...hjemmetjeneste jobber tverrfaglig med blant annet fysio- og ergoterapeuter, farmasøyt, saksbehandlere, fastleger m.fl. for å gi våre brukere...  ...flere på laget, og har nå ledig en fast stilling i 100% som sykepleier. Avdeling Nansenplass består av 22 omsorgsboliger på... 

TROMSØ KOMMUNE MIDTBYEN HJEMMETJENESTE

Tromsø
4 dager siden
 ...å styrke våre tjenester til hjemmeboende i Tromsø. Er du sykepleier eller vernepleier og vil være med på laget vårt? Om du motiveres...  ...fokuserer på tverrfaglig samarbeid med blant annet fysio- og ergoterapeuter, farmasøyt, saksbehandler. Det tverrfaglige samarbeidet skal... 

TROMSØ KOMMUNE MIDTBYEN HJEMMETJENESTE

Tromsø
13 dager siden
 ...terapeutisk plasmautskiftning, og gir opplæring til pasienter som utfører sin hemodialysebehandling i hjemmet. Vi har alltid en sykepleier i bakvakt, for å kunne gi nødvendig behandling utenom vanlig arbeidstid. Du vil få opplæring for å være en del av bakvakts-teamet... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
12 dager siden
 ...behandling for gastrologiske, urologiske og gynekologiske pasienter. Ved Utredningspoliklinikken har vi ledig fast 50% stilling som sykepleier.  Utlån til brystdiagnostisk senter ved behov. Brystdiagnostisk senter mottar pasienter til vurdering, utredning, kontroll... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
4 dager siden
 ...ressursallokering mellom dagenhet og sengepost ved behov Endring i arbeidsoppgaver må påregnes. Kvalifikasjoner 💚 Det kreves bachelor i sykepleie og norsk autorisasjon. 💚 Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Dette... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
22 timer siden
 ...oss vil du få varierte arbeidsoppgaver, med fokus på veiledning og kompetanseheving. Døgn 1 søker etter en dyktig og engasjert sykepleier i fast stilling. Arbeidstiden er i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan, for tiden hovedsakelig natt med innslag av... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RUSSEKSJON TROMSØ

Tromsø
22 timer siden
 ...Vi søker dyktig og engasjert sykepleier/vernepleier til Rusbehandling ung i 100 % fast stilling. Arbeidstiden er i 3-delt turnus og i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan. Arbeid hver femte helg, med hovedvekt på dagtid.  Avdeling for rusbehandling består... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RUSBEHANDLING UNG TROMSØ

Tromsø
5 dager siden
 ...Har du lyst på en spennende jobb som sykepleier/barnesykepleier i en poliklinikk og dagenhet? Se her! Vi består av 9 dyktige sykepleiere som bistår hele Barne- og ungdomspoliklinikken og Dragen og har fokus på kvalitet i tjenesten vi gir. Vi søker nå engasjerte kollegaer... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
5 dager siden
 ...veiledning og opplæring av nyansatte samarbeide på tvers av enhetene bistå i akutte situasjoner Kvalifikasjoner bachelorgrad i sykepleie eller vernepleie helsefagarbeidere, helsefagstudenter og assistenter vil kunne ansettes i helgestilling god muntlig og... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF SIKKERHET OG ALDERPSYKIA...

Tromsø
13 dager siden
 ...Er du sykepleier, engasjert og fremtidsrettet? Hos oss har vi mange dyktige sykepleiere. De får mye ansvar og blir faglig utfordret. Arbeidsoppgavene hos oss er varierte og vi satser på videreutdanning. Nå videreutvikler vi det spennende og lærerike fagfeltet geriatri... 

OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER

Tromsø
13 dager siden
 ...senger. Vi har ansvar for hoveddelen av generellkirurgi og kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet i Nord-Norge, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god erfaring i arbeid med kritisk syke pasienter. Avdelingen har også ansvar... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
6 dager siden
 ...Legevakten søker sommervikarer Stillingsprosent fra 20 % - 100 %, tre delt turnus  - med snarlig oppstart. Som sykepleier/paramedisiner hos oss vil du jobbe med pasienter i alle alder og med ulike problemstillinger. Arbeidsoppgavene vil være varierende, som mottak... 

TROMSØ KOMMUNE LEGEVAKT

Tromsø
8 dager siden
 ...omsorgstjenestelov §10-2, §10-3, §10-4 og straffegjennomføringsloven §12.. Vi har behov for flere i vårt team, og har nå ledige stillinger som sykepleier eller vernepleier i tredelt turnus. Arbeidsoppgaver ta imot og følge opp pasienter som blir innlagt etter avtale eller... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RUSSEKSJON TROMSØ

Tromsø
3 dager siden
Otium bo- og velferdssenter søker sommervikarer. Er du på utkikk etter en meningsfull og givende sommerjobb? Vi søker deg som kan jobbe i tidsperioden fra 17. juni - 26. august, 2024 (uke 25 - 34). Sommervikarstillingene er i ulike stillingsprosenter (fra 20 - 100...

OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER

Tromsø
5 dager siden
 ...Vi søker en sykepleier til vikariat i 100% - som sykepleier eller paramedisiner- med oppstart snarest til midten av august...  ...pasient og pårørende, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom, psykolog, lege og farmasøyt. Vi har fokus på... 

TROMSØ KOMMUNE HELSEHUS

Tromsø
22 timer siden
 ...Ønsker du en meningsfull og variert arbeidshverdag hvor du jobber med mennesker som brått har fått livet snudd på hodet? Som sykepleier ved Rehabiliteringsmedisinsk sengepost vil du få mange faglige utfordringer og en bred sykepleiepraksis, da vår pasientgruppe er svært... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF REHABILITERING/HABILITER...

Tromsø
6 dager siden
Etterspørselen etter helsepersonell i Norge har de siste årene økt, og denne etterspørselen vil bare fortsette å øke. Derfor vil du som sykepleier bli tilbudt veldig gode forhold og konkurransedyktig lønn. Vi er også ansvarlig for reiser til og fra oppdraget og kostnaden for... 

WORKNORWAY GROUP AS

Tromsø
1 dag siden
Ved Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) er det i forbindelse med økt aktivitet, ledig inntil 10 midlertidige stillinger. Vi ønsker oss sykepleiere/vernepleiere/miljøterapeuter og miljøarbeidere. Stillingene vil være inntil 100%. Arbeidstiden er til enhver tid i henhold...

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
7 dager siden
 ...med hud og nevrologi. Det er 8 overleger og 6 LIS tilknyttet avdelingen som har et tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier. Det er for tiden to vaktsjikt med hovedvekt av passiv vakt. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele... 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tromsø
1 dag siden
 ...arbeidstid dag/aften/helg og i fast nattstilling i 61%. Er du sykepleier med et ønske om å jobbe i et sterkt fagmiljø med gode...  ...sammen med pasient og pårørende, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom, lege, psykolog og farmasøyt. Videre samarbeider... 

Vi søker sykepleiere/spesialsykepleiere til Lindrende avdeli...

Tromsø
12 dager siden
 ...etter covid. Øvrig personell i poliklinikken er leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykolog og helsesekretærer. Ta gjerne kontakt for...  ...vedvarende plager etter covid-19 gruppeleder sammen med ergo-/fysioterapeut på Lærings- og mestringskurs delta i tverrfaglig... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
8 dager siden
 ...for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere og paramedisinere og har...  ...Kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav Norsk autorisasjon som ergoterapeut Veilederkompetanse / erfaring Beherske norsk eller... 
Tromsø
9 dager siden
 ...arbeidstid dag/aften/helg og i fast nattstilling i 61%. Er du sykepleier med et ønske om å jobbe i et sterkt fagmiljø med gode...  ...sammen med pasient og pårørende, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom, lege, psykolog og farmasøyt. Videre... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
13 dager siden
 ...videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere og paramedisinere og har studieprogrammer knyttet til bachelor-, master- og videreutdanninger... 
Tromsø
9 dager siden
 ...faste stillinger som helsefagarbeider. Midtbyen hjemmetjeneste fokuserer på tverrfaglig samarbeid med blant annet fysio- og ergoterapeuter, farmasøyt, saksbehandler. Det tverrfaglige samarbeidet skal bidra å ta vare på brukernes ressurser slik at de klarer seg selv... 

TROMSØ KOMMUNE MIDTBYEN HJEMMETJENESTE

Tromsø
13 dager siden
 ...har flere behandlingstilbud hvor du får tilgjengelig på ditt kontor opptreningsverktøy som redcord og apparater.   Vi søker fysioterapeuter, naprapat, manuellterapeut og osteopat Dine kvalifikasjoner: Terapeut med autorisasjon. Bachelor eller master innen ditt... 

Åpen søknad – Nordby klinikken

Tromsø
26 dager siden
 ...Kvalifikasjoner ~3-årig høgskoleutdanning. Aktuell utdanning kan være barnehagelærer, spesialpedagogikk, barnevernspedagog, vernepleier, ergoterapeut eller relevant utdanning på bachelornivå eller høyere. ~ Gode digitale ferdigheter. ~ Kompetanse eller erfaring innenfor... 

MORTENSNES SKOLE

Tromsø
7 dager siden
 ...Sykepleier- Spennende Mulighet i IP Care IP Care Bemanningsbyrå søker nå etter erfarne og dyktige sykepleier for oppdrag på sykehjem og i legetjenesten (dagtid) fra cirka mai til september i Finnmark fylke. Vi  tilbyr god lønn og kan skreddersy løsninger til dine behov... 

Sykepleiere til oppdrag Finnmark

Tromsø
2 dager siden
 ...for søkere med legemiddelhåndteringskompetanse Kvalifikasjoner autorisasjon innen vernepleier, sosialt arbeid, ergoterapi, sykepleie ønskelig med relevant videreutdanning, men ikke et krav ønskelig med erfaring fra lignende arbeid god skriftlig og muntlig... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF AKUTTPSYKIATRISK SEKSJON

Tromsø
4 dager siden
 ...troverdighet til tjenesten og sikre god samhandling med responssenterets samarbeidspartnere. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier eller annen, relevant medisinfaglig/helsefaglig utdannelse. God kjennskap til det medisinfaglige er et krav og en... 

NORDØYA HJEMMETJENESTE

Tromsø
7 dager siden