...Aktivitør/Fag- og miljøarbeider i verksdrift Om stillinga Ålesund fengsel søker  aktivitør/fag- og miljøarbeider i fast 100 %...  ...tverrfaglig team som består av betjentar, underverksmester, miljøterapeut og verksmester.  Stillinga er underlagt verksmesteren og lønnast... 
Ålesund
1 dag siden
 ...Da en av våre miljøterapeuter har valgt å gå over i annen stilling, søker vi etter ny miljøterapeut. Vi ønsker å knytte til oss en miljøterapeut som har et sterkt ønske...  ...Krav til kompetanse: Bachelor i barnevern, vernepleie eller sosialt arbeid. Andre yrkesgrupper... 

RENA UNGDOMS OG FAMILIESENTER AS AVD HOLMEVATNET

Ålesund
1 dag siden
 ...Habilitering barn og ungdom ved Ålesund sjukehus har ledig 100% vikariat for vernepleiar i perioda 05.08.24-16.03.25 Habilitering av barn og ungdom i Ålesund har tilsett faggrupper som lege, psykolog/psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNSKJONER - MOLDE

Ålesund
12 dager siden
 ...Koordinerande miljøterapeut Om stillinga Ålesund fengsel ønsker å styrke teamet som aktiviserer og jobbar med tilbakeføringsarbeid av innsette, og vi har derfortilbud oppretta ei fast 100 % stilling som koorinerande miljøterapeut. Vi treng deg som har evne... 
Ålesund
1 dag siden
 ...Vi har ledig 100% vikariat i perioden 10.06.24 - 06.03.25 for sjukepleiar/vernepleiar ved Avrusning, rusbehandling TSB Ålesund Seksjon for avrusing tilbyr både planlagde og rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. Seksjonen er døgnbemanna. Fagmiljøet er tverrfagleg... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER

Ålesund
7 dager siden
 ...sette fag og relasjon i fokus. Kvalifikasjoner Du er miljøarbeider/helsefagarbeider/ufaglært med relevant kompetanse Du har...  ...Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...denne rollen forventes det at du bidrar med din fagkompetanse og erfaring. Det er ønskelig at teamene består av en sykepleier, en vernepleier og en sosionom for å utfylle hverandre og få et best mulig tverrfaglig perspektiv. På den måten klarer vi å gi god og bred faglig... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
Aspøy omsorgssenter er ein sjukeheim med to avdelingar og tilsaman 40 pasientar.  Som sjukepleiar/vernepleiar på natt vil ein ha hovudansvar for pasientane på natt og arbeide i team saman med to fagarbeidarar som er stasjonert på kvar si avdeling.   Arbeidsoppgåver... 

ASPØY OMSORGSSENTER

Ålesund
12 dager siden
 ...Miljøarbeidere annenhver helg - ingen særskilte krav til utdanning Miljøterapeuter - 100% stilling -krav om høyere utdanning innen barne-,...  ...helst innen økonomi-og/eller regnskap Vaktmester/teknisk miljøarbeider - 50% stilling - krav om fagutdanning Returkonsulent - 50... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Ålesund
18 dager siden
 ...utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk (atferdsanalyse).  Vi har som ambisjon å...  ....   Kompetansekrav og arbeidsområde : Bachelor i vernepleie, sykepleie eller annen relevant utdanning innen helse/sosial/... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
2 måneder siden
 ...opp elever i samarbeid med team, kontaktlærer og foreldre, og i tverrfaglig samarbeid med andre aktører som PPT, BUP, Barnevern; miljøterapeut og helsepsykepleier. Som en del av skolens lederteam være med å lede og bidra i organisasjonsutvikling samt pedagogisk... 

BLINDHEIM BARNESKOLE

Ålesund
12 dager siden
 .... Kvalifikasjoner Godkjent 3-årig høgskoleutdanning relevant for stillinga som miljøveileder: Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller tilsvarende. Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og ungdom med spesielle behov. Gode IKT-kunnskaper er en fordel... 

Hatlane skole, Ålesund kommune

Ålesund
4 dager siden
 ...framstillingar ta del i den faglege og sikkerheitsmessige utviklinga på fengselet kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid vere ein aktiv medspelar i utviklinga av det faglege og tryggleiksarbeidet ved avdelinga arbeide etter... 

Fengselsbetjentar/1078 Betjent

Ålesund
2 dager siden
 ...mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er lokalisert i Ålesund, men dekker hele Sunnmøre. Vi trenger sommervikar/miljøterapeut i 100% stilling i perioden 24. juni til og med 18.august. Stillingen inngår i to-delt turnus, med arbeid hver 2. helg.... 

Sommervikar/miljøterapeut Krisesenter for Sunnmøre

Ålesund
8 dager siden
 .... Kvalifikasjoner Godkjent 3-årig høgskoleutdanning relevant for stillinga som miljøveileder: Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller tilsvarende. Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og ungdom med spesielle behov. Gode IKT-kunnskaper er en fordel... 

Miljøveileder

Ålesund
2 dager siden
 ...etter gjeldande vedtak. Legemiddelhandtering Kvalifikasjonar Har erfaring med personer med autisme - utviklingshemming Vernepleier, sjukepleier eller anna relevant utdanning, minimum treårig høgskule. Erfaring med å jobbe tverrfaglig, og i team Må... 

Miljøterapeut 100%, fast stilling

Ålesund
18 dager siden
 ...ha arbeidshelg hver tredje helg.  Kvalifikasjoner Du er miljøarbeider/helsefagarbeider/ufaglært med relevant kompetanse Du trives...  ...omsorg og HOTL Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort... 

Stendi AS

Ålesund
28 dager siden
 ...Vi søkjer etter ein etter miljøarbeidar i 85 prosents vikarstilling til pleie- og omsorgsavdelinga. Arbeidsstaden er for tida Eggesbøtun...  ...kontinuerleg tilsyn dag og kveld. Hovudfokuset i stillinga er på miljøarbeid. Endring i helsetilstand kan føre til endring av behov for... 

HERØY KOMMUNE HEIMETENESTER YTRE

Fosnavåg
11 dager siden
 ...vi samlokalisert lågterskeltilbodet vårt,  Styrk-arbeid og Møteplassen Gnisten. I Styrk Arbeid har vi ledig eit engasjement  som miljøarbeidar i 100% frå 01.06.24 og ut året Styrk Arbeid er eit arbeidstreningstiltak for unge som av ulike grunnar har droppa ut av... 

VOLDA KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSJEF SITT KONTOR

Volda
5 dager siden
 ...100 elevar. Frå 01.08.25 flytter vi til nye Eidet skule.  Frå 01.08.24 har vi ledig ei 100 % stilling og ei 50% stilling som miljøarbeidar. Vi søkjer motiverte og engasjerte tilsette som har lyst å gjere ein forskjell for våre elevar og vere ein del av våre flotte kollegaer... 

VATNE BARNESKULE

Vatne
4 dager siden
 ...Kvalifikasjoner Det er fint hvis du har erfaring fra arbeid med utfordrende adferd og HOTL Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort klasse B. Personlige egenskaper Du er trygg i deg selv og... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...styrke vår faglege kompetanse i avdelinga og søkjer deg som vernepleiar/sjukepleiar/miljøterapeut/helsefagarbeidar til vår avdeling. Som tilsett i...  ...omfattar praktisk bistand, personleg hjelp, målretta miljøarbeid i heimen, sysselsetting , aktivisering og opplæring ved... 

SULA KOMMUNE BUTENESTER GEILNESET

Langevåg
12 timer sidenNy
 ...Psykisk helseteam søker etter dyktig og engasjert sjukepleiar/vernepleiar/sosionom med relevant vidareutdanning til 100 % fast stilling i Haram kommune frå 01.08.24.  Tenesteområde psykisk helse og rus er eit tenesteområde som gir tilbod til personar som har eller er... 

HARAM KOMMUNE PSYKISK HELSE- OG RUSTENESTER

Brattvåg
12 dager siden
 ...er opptatt av å yte tenester av høg kvalitet. Autorisert vernepleiar kan og søke. Vi søker etter deg som synest det er spennande...  ..., oppgje HPR nr i søknaden. Du har erfaring med målretta miljøarbeid i team. Vi forutsett gode norskkunnskapar både munnleg og... 

Selje/Hasletunet , Volda Omsorgssenter har 100 % fast st for...

Volda
12 dager siden
 ...med føresette, andre tilsette ved skulen og relevante instansar utanfor skulen. Rettleiing av tilsette og føresette innanfor miljøterapeuten sitt kompetanseområde. Arbeid inn mot elevar med spesielle diagnosar. Koordinator i ansvarsgruppe. Leie og referere i... 

VALDERØY BARNESKULE

Valderøya
12 timer sidenNy
 ...Vi treng fleire sjukepleiarar med  på laget vårt ! Autorisert vernepleiar kan og søkje. Vi har no ledig  3 X 100 % faste stillingar . Arbeidsstaden er Hornindal Omsorgsenter, ein kjekk arbeidsplass, her får ein jobbe tverrfagleg og sjølvstendig med mange spanande utfordringar... 

Hornindal Omsorgssenter, 3 stk 100 % sjukepleiestillingar le...

Volda
12 dager siden
 ...etter gjeldande tariffavtale, lover og reglement Pensjonsordning og frivillig fritidsforsikring Tverrfagleg yrkesgruppe som vernepleiar, sosionom, barnevernspedagog og fagarbeidar Moglegheiter for fast stilling etter endt studieforløp Kontaktinformasjon... 

Tilkallingsvikar bu og habilitering

Ørsta
2 måneder siden