstjeneste: Miljøavdeling. Det er ønskelig med videreutdanning innen rus og psykisk helse-feltet, eller i kognitiv terapi. Virksomheten...  ...samles i den nye virksomheten er Housing first, miljøtjenesten/miljøterapeut rus ved Rehabiliteringsseksjonen, og OBS teamet. OBS teamet... 

STAVANGER KOMMUNE ROP AMBULERENDE TEAM

Stavanger
Én måned siden
 ...oppfølgingstjeneste: Miljøavdeling. Det er ønskelig med videreutdanning innen rus og psykisk helse-feltet, eller i kognitiv terapi. Virksomheten...  ...samles i den nye virksomheten er Housing first, miljøtjenesten/miljøterapeut rus ved Rehabiliteringsseksjonen, og OBS teamet. OBS teamet... 

Sykepleier/vernepleier

Stavanger
Én måned siden
 ...en person som ønsker å hjelpe, ivareta og trygge beboere, innen rus og psykisk helse, ved behov. Du er en engasjert kollega som tar...  ...fagbrev som helsefagarbeider, gjerne med erfaring fra arbeid med psykiatri, atferd og/eller rus hos voksne.  Dersom du har relevant arbeidserfaring... 

Nattevakt til moderne bofellesskap omgitt av flott natur

Stavanger
12 dager siden
 ...fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sjukepleie og paramedisin, mastergradsutdanningar i helsevitskap, i helsesjukepleie, i jordmorfag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tenester og i sjukepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssjukepleie, og... 
Stavanger
14 dager siden
 ...fagskoleutdanninger i Stavanger, Bryne og Egersund. Sentrale emner i utdanningen er b.la. kommunikasjon, samarbeid, brukermedvirkning, pårørende, psykiatri og lovverk. Kvalifikasjoner: Høyere utdanning, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut m. fl.  Det er... 

AOF Vestlandet-Agder

Stavanger
2 måneder siden
 ...er ønskelig Faglig interessert Helsefagarbeider el., pleiemedarbeider/ufaglærte, studenter, vernepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøveilederDu må fremlegge politiattest, ikke eldre enn 3 måneder Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere... 

Hinna Bofellesskap – Nattevakt

Stavanger
1 dag siden
 ...av hverdager bygget på guttens ferdigheter og muligheter, slik at han opplever trygghet, mestring og glede i hverdagen. Som miljøterapeut deltar du i guttens daglige aktiviteter der han er og på hans premisser. Du er med i planlegging, gjennomføring og evaluering av... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålgård
2 måneder siden
 ...Vi vokser, og søker etter miljøterapeuter og miljøarbeidere som har et sterkt engasjement for...  ...Ledige stillinger: ~2 x 100% miljøterapeut 1 stilling i medlever-turnus (3-7-4-7...  ...erfaring innen helsesektoren, gjerne psykiatri.   Det er ønskelig at du har erfaring... 

Abri Dialogue Bo- og omsorg felles våren 2024

Sola
24 dager siden
 ...Vi styrker laget med vernepleier/miljøterapeut Madla barne- og ungdomsbolig er lokalisert i flotte og sentrale omgivelser på Madla. Vi er et heldøgns omsorgs- og botilbud for barn og unge. Godt tilpassede bygg og dyktige, engasjerte kvinnelige og mannlige medarbeidere... 

STAVANGER KOMMUNE DAGSENTER OG AVLASTINING MADLA BARNE- OG U...

Hafrsfjord
Én måned siden
 ...Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Veksthuset Rogaland videreutvikler tilbud til personer med samtidig rusavhengighet og komplekse traumer. I den forbindelse søker vi etter 2  sykepleiere/vernepleiere hver  i 50 % stilling som våken nattevakt. Veksthuset... 

3 Sykepleiere/vernepleiere til nattevaktstillinger i 50 % st...

Sandnes
Én måned siden
 ...ut? Vil du vite mer? Send oss en cv og en søknad om hvorfor akkurat du vil bli en del av vårt drømmeteam! Kompetansekrav miljøterapeut: ~ Bachelor i sykepleie Vi verdsetter: Ærlighet, tillit og oppriktighet Erfaring med målrettet miljøarbeid i team.... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålgård
2 måneder siden
 ...har: Bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern eller er student. Erfaring fra arbeid med utvikligshemming/autisme/rus/psykiatri Erfaring med utarbeidelse av forebyggende tiltak Erfaring med håndtering av utfordrende atferd Kjennskap til helse-og omsorgstjenesteloven... 

Trenger du en givende sommerjobb?

Sandnes
8 dager siden
 ...en virksomhet i Sola kommune. Enhet for mestring består av avdelinger for utviklingshemmede, psykisk helse og en avdeling for rus og psykiatri (ROP). Avdelingene jobber både selvstendig og samarbeider med hverandre og er fordelt på 19 avdelinger. DU blir en viktig del... 

Vernepleier

Sola
3 dager siden
 ...endringsmodellen (OEM). Modellen bygg på kognitiv terapi og dialektisk åtferdsterapi (DBT). Avdelingane har eigne fagansvarlege miljøterapeutar som følgjer opp modellen i det daglege. Stillinga inneber at du må ha kompetanse på både barnevern og leiing som fagområde.... 

Avdelingsleiar

Sandnes
3 dager siden
 ...jordmortjeneste, helsestasjon for ungdom, smittevern og flyktningehelsetjeneste, består virksomheten av familiesenter og ungdomsteam (rus - og kriminalitetsforebygging). Velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsvilkår. Lønn i henhold til lokal... 

Helsesykepleier på helsestasjonen

Sola
14 dager siden
 ...med arbeid 3 hver helg Flere helgestillinger med arbeid 4 hver helg (langvakter) Vi søker etter dyktige pleiemedarbeidere/miljøterapeuter på både avlastningen og barneboligen, så her er det arbeidsoppgaver som treffer ulike bakgrunner og interesser.  Arbeidsoppgaver... 

Tilkallingsvikar og helgestilling

Sola
8 dager siden
 ...rettet mot personer som bor i kommunale boliger og av ulike grunner har lav boevne. Dette kan dreie seg om utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser, nedsatt boevne som følge av omfattende rusmisbruk samt nyankomne flyktninger som har behov for forsterket oppfølging... 

Miljøvaktmester

Randaberg
5 dager siden
 ...Bachelor i helse og sosialfag Erfaring med å jobbe med barn, ungdom og familier. Du har gjerne videreutdanning innen psykisk helse/rus, familieterapi eller psykososialt arbeid med barn og unge. Det er ønskelig med sertifisering i COS, TIK, DUÅ eller andre... 

Veileder i Inntaksteam

Sandnes
12 dager siden
 ...spesialisering. Vaktlagsarbeid Kvalifikasjoner Du må ha norsk godkjenning som lege. Overlegestillingen må være spesialist i psykiatri, fortrinnsvis barne- og ungdomspsykiatri, men spesialister i voksenpsykiatri oppfordres også til å søke. Interesse for klinisk... 

Overlege/psykiater og lis.lege

Sandnes
3 dager siden