...et vikariat i 100 prosent stilling som lærer. Aktuelle fag er engelsk, samfunnsfag, krle og kroppsøving. Hoeggen skole er en ungdomsskole...  ...blir forsterket og satt ut i praksis. Arbeidsoppgaver Undervisning i engelsk, samfunnsfag, krle eller kroppsøving Bidra til... 

Lærer

Trondheim
4 dager siden
 ...Bærekraftig Byneset inn i skoleåret 2024/25. Arbeidsoppgaver Undervisning på barnetrinn, 1.-4.trinn Samarbeid hjem-skole...  ...Formell kompetanse i fortrinnsvis to av fagene norsk, matematikk og engelsk Gode ferdigheter i klasseledelse og relasjonsbygging Gode... 

Lærer

Trondheim
6 dager siden
 ...satsing på et inkluderende læringsmiljø, praktisk og variert undervisning, god vurderingspraksis og fokus på gode relasjoner. Spongdal...  ...for 5.-10.trinn eller 8. - 10.trinn Kompetanse i norsk og engelsk (minimum 60 studiepoeng) Ønskelig med KRLE og spesialpedagogikk... 

Lærer

Trondheim
4 dager siden
 ...er i utgangspunktet 3-årige. Dersom instituttet har behov for undervisning eller lignende innenfor søkers kompetanse, kan stillingen bli...  ...utviklingsarbeid . God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk eller i et skandinavisk språk. Vi viser til f orskrift om... 

NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNS OG UTDANNINGSVITENSKAP

Trondheim
23 dager siden
 ...utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i undervisning og forskning sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester...  ...kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk Ønskede kvalifikasjoner  bred erfaring innen biologisk... 

NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Trondheim
23 dager siden
 ...God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i skandinavisk og engelsk. Personlige egenskaper Personlige kvaliteter som uavhengighet...  ...for sosiologi og statsvitenskap Vi driver forskning, undervisning og formidling innenfor fagområdene sosiologi, statsvitenskap,... 
Trondheim
6 dager siden
 ...vitenskapelig assistent skal primært bidra til å styrke og videreutvikle undervisning og fagmiljøet ved masterprogrammet i arkitektur....  ...fremstillingsevne i norsk, eller et skandinavisk språk, samt engelsk Stillingen som vitenskapelig assistent skal gi deg mulighet... 
Trondheim
1 dag siden
 ...forskningsmetodikk. God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Du må oppfylle kravene til opptak på fakultetets...  ...samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste... 
Trondheim
6 dager siden
 ...grønne skiftet. Senteret danner basis for et nettverk mellom undervisning, forskning og praksis innen fagområdet både  nasjonalt og...  ...erfaring God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk Stillingen som vitenskapelig assistent skal gi deg mulighet... 
Trondheim
27 dager siden
 ...Visittgang  Vurdering av henvisninger Oppfølging av pasienter med fostre med utviklingsavvik Deltagelse i forskningsaktivitet og undervisning Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege  Spesialist, eller nesten ferdig spesialist, i obstetrikk og gynekologi... 

Overlege Fødeavdelingen

Trondheim
6 dager siden
 ...Trondheim. Kulturskolen skal tilby opplæring i kunst- og kulturfag utover det som grunnskolen kan tilby. Arbeidsoppgaver Undervisning av elever på blokkfløyte individuelt og i grupper. Undervisning på alle nivå, fra nybegynner til fordypningstilbud, og det er... 

Kulturskolelærer blokkfløyte

Trondheim
8 dager siden
 ...morgendagens IT-teknikere. Vi har klasseromsundervisning 2-3 dager per uke og legger i mest mulig grad opp til en praktisk rettet undervisning. Hva vi ser etter Vi ser etter deg som · Har IT-utdanning på høgskole eller fagskolenivå og gjerne noen års erfaring.... 

IT lærer i Trondheim

Trondheim
13 dager siden
 ...kulturskole skal tilby opplæring i kunst- og kulturfag utover det som grunnskolen kan tilby. Arbeidsoppgaver Stillingen omfatter undervisning i kulturdag i grunnskolen Undervisning i faget kroppsøving og musikk i forbindelse med skolens Kulturdag i ordinær skoletid... 

Kulturskolelærer

Trondheim
8 dager siden
 ...til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i... 
Trondheim
16 dager siden
 ...til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i... 
Trondheim
16 dager siden
 ...fortrinnsvis med inkludering og lekens betydning som fokus Byåsen skole ser spesielt etter søkere med kompetanse i og erfaring fra undervisning i "bedre skolestart" og/eller spesialpedagogikk Vi ønsker lærere med gode strategier for å tilpasse undervisningen til... 

Lærer

Trondheim
6 dager siden
 ...kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. Kreftklinikken ønsker å satse på og videreutvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset, i tett samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU. Det legges... 

Bemanningskoordinator, avdeling sykepleie

Trondheim
4 dager siden
 ...sterkest til syne gjennom arbeidet med å integrere allmenngyldige kristne verdier i skolen og i undervisningen. Hos oss er det høyt under taket, og vi skal tilby undervisning av høy kvalitet for klassen som helhet og for den enkelte elev. Skolens mål å gi god faglig... 

Nidelven skole søker undervisningsinspektør 100% stilling

Trondheim
13 dager siden
 ...for hjerneslag med arbeid i sengepost og i slagforvakt Delta i avdelingens internundervisning og forskningsprosjekter Undervisning av medisinstudenter må påregnes Kvalifikasjoner Cand.med. Gjennomført LIS1-tjeneste Tidligere relevant erfaring... 

Lege i spesialisering ved Avdeling for nevrologi og klinisk ...

Trondheim
8 dager siden
 ...hovedsakelig være sykehuset på Øya og Østmarka. Arbeidsoppgaver Samtaler med pasienter og pårørende Veiledning, refleksjon, undervisning og samtaler med ansatte Bidra til fagutvikling innen teologi og diakoni Bidra til felles utvikling av Preste- og... 

Sykehusprest / sykehusdiakon

Trondheim
6 dager siden
 ...diagnostisering/behandling Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging  Delta i forskningsarbeid når det er aktuelt Veiledning av... 

Psykologspesialist RØROS

Trondheim
1 dag siden
 ...pådriver for godt arbeidsmiljø Holde seg faglig oppdatert gjennom deltagelse på e-læringskurs, virksomhetens interne kurs og annen undervisning som tilbys Kvalifikasjoner Formell helsefagkompetanse, eller i gang med utdanning som gir formell helsefagkompetanse.... 

Helgestillinger

Trondheim
6 dager siden
 ...analytisk tilnærming og gode relasjonelle evner. Du har god formidlingsevne, og kommuniserer åpent med ulike interessenter på norsk og engelsk. SINTEF har et styringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Som vår nye HMS-... 

SINTEF SØKER HMS-SJEF

Trondheim
1 dag siden
 ...bruk av digitale verktøy, og generell god digital kompetanse. meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk, og god i engelsk Ønskede kvalifikasjoner  erfaring med rammeavtaler og større komplekse anskaffelser kunnskap om kontraktstandarder,... 
Trondheim
1 dag siden
 ...høyere teknisk utdannelse er ønskelig, men solid erfaring kan kompensere. God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Hvorfor velge Polaris Media: Inspirerende arbeidsmiljø: Vår arbeidskultur hos Polaris Media er kjent for å være dynamisk, støttende... 

Systemkonsulent/IT-sikkerhetskonsulent

Trondheim
1 dag siden
 ...begge stillingene ... Det stilles krav til gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, og det er en fordel om du også behersker engelsk godt. Du har en genuin interesse for pedagogisk arbeid med barn. Gjerne erfaring med og interesse for kulturelle aktiviteter... 

Ansvarsfulle barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere s...

Trondheim
6 dager siden
 ...stole på og alltid yter den beste servicen. Du finner gode løsninger og hjelper til der du kan. Førerkort klasse B og gode norsk/engelsk kunnskaper er et absolutt krav.  Vi ønsker oss en god lagspiller i teamet, og håper du har lyst til å bli en del av gjengen vår... 

SKILL Rekruttering AS

Trondheim
7 dager siden
 ...samarbeid internt, samt med eksterne samarbeidspartnere som fastlege og kommunale helsetjenester. Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid. Psykologspesialist er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering. Psykologspesialist med... 

Psykologspesialist

Trondheim
12 dager siden
 .... Ambisiøs. Flink til å Bygge relasjon. Opplæring / kurs for ansatte. Innehar gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Førerkort. Trives med høy aktivitet og tempo. Har relevant erfaring / gode referanser. Løsningsorientert... 

Serviceleder

Trondheim
8 dager siden
 ...arbeide selvstendig og i team Nøyaktig Effektiv, ryddig og resultatorientert God muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk Vi tilbyr En mulighet til å bidra til bærekraftig norsk matproduksjon Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i utvikling... 

Industrielektriker

Trondheim
13 dager siden