...Tannlege/veileder Om stillingen Ved den offentlige tannhelsetjenesten i Troms har vi ledig fast 100 % stilling som tannlege/veileder. Arbeidssted vil være i Tromsø by ved universitetstannklinikken. Ved behov og etter nærmere avtale må den som tilsettes også påregne... 
Tromsø
8 dager siden
 ...I vår bydel satser vi på forebyggende helsearbeid for å sikre at flest mulig av våre innbyggere...  ...er organisert under Enhet psykisk helse i bydelen. Som klinisk ernæringsfysiolog...  ...arbeidsoppgaver i henhold til Helsedirektoratets Veileder for kommunale frisklivssentraler... 

Klinisk ernæringsfysiolog - vikariat

Oslo
1 dag siden
Vi søker etter støttekontakter for voksne mennesker i alle aldersgrupper og med forskjellige bistandsbehov. En støttekontakt har som oppgave å bidra til en aktiv og meningsfull fritid, og vi ser etter deg som er sosialt engasjert, kreativ, tilpasningsdyktig, og finner ...

Støttekontakter søkes

Oslo
8 dager siden
 ..., vi har fra før her kontorer på Hønefoss, i Kongsvinger og på Gol (hvor vi alle steder leverer arbeidsrettet rehabilitering). Veileder/Jobbcoach - Kongsberg Vi lyser ut faste stillinger, både hel- og deltid, med oppstart medio september. Arbeidsoppgavene vil... 

BUFAR KOMPETANSE AS AVD RINGERIKE

Kongsberg
21 dager siden
 ...Om Kongsberghjelpa Kongsberghjelpa er en tjeneste til personer fra 18 år med psykisk helse og/ eller rusutfordringer i Kongsberg kommune, uavhengig av alvorlighetsgrad. Alle innbyggerne har selv mulighet for å ta kontakt, og det er kort ventetid. Kongsberghjelpa er... 

Kongsberghjelpa søker ny medarbeider!

Kongsberg
3 dager siden
 ...Psykisk helseteneste søkjer etter eit prosjektleiar i 50% stilling i eit år, for å skape ein ny møteplass. Vi ønskjer å skape ein base som kan vere utgangspunkt for fellesskap, aktivitet og måltid. Møteplassen skal vere ein uformell arena som kan bidra til auka sosial... 

Gloppen kommune

Gloppen kommune
8 dager siden
 ...Arbeidspraksis gjennomføres i offentlige og private bedrifter, og en viktig del av jobben vil være nettverksbygging i lokalt næringsliv. Som veileder og kursholder vil man være en del av et team med flere andre veiledere. Teamet har egen fagansvarlig og er underlagt... 

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER

Lillehammer
16 dager siden
 ...friluftsliv og ønskjer å jobbe med menneske med psykiske vanskar over 18 år? Då har vi ei...  ...spesialisthelsetjenesta og overføring fra Akutt psykisk helse. Miljøterapi er ein viktig del av...  ...med videreutdanning i psykisk helsearbeid  Erfaring med psykisk helsearbeid er... 

Sjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar

Ålesund
8 dager siden
 ...trivsel i arbeidshverdagen. Vi har ukentlige debriefingsmøter og regelmessig teamveiledning med ekstern veileder. Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for... 

Psykologspesialist

Trondheim
7 dager siden
 ...Er du en engasjert og kreativ spesialsykepleier som brenner for psykisk helsearbeid? Da ønsker vi deg med på laget! Vi har ledig en 80 % stilling på dagtid for deg som ønsker å jobbe med  psykisk helse i kommunen. Dette er et spennende fagfelt hvor du får mulighet til... 

Spesialsykepleier - Dagtid, Psykisk helsearbeid

Porsgrunn
8 dager siden
 ...oppfølgingsteam (FOT) i Bydel Ullern? Avdeling helse og omsorg bygger for tiden opp sitt tilbud til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. I denne sammenheng er Fleksibelt oppfølgingsteam en viktig brikke i utviklingen av et helhetlig tilbud. Teamet har en... 

Psykisk helsearbeider i Fleksibelt oppfølgingsteam

Oslo
8 dager siden
 ...arbeidsoppgaver og muligheter for den enkelte, og har et omfattende nettverk av samarbeidspartnere i arbeidslivet. Om stillingen: Som veileder i Avklaring skal du gjennomføre en individuell og systematisk kartlegging av deltakers arbeidsevne, samt gi en vurdering av... 

FALCK NORGE AS AVD EID LOTEVEGEN 21

Nordfjordeid
16 dager siden
 ...I 2022 etablerte Kompetansesenter rus og psykisk helse et nytt bofellesskap for personer med omfattende og sammensatte hjelpebehov....  ...sykepleie eller vernepleie, gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid, rusproblematikk eller tilsvarende. Søkere under utdanning til... 

SARPSBORG KOMMUNE KOMPETANSESENTER RUS OG PSYKISK HELSE

Sarpsborg
18 dager siden
 ...Hvem er du og hva kan du bidra med? Vi ser etter deg som har lyst til å være med å drifte og videreutvikle VIP Psykisk helse i skolen sine program og tiltak. Vi søker en engasjert og kompetent person med erfaring fra pedagogisk arbeid i grunnskole og/eller videregående... 

Spesialrådgiver

Asker
3 dager siden
 ...engasjert medarbeider for å lede prosjektet med å starte mottak for psykisk helse- og rustjenester og etablere rask rus- og...  ...slik som for eksempel motiverende intervju, kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. I tillegg vil vi gjennomføre pilot for å starte... 

Prosjektleder/rådgiver

Asker
3 dager siden
 ...for arvelig kreft, Avdeling for medisinsk genetikk er det ledig et 100 % vikariat fra 5.8.2024 til og med 30.4.2025 som genetisk veileder med mulighet til forlengelse. Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) består av: Seksjon for klinisk... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
16 dager siden
 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/miljøterapeut i psykisk helse- og rustenesta. Stillinga er i psykisk helseteam, med kontorstad hovudsakleg i Sogndal. Ein må rekne med å nytte ein dag i veka i andre soner, som Leikanger og Balestrand etter behov. Dersom... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
Én måned siden
Stillingen passer godt for student som ønsker å bidra til å gi funksjonshemmet ungdom en aktiv og meningsfull fritid. Samtidig er dette en givende og trivelig jobb, som består av fotturer i marka sammen med bruker (som ikke er bevegelseshemmet), svømmetrening en kveld ...

Støttekontakt for ung mann søkes

Oslo
8 dager siden
 ...Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon. Formålet er mestring av egen bosituasjon, bedre psykisk- og fysisk helse, stimulere til... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG VELFERD

Fredrikstad
17 dager siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og...  ...fagteam. I tillegg har enheten ansvar for psykisk helse oppfølging av ungdom på Lunde...  ...nettverkstenking er en fordel Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel God... 

Psykologspesialist/psykolog

Kristiansand kommune
8 dager siden
 ...engasjert medarbeider i 100% vikariat i oppfølgingstjenesten sør, psykisk helse- og rustjenester Virksomhet psykisk helse og rus...  ...Tjenesten blir gitt i henhold til enkeltvedtak om psykisk helsearbeid eller rusoppfølging, og Gerica benyttes som dokumentasjonssystem... 

Miljøterapeut

Asker
3 dager siden
 ...Har du hjerte for mennesker med psykiske utfordringer ? Da er kanskje du den vi trenger til vårt team ved bofelleskapet? Vi trenger deg...  ...helsefagarbeider -Ønskelig med relevant videreutdanning-God fysisk og psykisk helse-Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt-... 

Helsefagarbeider

Eigersund kommune
8 dager siden
 ...Poliklinikk psykisk helse DPS Volda har ledig vikariat i eit år som helsesekretær/sekretær i ekspedisjonen frå august 2024 tom juli 2025, eller etter avtale med seksjonsleiar.  Gode mulegheiter for fast ansetting. Vi ber om at attestar og vitnemål vert scanna og... 

Helsesekretær/sekretær

Volda
3 dager siden
 ...I avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester ved FACT-team Nord Helgeland er det nå ledig ~60% midlertidig stilling som brukerspesialist. Stillingens varighet er fra 01.06.2024 til 31.05.2025. Det åpnes for at stillingen kan utvides inntil 100 % stilling.... 

Psykisk helse og sosiale tjenester - FACT-team Nord Helgelan...

Rana kommune
23 dager siden
 .... Behandlingen er et tilbud til pasienter som har alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer, og som trenger hjelp på flere...  ...med norsk autorisasjon med videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller rus. Alternativt har du minimum 3 års relevant helse-... 

Case manager/ behandler

Rana kommune
8 dager siden
 ...team som yter ambulante hjemmetjenester til personer med rus og psykiske helseplager. Vi drifter to lokasjoner som gir midlertidig...  ...Arbeidsoppgaver Oppfølging av personer med rusproblemer og/eller psykisk lidelse Ansvar for å utarbeide og følge opp tiltaksplaner, risikovurderinger... 

Spesialsykepleier 100%

Porsgrunn
8 dager siden
 ...Ambulante tenester Søre Sunnmøre er ein del av Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal. Seksjonen består at tre...  ...-og psykiatrifeltet Ønskeleg med vidareutdanning i psykisk helsearbeid Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg, er nødvendig... 

Spesialsjukepleiar/sjukepleiar/ vernepleiar

Volda
10 dager siden
 ...studenter Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier eller vernepleier Det er ønskelig med master eller videreutdanning innen psykisk helsearbeid/ rus.  Søkere med erfaring innen psykisk helsetjeneste vil bli foretrukket. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for... 

Vil du bli vår nye kollega og er utdannet sykepleier eller v...

Sola
16 dager siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og...  ...spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og...  ...utredningskompetanse Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel God norsk... 

Psykologspesialist/ psykolog

Kristiansand kommune
8 dager siden
Kort om stillingene Vi har ledige deltidsstillinger, faste og vikariater med arbeid hovedsaklig kvelder og helger.  Arbeidsoppgaver Helse- og omsorgstjenester til brukere av hjemmebaserte tjenester. Det innbærer personhjelp ut fra individuelt tilpassede tiltak...

Hjemmebaserte tjenester

Notodden
16 dager siden