Søkeresultater: 174 ledige stillinger

 ...avdelingskontorer i Trondheim og Tromsø, i tillegg til ansatte i Oslo, Bodø og Alta.  NAV Kontroll nord har ledig fast stilling som seniorrådgiver og søker etter en person som har god analyse og IT kompetanse. Dette er en nyopprettet stilling som gir gode muligheter til å... 

Kontroll Nord, NAV

Tromsø
17 dager siden
 ...Seniorrådgiver økonomi Om NHH Norges Handelshøyskole (NHH) er en av Europas ledende handelshøyskoler. Vi er internasjonalt anerkjente for vårt forskningsmiljø, og vi utdanner fremtidens økonomer og ledere. NHH er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk... 
Bergen
4 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver Hva gjør vi i Kulturmiljø- og samfunnsseksjonen? Seksjonen arbeider med sammenhengen mellom kulturmiljø og samfunnsutvikling. Seksjonen har ansvar innenfor arbeidet med kunnskapsutvikling, kulturmiljøstatistikk/miljødata, bymiljø- og stedsutvikling... 
Oslo
3 dager siden
 ...og 3 teknisk/merkantilt personell.  I tillegg har vi medisinsk helsepersonell 3 dager i uka. Vi har ledig fast stilling som seniorrådgiver i 100% fra 15.08.2024. Arbeidsoppgaver Ivareta barneperspektivet i alle faser i saken Vurdere behovet for behandling og... 

STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

Trondheim
19 dager siden
 ...måneders gjensidig prøvetid ~ Treningsordning ~ Elbillader og gratis parkering ~ Lønn som rådgiver kr 570 000 - 670 000  eller seniorrådgiver 670 000 - 820 000 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse Mangfold i... 

DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET HOVEDKONTOR

Østerås
17 dager siden
 ...Seniorrådgiver Om NHH Norges Handelshøyskole (NHH) er en av Europas ledende handelshøyskoler. Vi er internasjonalt anerkjente for vårt forskningsmiljø, og vi utdanner fremtidens økonomer og ledere. NHH er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-administrativ... 
Bergen
17 dager siden
Hvordan ser arbeidshverdagen ut? Brenner du for gode brukeropplevelser? Motiveres du av å finne feilen, forstå problemet, finne gode løsninger og hjelpe andre med å få gjort sin jobb? Har du lyst til å være en del av et sammensveiset team som jobber tett med både brukere...

SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR FORSKNING TROND...

Trondheim
17 dager siden
 ...pensjonskasse  ~ Trening i arbeidstiden  ~6 måneders gjensidig prøvetid ~ Elbil lader og gratis parkering  ~ Lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr 570 000 - 820 000 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.... 

DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET HOVEDKONTOR

Østerås
17 dager siden
 ...dataspel som kulturuttrykk, fritidsaktivitet og e-sport. I samband med opprettinga av kompetansesenteret skal NFI tilsetje ein seniorrådgivar som skal arbeide med området dataspelkultur. Eit av dei strategiske tiltaka våre er at Norsk filminstitutt (NFI) skal fremje... 

NORSK FILMINSTITUTT

Bergen
27 dager siden
 ...Rådgivar/seniorrådgivar - klimatilpassing Om stillinga Er du interessert i å jobbe med ei av dei største utfordringane samfunnet står i? Er du kunnskaps- og utviklingsorientert og ønskjer å jobbe med tilpassing til eit klima i endring? Er du oppteken av ei berekraftig... 
Oslo
17 dager siden
 ...Sikkerhetsrådgiver (seniorrådgiver/vikariat) Om avdelingen Har du lyst til å jobbe med nasjonal sikkerhet og sikkerhetsstyring i DSS? Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring har ansvar for det interne sikkerhets- og beredskapsarbeidet i DSS, og har ledig... 
Oslo
18 dager siden
 ...Arkivar (rådgiver/seniorrådgiver) Om avdelingen Faglig sterk dokumentforvalter søkes til arkiv- og dokumentforvaltningstjenesten. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester... 
Oslo
18 dager siden
 ...og ivareta rollen som Generalsekretær i KUFO frem til ny organisering er på plass 1.1.2025.   Blir du vår nye Generalsekretær/Seniorrådgiver for profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte?    Hvem ser vi etter?  Vi ser etter deg som ønsker å... 

Kirkelig undervisningsforbund

Oslo
20 dager siden
 ...Seniorrådgiver samfunnsplanlegging Om deg og stillingen Vi leter etter deg som er engasjert i samfunnsplanlegging og som ønsker å bidra til at kommunene i Nordland har de beste forutsetningene for å lykkes. Vår visjon er at vi skal virke til Nordlands beste, og... 
Bodø
23 dager siden
 ...pensjonskasse fleksibel arbeidstid et tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter Lønn:  Stillingen lønnes som seniorrådgiver/utredningsleder i lønnsspenn fra kr. 692 400 til 996 000 per år (ltr. 70-85). Stillingstittel og lønnsinnplassering avhenger av... 

DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSDEPARTEMENTET (DFD)

Oslo
17 dager siden
Sysselmesteren på Svalbard har ledig en åremålsstilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver i staben. Åremålsstillingen er for tre år med adgang til å søke tre års forlengelse. Sysselmesterens verdier er tillit og respekt. Som ansatt hos Sysselmesteren forventes det... 

SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD

Longyearbyen
12 dager siden
VA- Seniorrådgiver I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber vi på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer... 

Sweco

Narvik
16 dager siden
 ...Seniorrådgiver for utredning og analyse Om Sivil klareringsmyndighet Sivil klareringsmyndighet (SKM) er et direktorat og forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet. Som den sentrale klareringsmyndigheten i sivil sektor, er vårt samfunnsoppdrag... 
Moss
12 dager siden
 ...vilje til og ønske om å bidra til å videreutvikle pasient- og brukerombudet som organisasjon. For stilling som seniorrådgiver er det krav om lang og relevant erfaring. Det er ønskelig at du har: erfaring fra arbeid direkte med pasienter/brukere... 

HELSEDIREKTORATET HOVEDKONTOR OSLO V4

Skien
12 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver - jurist Er du vår nye medarbeider? Er du jurist og ønsker å jobbe hos en av de mest attraktive kompetansearbeidsplassene i Innlandet? Da kan du bli vår nye medarbeider i en enhet som består av 10 jurister som bl.a. arbeider  med klagebehandling... 
Hamar
14 dager siden