Søkeresultater

Veileder ungdom

Vil du være med å gi ungdom og unge voksne muligheter? Vi søker trygge ungveiledere som skal kartlegge ungdom og unge voksnes behov for bistand fra NAV. Du vil jobbe i NAV Årstad Mulighetssenter sammen med gode kolleger i et bredt og dyktig fagmiljø. Hos oss jobber vi... 

NAV ÅRSTAD

Bergen
10 dager siden

Veileder

 ...ut fra et profesjonelt læringsfellesskap i veiledningskorpset  Utøve veiledning i et profesjonelt læringsfellesskap med de man veileder Drive utviklingsarbeid sammen med ledelse og andre veiledere Holde kurs innen autismespekteret Kvalifikasjoner Førskolelærerutdanning... 

ÅSVEIEN SKOLE OG RESSURSSENTER

Trondheim
12 dager siden

Veileder

 ...på 2 år. Veilederne skal jobbe sammen med de øvrige veilederne i NAV i Namdalen med arbeidsrettet brukeroppfølging. Som veileder hos oss ansettes du i NAV Midtre Namdal med oppmøtested i Namsos, og du jobber med arbeidsrettet brukeroppfølging i hele Namdalen... 

NAV MIDTRE NAMDAL

Namsos
15 dager siden

Er du ungdom mellom 14 og 19 år?

 ...Er du ungdom over 14 år og synes det virker spennende å jobbe med sosiale medier? Vi søker redaksjonsmedlemmer til Bergen kommunes ungdomsredaksjon, som ved hjelp av sosiale medier skal spre informasjon om tjenestene våre og kommunisere med barn og unge på en måte... 

UTEKONTAKTEN I BERGEN

Bergen
4 dager siden

Veileder sykefraværsarbeid

 ...på å identifisere den enkelte brukers ressurser, og gjennom det sikre livsmestring og arbeid. Arbeidsoppgaver Vikariat som veileder, sykefraværsarbeid NAV Kongsvinger Team sykefraværsarbeid bistår sykmeldte med og uten arbeidsgiver med tilbakeføring til jobb.... 

NAV KONGSVINGER

Kongsvinger
3 dager siden

Veileder

 ...vi å høre fra deg. NAV Aurskog-Høland er lokalisert på Bjørkelangen med 34 medarbeidere. Vi har ledig en fast 100% stilling som veileder. Til stillingen søker vi en person med kunnskap om, og interesse for veiledning, sosialfaglig arbeid og arbeidsinkludering. Du vil... 

NAV AURSKOG HØLAND

Bjørkelangen
1 dag siden

Veileder/saksbehandler

 ...avdekking og forebygging av trygdesvindel. Om stillingen NAV Registerforvaltning har behov for å styrke enheten med en dyktig veileder og saksbehandler i 100 % fast stilling tilknyttet tipsmottaket i NAV Kontroll. Du vil bli en del av et team som tar imot og... 

NAV REGISTERFORVALTNING

Hamar
4 dager siden

Veileder

NAV har som oppgave å avklare og skaffe relevant arbeidskraft til offentlig og privat virksomhet. For å lykkes med samfunnsoppdraget vårt er vi avhengige av god dialog og utstrakt samhandling med arbeidsgivere og aktuelle samarbeidspartnere. NAV Arendal er en aktiv ...

NAV ARENDAL

Arendal
9 dager siden

Veileder (0214-2023-01)

 ...og introduksjonsloven. Kontoret består av ca. 35 ansatte.   Vi har ledig en midlertidig stilling, med varighet ut 2024, som veileder for personer som mottar sykepenger.  Arbeidsoppgaver Arbeidsrettet oppfølging av mennesker med helseutfordringer, for tiden... 

NAV ÅS

Ås
5 dager siden

Veileder i ungdomsteam

 ...Vi har ledig 1 års midlertidig stilling som veileder i ungdomsteamet ved NAV Søndre Nordstrand. Er du løsningsdyktig og en god relasjonsbygger i møte med brukere, da kan du være den vi ser etter! Som veileder i teamet møter du unge voksne som har sosiale og/eller økonomiske... 

NAV SØNDRE NORDSTRAND SOSIALTJENESTEN

Oslo
15 dager siden

Veileder Sosialtjenesten

NAV Eidsvoll Hurdal er en aktiv samfunnsaktør med ca 65 engasjerte og kompetente medarbeidere, som yter tjenester til Eidsvoll og Hurdal kommunes innbyggere. Kontoret er ansvarlig for utøvelse av NAVs arbeidsrettede tjenester i den statlige arbeids- og velferdsforvaltningen...

NAV EIDSVOLL HURDAL

Eidsvoll (tettsted)
18 dager siden

Veileder Helhetlig oppfølging

 ...inkludering, integrering, sosialfaglig oppfølging og rekruttering.  Vi har nå ledig et års vikariat, med mulighet for forlengelse, som veileder innen helhetlig oppfølging. Tiltredelse snarest etter avtale. Stillingen er organisert i Avdeling avklaring og oppfølging, som... 

NAV GAMLE OSLO

Oslo
8 dager siden

Veileder - NAV

 ...endring i sin livssituasjon? Da ønsker vi å høre fra deg! NAV Indre Østfold søker nå to personer til 100 % faste stillinger som veileder. Til disse stillingene søker vi etter personer med kunnskap om, og interesse for veiledning, sosialfaglig arbeid og arbeidsinkludering... 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE KOMMUNELEGEN

Spydeberg
15 dager siden

Veileder innenfor sykefraværsoppfølging

 ...er statlig ansatte. Vårt hovedmål er å få folk i arbeid og til å bli selvhjulpne.  NAV Skien har 1 til 2 ledige stillinger som veileder i markedsavdelingen. Avdelingen er organisert med ulike team etter arbeidsoppgaver. Stillingene tilhører teamet som jobber med oppfølging... 

NAV SKIEN

Skien
10 dager siden

Veileder / Sosialkurator

Presentasjon av arbeidssted Nav Bergenhus har 165 dyktige medarbeidere. 110 av disse arbeider i sosialtjenesten, mens 55 er ansatt i den statlige delen av Nav. Sammen yter vi Nav tjenester til Bergenhus sine ca. 42.000 innbyggere. Vi er opptatt av å holde en høy...

NAV BERGENHUS

Bergen
12 dager siden

Veileder NAV

Er du en person med stort pågangsmot og faglig engasjement? Trives du i en hektisk hverdag med stor variasjon av oppgaver? Motiveres du av å hjelpe andre med å løse sine utfordringer? Da kan du være den vi ser etter! Vi har behov for flere dyktige ansatte og søker nå...

NAV VALDRES

Fagernes
4 dager siden

Veileder/terapeut

 ...LEDIG 2,5 STILLINGER I TILTAKSTEAMET, ALTA KOMMUNE - Veileder/ terapeut 100 % FAST - Veileder/terapeut 100 % FAST - Veileder/terapeut...  ...gi tverrfaglige, koordinerte og helhetlige tjenester til barn, ungdom og deres familier i Alta og Kvænangen, basert på tidlig innsats... 

ALTA KOMMUNE BARN- OG UNGETJENESTEN AVD BARNEVERN

Alta
15 dager siden

Veileder

Trives du med å veilede og jobbe tett på enkeltmennesker? Har du tro på at du kan gjøre en forskjell for unge mennesker som ikke har fullført utdanning, ikke kommet i arbeid og kan ha sosiale eller helseutfordringer? I så fall kan stillingen være noe for deg. Vi har...

NAV ALTA

Alta
1 dag siden

Saksbehandler/veileder

 ...NAV Bergen nord sosialtjeneste har ledig en fast 100% stilling som saksbehandler/veileder fra d.d.  NAV Bergen nord sosialtjeneste er en integrert del av NAV Bergen nord, som dekkerbydelene Arna og Åsane. Vi er 110 ansatte, hvorav sosialtjenesten utgjør 60stillinger... 

NAV BERGEN NORD

Ulset
5 dager siden