...Undervisningsstillinger norsk, historie, engelsk, samfunnskunnskap Om stillingen og...  ...er ledig fra 01.08.2024.  Undervisningen vil være både på yrkesfag og studiespesialiserende...  ...Oppfylle kravene for tilsetting og undervisning i videregående skole, jfr. § 14-4 og §... 
Kvaløya
8 dager siden
 ...liker å samarbeide, er fleksibel, fremoverlent og løsningsorientert Du arbeider selvstendig og strukturert Arbeidsoppgaver Undervisning og oppfølging av elever med vedtak om spesialundervising Samarbeid mede klasselærere, faglærere, PPT og andre relevante... 

STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

Gjøvik
17 dager siden
 ...undervisningsinspektør er ledig fra 01.08.24. Arbeidstiden til undervisningsinspektøren er pr i dag fordelt på 50% administrativ tid og 50% undervisning.  Dette er Risum u. skole: Skolen har om lag 400 elever fordelt på 2 avdelinger og ca 60 ansatte Skolen er... 

Inspektør, Risum ungdomsskole

Halden
16 dager siden
Identify and correct spelling, grammar, punctuation and other linguistic errors. Record details of errors/problems found and provide suggestions for improvement. Ensure accuracy of translation within context, as well as consistency of terminology and images...

PTW

Norge
7 dager siden
 ...Undervisningsstilling i engelsk, norsk og samfunnsfag Om stillingen og arbeidsoppgaver Senja vgs har ledig inntil 100% fast stilling med undervisning i norsk, inntil 100% fast stilling med undervisning i engelsk og inntil 50% fast stilling med undervisning i... 
Finnsnes
1 dag siden
 ...for å kunne hjelpe dem best mulig. Undervisningen vi tilbyr er på kontoret vårt i Tønsberg...  ...Fag som er av interesse: **Matte og Engelsk.**Hvis du kun har ett av disse fagene,...  ...høyest mulig mestringsfølelse. Vi tilbyr undervisning både én til én og i gruppe. Ta kontakt... 

ETTERSKOLEN AS

Tønsberg
28 dager siden
 ...det vi søker kan forvente: Noe stallarbeid ved behov Undervisningen i rideskole Weekendkurs Rideleir Medhjelper på timene...  ...Mulighet for oppstalling av egen hest. Tilbud om ride undervisning Ridesenteret i Rauland er et veletablerte ridesenter med... 

RIDESENTERET I RAULAND AS

Rauland
28 dager siden
 ...Undervisningskompetanse i norsk, spansk, kunst og håndverk, arbeidslivsfag og engelsk vil også bli vektlagt 2) 100 % fast stilling med...  ...Vi arbeider systematisk med læreplanforståelse, inkluderende undervisning og sosiale ferdigheter. Samarbeidslæring med åpne og rike... 

Frogn Kommune

Frogn kommune
8 dager siden
 ...fagområder. Resterende del av stillingen vil bestå av veiledning, undervisning og faglig oppfølging av klinisk personell i...  ...lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning... 

Sykepleier - undervisning og veiledning

Sarpsborg
3 dager siden
 ...varslingssaker, OU prosesser og deltakelse i partssamarbeid Undervisning og behandle løpende henvendelser Vedlikeholde og...  ...medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra... 

E-tjenesten søker erfaren jurist innenfor arbeidsrett!

Oslo
8 dager siden
 ...fjørfeavdelingen Ansvar for avdelingens undervisnings- og forskningsaktiviteter med...  ...Flytende muntlig og skriftlig norsk og gode engelsk kunnskaper  Sertifikat klasse B (manuelt...  ...det nasjonale anlegget for forsøk og undervisning i husdyrproduksjon, og er en del av Norges... 

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS...

Ås
17 dager siden
 ...Skolens plassering gir gode muligheter for bruk av naturen i undervisningen og til turer og ekskursjoner. Vi har en svømmehall og gymsal...  ...i fag fra 1.-10. trinn. Av fag er det ønskelig med norsk, engelsk og kroppsøving.Legg inn informasjon om stillingen Kvalifikasjonskrav... 
Vannvåg
9 dager siden
 ...løpende skikkethet  Klinisk veileder skal videre gi praktisk undervisning og bistand i den tekniske utførelsen av tannpleiefaget Det...  ...på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. Søknaden blir... 
Oslo
9 dager siden
 ...lærarstillingar i tidsrommet 01.08.24. – 31.07.25, vikariat. Undervisning hovudsakleg på 5-10. Vi legg vekt på: -God relasjonskompetanse...  .... Vi ønskjer søkjarar med kompetanse i norsk, matematikk, engelsk, spesialpedagogikk, norsk for framandspråklege, musikk og spansk... 

Høyanger kommune

Sogndal kommune
7 dager siden
 ...fellesskapet vårt om felles kompetanseheving og planlegging av undervisning gjere bruk av ulike digitale verktøy som fell naturleg i...  ...eller PPU i relevante fag Det er ynskeleg med fagkombinasjon i engelsk og norsk Personlege eigenskapar du er god på relasjonar,... 

Lærar i grunnskulen

Aurland
8 dager siden
 ...) lærer(e) til fagene norsk, historie, engelsk og religion Stillingen kan deles, så...  ...kompetansemålene i læreplanen som er styrende for undervisningen.  Ønskede kvalifikasjoner...  ...Fullført eller påbegynt PPU Erfaring fra undervisning Personlige egenskaper Stort... 

Sonans Stavanger trenger lærer(e)

Stavanger
17 dager siden
 ...kunnskapsmiljøer God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. annet skandinavisk språk). For søkere som ikke...  ...innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må... 

Leder for Nordområdesenteret

Bodø
3 dager siden
 ...sosialpedagogisk rådgiver. Dette i kombinasjon med ett eller flere av fagene engelsk, matematikk, kroppsøving, fysisk aktivitet og helse og...  ...i idrettsfag. Arbeidsoppgaver Gi god og trygg undervisning til elevene. Samarbeide på trinn og på tvers av trinn Samarbeide... 

Trondheim idrettsungdomsskole søker spesialpedagogisk ansvar...

Trondheim
8 dager siden
 ...og digitale læringsmiljø, UBs rolle som partner i forskning og undervisning og den raske digitale og teknologiske utviklingen skaper nye...  ...vektlegges God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Personlige egenskaper Vi søker en ambisiøs og... 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Oslo
16 dager siden
 ...er aktuelle, men det er særleg trong for fylgjande kompetanse: Engelsk, matematikk, naturfag, kunst og handverk, musikk og...  ...frå 01.08.24. Arbeidsoppgåver Planleggje og gjennomføre undervisning i tråd med LK20 Skape eit trygt, godt og inkluderande læringsmiljø... 

100% fast - Åmot skule, Vinje

Vinje
10 dager siden
 ...sekretær og har avtale med UiT - Norges arktiske universitet om undervisning av medisinstudenter. Kommunelegekontoret er en del av et...  ...Arbeidserfaring innen fagområdet. Gode kommunikasjonsevner muntlig i engelsk. Generell info Politiattest av ny dato må fremlegges... 
Øksfjord
21 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning til elever med ulike utfordringer, alene og i samarbeid med andre...  ...Inntil 2*100 % vikariat som lærer Fagbehov Engelsk, norsk, matematikk, kroppsøving, samfunnsfag, KRLE, mat og helse... 

100% fast stilling som spesialpedagog og inntil 2*100 % vika...

Sortland
8 dager siden
 ...engelskferdigheter beherske digitale systemer som undervisnings- og arbeidsverktøy Personlige...  ...og evaluere nytenkende og engasjerende undervisning i tråd med aktuell læreplan bidra...  ...(cello/violin/kontrabass) skjer på engelsk, og du blir en del av et spennende internasjonalt... 

CHILDRENS INTERNATIONAL SCHOOL SARPSBORG AS

Sarpsborg
16 dager siden
 ...en dyktig kollega med på laget som kan styrke vår satsing på undervisning, og som også kan ta prosjektlederrollen når vår prosjektleder...  ...organisasjon Gode kommunikasjonsevner og språkferdigheter i norsk og engelsk Digital kompetanse og gjerne erfaring med å lage digitalt... 

Vil du inspirere barn og unge til å lære om verdensarv? Vi s...

Oslo
8 dager siden
 ...deg som kan være en dyktig klasseleder, som skaper inkluderende undervisning og som gir gode læringsforutsetninger for alle dine elever!...  ...januar 2014: ~60 studiepoeng i fagene norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet ~30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk... 

Lærere til grunnskolen i Moss, supplerende inntak for 2024

Moss
8 dager siden
 ...beherske munnleg og skriftleg norsk (eller skandinaviske språk) og engelsk. Personlege eigeskapar vil verta vektlagd. Vi tilbyr:...  .... Universitetsbiblioteket (UB) yter tenester til forsking, undervisning, formidling og vitskapleg publisering ved Universitetet i... 
Bergen
9 dager siden
 ...#100% fast kontaktlærer på 1.-4. trinn, basisfagene norsk og engelsk. Det er ønskelig, og vil telle positivt, med kompetanse og/eller...  .... opplæringslovens § 10-6 og § 10.6a.   Arbeidsoppgaver Undervisning på 1.-7. trinn Arbeide systematisk og målrettet for et trygt... 

Vi søker dyktige lærere til Innbygda skole!

Trysil
8 dager siden
 ...er knyttet til fagene norsk, historie, engelsk og samfunnskunnskap. Omlag 250% er knyttet...  ...er ledig fra 01.08.2024.  Undervisningen vil være både på yrkesfag og studiespesialiserende...  ...Oppfylle kravene for tilsetting og undervisning i videregående skole, jfr. § 14-4 og §... 

Undervisningsstillinger norsk, historie, engelsk, samfunnsku...

Tromsø
8 dager siden
 ...flott nærområde for turer. Skolen arbeider med stasjonsbasert undervisning for småskoletrinnet og samarbeidslæring for mellomtrinnet, samt...  ....  Det er ønskelig at du har fagene norsk, matte eller engelsk i din fagkrets, men vi er også åpne for andre fag. Arbeidsoppgaver... 
Askim
8 dager siden
 ...lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved...  ...Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Over 5000 medarbeidere skaper sterke og... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
28 dager siden