...Rehabiliteringsenheten ved UNN Narvik består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, Ambulant rehabiliteringsteam og Geriatriteam. Vi har nå ledig 50% stilling som ergoterapeut i klinsik servicefunksjon. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være tilknyttet pasienter inneliggende... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF REHABILITERING/HABILITER...

Narvik
20 timer sidenNy
 ...en del av seksjonens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer psykolog, lege, behandler, miljøpersonale (sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernspedagog, sosionom).Rusavdelingen er godkjent for hele spesialiseringen i rus- og avhengighetsmedisin... 

Legevikar/lege i spesialisering - Russeksjon Narvik

Narvik
28 dager siden
 ...en del av seksjonens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer psykolog, lege, behandler, miljøpersonale (sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernspedagog, sosionom).Rusavdelingen er godkjent for hele spesialiseringen i rus- og avhengighetsmedisin... 

Sommervikariat for lege eller legestudent med lisens ved Rus...

Narvik
Én måned siden
 ...kompetanse, men det er ønskelig med Personer med helsefaglig og sosialfaglig utdanning  Studenter og elever på vgs. Pensjonerte sykepleier, helsefagarbeider / hjelpepleier Assistenter / ufaglærte Det kreves gyldig politiattest ved oppstart i arbeid Må være... 

Tilkallingsvikarer

Narvik
Én måned siden
 ...noe du lurer på. Les mer om Personsentrerte Helsetjenester her: Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsoppgaver Som sykepleier i teamet er du med i utvikling og forming av framtidas helsetjeneste for pasienter med sammensatte og kroniske lidelser... 

Sykepleier/sykepleier med relevant videreutdanning - PSHT Na...

Narvik
Én måned siden
 ...bistand  Arbeidsoppgavene utføre i sykehjem, hos hjemmeboende i hjemmetjenesten og hjemmeboende UH-brukere  Kvalifikasjoner Sykepleier  Vernepleier Sosionom Barnevernpedagog  Studenter innenfor helse-, sosial- og omsorgsfag Skoleelever - helst fylt 18... 

Tilkallingsvikarer i Sykehjem og Hjemmetjeneste - Kjøpsvik

Narvik
28 dager siden
 ...forbedringsarbeid Som seksjonsleder blir du involvert i prosessen med nye UNN Narvik.  Kvalifikasjoner norsk autorisasjon som sykepleier bred erfaring fra sykehusdrift meget gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig god kjennskap til digitale verktøy,... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
7 dager siden
 ...Det er ledig 2 faste stillinger som sykepleier, begge i 100% stilling. Stillingene innebærer 3-delt turnus med f.t. arbeid hver 3. helg.   Alle sykepleiere har idag lik turnus, men turnusordning kan tilpasses etter søkerens behov. Vi er også interessert i sykepleiere... 

LAVANGEN KOMMUNE HELSE OG SOSIAL

Tennevoll
2 dager siden
 ...dialog med pårørende Bidra til god kommunikasjon og samarbeid på tvers av faggrupper Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Ønskelig med gode ikt-ferdigheter Kjennskap til... 

TJELDSUND KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORD

Grovfjord
6 dager siden