...utviklingshemning. Du vil være en del av et team med tre faste personer. I denne rollen...  ...Det er ønskelig at teamene består av en sykepleier, en vernepleier og en sosionom for å utfylle hverandre og få et best mulig tverrfaglig perspektiv. På den måten klarer vi å gi god... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...mange arbeidsoppgaver samtidig. Det er du: Er løsningsorientert og kreativ og har egne ideer til videreutvikling Jobber godt i team Er selvdreven og holder god kommunikasjon med ledelsen. Gode kommunikasjonsevner på kryss av kulturer. Takler en rekke... 

NOTHING AS

Ålesund
24 dager siden
 ...kommunikasjonsegenskaper Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team Evne og ønske om å ta ansvar og levere gode resultater...  ...Vi tilbyr: Gode utviklingsmuligheter i et stimulerende og tverrfaglig miljø Fleksibel arbeidstid, lønn etter avtale og god... 

MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA AVD KRISTIANSUND

Ålesund
13 dager siden
 ...utvikle verdens mest pålitelige anlegg for landbasert oppdrett. Vi ser etter en Prosjekteringsleder prosess som vil lede et tverrfaglig team knyttet til prosjekteringsfasen av våre prosessanlegg. Du vil bli en del av en avdeling bestående av 26 svært kompetente medarbeidere... 

Bli en del av et ledende prosessteknisk fagmiljø på landbase...

Ålesund
8 dager siden
 ...oppdrett. Nå ser vi etter en Prosjekteringsleder som vil lede et tverrfaglig prosjekteringsteam knyttet til bygging av store landbaserte...  ...relevante fagområder. Erfaring med ledelse av tverrfaglige team i bygg- og anleggsprosjekter. Gode IT-kunnskaper og evne til... 

Vil du lede prosjektering av neste generasjons oppdrettsanle...

Ålesund
8 dager siden
 ...fremoverlent, inkluderende og teknologidrevet bransje. Du vil jobbe i team med både andre unge nyutdannede, men også lære masse av erfarne...  ...revisjonsavdeling i Møre & Romsdal vil du være en del av et tverrfaglig miljø som teller rundt 110 medarbeidere som er tilstede på... 

Nyutdannet og nysgjerrig på revisjon? PwC Møre \& Romsdal sø...

Ålesund
3 timer siden
 ...Saksbehandling knyttet til statlige fiskerihavner, maritim infrastruktur og fyrstasjoner (inkludert bygningsmasse) Bistå tverrfaglige team med generell saksbehandling Oppfølging av ulike fagsystemer Bidra til digitalisering, prosessforbedring og innovasjon... 

KYSTVERKET ÅLESUND

Ålesund
17 dager siden
 ...ledende fagmiljø innen målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse Tverrfaglig fokus og godt arbeidsmiljø Tilgang på veiledning fra...  ...Kompetansekrav og arbeidsområde : Bachelor i vernepleie, sykepleie eller annen relevant utdanning innen helse/sosial/psykologisk/... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
2 måneder siden
 ...Etablere god dialog med og relasjon til ungdommane ~ Bidra til tverrfagleg samarbeid ~- Praktiske oppgåver innanfor Ung i Ålesund - Vere...  ...framstår som tillitvekkande, klar og tydeleg leverer både i team og i sjølvstendig arbeid Personlege eigenskapar vert... 

Ungdomsklubbarbeidarar

Ålesund
3 dager siden
 ...skriftleg). Kan jobbe sjølvstendig og effektivt, både aleine og i team. Motivert, serviceinnstilt og fleksibel.  Vilje til å stå...  ...eigenskapar blir lagt vekt på ved tilsetting. Vi tilbyr Tverrfaglig samarbeid med fokus på kvardagsmeistring. Godt arbeidsmiljø.... 

Helsefagarbeidar, natt

Ålesund
3 dager siden
 ...bedrifter, noe som gir varierte og spennende prosjekter der vi kan utfolde og utfordre oss faglig. Og best blir det når vi i tverrfaglig team jobber sammen for å gi best mulig verdi til kundene våre. Vi har lokaler i Molde, Ålesund og Gdansk og vi ønsker selvsagt flere... 

Axbit

Ålesund
2 måneder siden
 ...av små born som ikkje passerer nyfødtscreening. Vi har også eit team som jobbar med utgreiing av APD.  Samt eit kurs til brukarar...  ...kompetanse Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Sterkt tverrfagleg samarbeid Ein inkluderande arbeidsplass Løn etter... 

Audiograf

Ålesund
6 dager siden
 ...meiransvar for fagleg utvikling i seksjonane; Akutt psykiskhelse team A og B. Fagsjukepleiar er ein viktig støttespelar for...  ...andre seksjonar i føretaket og medførstelinetenesta. Vi jobbar tverrfagleg i team som består av psykiaterar, psykolog, LIS 1 og LIS 3,vernepleiarar... 

Fagsykepleier

Ålesund
4 dager siden
 ...arbeidsplass hvor trivsel for de ansatte og delingskulturen står sterkt. I Sherpa får du mulighet til å bli en del i et sterkt tverrfaglig team. Vi ønsker at våre ansatte opplever work-life balance, og har derfor gode ordninger og legger til rette for fleksibilitet i... 

Sherpa

Ålesund
10 dager siden
 ...Har du lyst til å bli en del av vårt tverrfaglege team ved Åse helsehus? Vi søker deg med erfaring i rehabilitering og geriatri. Vi har ledig 80 % fast stilling som sjukepleiar på Avklaringsavdelinga, p.t i to-delt turnus og med arbeid kvar 3. helg. Oppstart etter avtale... 

Sjukepleiar, 80 % fast stilling

Ålesund
22 dager siden
 ...Sjølvstendig planlegging og ta raske avgjersler. Samarbeid og tverrfaglig oppfølging med aktuelle instansar (lege, spesialisthelsetenesta...  ...og kollegaer. Tar sjølvstendig ansvar og likar å jobbe i team. Lojalitet mot arbeidsplass og kollegaer. Kunne arbeide i... 

Sjukepleiar ØHD - fast stilling natt

Ålesund
4 dager siden
 ...Saksbehandling knyttet til statlige fiskerihavner, maritim infrastruktur og fyrstasjoner (inkludert bygningsmasse) Bistå tverrfaglige team med generell saksbehandling Oppfølging av ulike fagsystemer Bidra til digitalisering, prosessforbedring og innovasjon... 

Rådgivere med eiendomsfaglig kompetanse

Ålesund
18 dager siden
 ...lover og forskrifter Samhandling med spesialisthelsetenesta Tverrfagleg samarbeid med øvrig faggrupper Samarbeid med pårørande...  ...skiftleg Gode anlegg for kommunikasjon Evne til å arbeide i team Å vere personleg eigna for stillinga vil verte lagt stor vekt... 

LEGETJENESTER OG AKUTT HELSEBEREDSKAP - AVDELING ÅLESUND

Ålesund
15 dager siden
 ...også saman med andre på avsnittet, og utadretta i tverretatlege team, så kan dette vere rette stillinga for deg.  Avsnittet er...  ...ungdomsstraff Foredrag og informasjonsverksemd Pårørandekontakt Tverrfagleg samarbeid/samhandling med andre aktørar Bistå med produksjon... 

Førebyggar søkjast!

Ålesund
4 dager siden
 ...på dette er pasientar som får medikamentell kreftbehandling, strålebehandling og palliativ behandling. Ein jobbar heilheitleg og tverrfagleg i forhold til behandling, symptomlindring, informasjon, koordinering av tenestar, omsorg og støtte Kvalifikasjonar Offentleg... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
14 dager siden
 ...3.helg. Som vikar i Ecura trenger vi deg som vil bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere får så gode dager som mulig. Dette...  ...feltet Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø Egne opplærings- og veiledningsprogram... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
2 måneder siden
 ...kunnskapsrike kollegaer.  ~ Utfordrende, faglig og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter til å forme eget jobbinnhold.  ~ Godt tverrfaglig arbeidsmiljø   ~ God tilrettelegging for faglig utvikling  ~ Gode pensjons- og forsikringsordninger  ~100 % fast stilling   ~... 

Kommunikasjonsrådgiver

Ålesund
4 dager siden
 ...spanande stilling for deg!  Vi ønskjer ein sjukepleiar/psykiatrsik sjukepleiar i 80% vikariat til vårt team i generelt døgntilbud på DPS Vegsund. Vi har eit tverrfagleg team som består av psykiater, psykologar, LIS, psykiatriske sjukepleiarar, sosionom, aktivitør,... 

Sjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar

Ålesund
4 dager siden
 ...bruk nye IT-baserte verktøy Evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid, samtidig som du vil å være en del av et tverrfaglig team og har gode samarbeidsevne God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Om arbeidsgiveren Norwind... 

NORWIND OFFSHORE AS

Ålesund
21 dager siden
 ...Medverke til eit godt arbeidsmiljø At ein er personleg egna for stillinga vil bli vektlagt ved tilsetting Vi tilbyr Sterkt tverrfagleg samarbeid Ein inkluderande arbeidsplass Løn etter gjeldande overeinskomstar Medlemskap i god offentleg pensjonsordning... 

Overlege i patologi og LIS i patologi

Ålesund
6 dager siden
 ...gjennomføringseigenskapar Personlege eigenskapar vil bli vektlagt Vi tilbyr ~ Fagleg spennande og varierte oppgåver ~ Godt tverrfagleg arbeidsmiljø ~ God tilrettelegging for fagleg utvikling ~100 % stilling ~ Gode pensjons- og forsikringsordningar ~... 

Prosjektleder/Byggeleder

Ålesund
6 dager siden
 ...og positiv Du er både teamorientert og sjølvstendig Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting Vi tilbyr Sterkt tverrfagleg samarbeid Ein inkluderande arbeidsplass Løn etter gjeldande overeinskomstar Medlemskap i god offentleg pensjonsordning... 

Lege i spesialisering, fødselshjelp og kvinnesjukdomar

Ålesund
22 dager siden
 ...turnusteneste etter gammal ordning Mestre norsk språk, både skriftleg og muntleg Personlege eigenskapar ~ Du har gode evner til tverrfagleg samarbeid og samhandling med kollegaer og samarbeidspartnarar Vi tilbyr Eit triveleg arbeidsmiljø Høgt fagleg nivå... 

Lege i spesialisering Barnesjukdommar

Ålesund
6 dager siden
 ...Vi har ledig 100 % fast stilling i ACT-teamet (Assertive community treatment) DPS Volda...  ...Møre og Romsdal. Seksjonen består at tre team: Ambulant allmennteam (AAT), Assertive Community...  ...Hamna 20 i Volda sentrum. ACT er eit tverrfagleg team med psykiater, spesialsjukepleiarar,... 

Spesialsjukepleiar/sjukepleiar/ vernepleiar

Volda
6 dager siden
 ...din hovedoppgave, kontroll, rapportering og rådgivning. Andre på teamet vil ta seg av den enkleste bokføringen - det skal ikke du bruke...  ...årsoppgjøret. HOS OSS FÅR DU: 🏆 Flinke kollegaer som jobber i team 🍸 Masse sosiale happenings 💰 God lønn og 6 % pensjon 📈... 

Statsautorisert regnskapsfører til et av Norges mest spennen...

Ålesund
3 dager siden