...Om stillinga Vi har ledig ei fast stilling som jurist i Budsjett- og styringsavdelinga, seksjon for strategi og styring...  ...nærleik til politiske avgjerder. Om du blir tilsett som rådgivar eller seniorrådgivar, avheng av kvalifikasjonane og erfaringa di. Lønn vil ligge... 

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Oslo
3 dager siden
 ...Jurist - rådgiver/seniorrådgiver - vikariat Om stillingen Ved Akershus friomsorgskontor er det et ledig vikariat som jurist i 100% stilling i 1 år, med oppstart etter avtale. Stillingen har ansvar for å saksbehandle enhetens saker knyttet til straffegjennomføringsloven... 
Lillestrøm
8 dager siden
 ...styrke vår juridiske kompetanse på HR-området og søker etter HR-rådgiver/jurist til avdeling HR- og servicepartner ved NAV Vestfold og...  ...seg gjøre. Stillingen er plassert i stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnsspenn kr. 730 000 - 840 000. For spesielt kvalifiserte... 

NAV VESTFOLD OG TELEMARK TORGGATA 18 SKIEN

Skien
12 dager siden
 ...strålevern og atomtryggleik. DSA er også ansvarleg for den nasjonale atomberedskapen.    Vi har ledig ei fast stilling som rådgivar/seniorrådgivar i seksjon radioaktiv forureining, avdeling strålevern og miljø. Dette er ein seksjon beståande av 8 engasjerte og dyktige... 

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik

Østerås
3 dager siden
 ...- og vintertid samt muligheter for avspasering. Hos oss kan du trene i arbeidstiden. Stillingen er innplassert som rådgiver/seniorrådgiver, med lønn fra kr 550 000.- til kr 750 000.- per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn... 

FISKERIDIREKTORATET BERGEN

Rørvik
3 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver Om stillingen Forsvarsdepartementets seksjon for iverksetting og styring av personell- og kompetansepolitikk har ledig en stilling som rådgiver/seniorrådgiver Stillingens ansvarsområde I denne stillingen vil du inngå i et tverrfaglig... 
Oslo
10 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver (informasjonssikkerhet) Om Utenriksdepartementet Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 94 utenriksstasjoner med om lag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert... 
Oslo
8 dager siden
 ...fremtiden. Vi har stadig behov for nye, engasjerte og motiverte medarbeidere og har nå ledig en 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i kommunalområdet for velferd. Velferd er det største kommunalområdet i Lillesand kommune og har ca. 530 medarbeidere.... 

LILLESAND KOMMUNE - SENTRALADMINISTRASJON

Lillesand
11 dager siden
 ...forvalter primært tilskuddsordninger under Norsk kulturfond som sekretariat for Kulturrådet.  Vi har ledig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver Det er ledig et vikariat på ett år (med mulighet for forlengelse) som rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling kunstnerisk produksjon... 

NORSK KULTURRÅD

Oslo
4 dager siden
Vi står foran store og spennende arbeidsoppgaver i årene som kommer, og leter etter deg som har en spesiell interesse for helseteknologi. Virksomhetsområdet Kliniske IKT-tjenester i Sykehuspartner har ansvaret for forvaltning av tjenester i Helse Sør-Øst. Tjenestene er...

SYKEHUSPARTNER AVD SKØYEN

Oslo
4 dager siden
 ...Om stillingen Hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i oppvekstavdelingen fra 20. august 2024. Oppvekstavdelingen har 31 ansatte og er en av 5 avdelinger hos Statsforvalteren. I vår avdeling har... 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Skien
3 dager siden
 ...Førstekonsulent/ rådgiver/ seniorrådgiver Finansdepartementet Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond... 
Oslo
19 timer siden
 ...har evne til å avveie ulike interesser. Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver med lønn i lønnsspennet fra kr 584 500 (ltr 60) – kr 821 100 (ltr 78) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert... 

MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM

Trondheim
10 dager siden
 ...Rådgivar/seniorrådgivar - SNO Ålesund Om stillinga SNO er ei avdeling i Miljødirektoratet og er det operative feltorganet til direktoratet. Me fører tilsyn med at reglane i miljølovgivinga blir overhaldne gjennom kontroll, informasjon og rettleiing, og arbeider... 
Ålesund
8 dager siden
 ...Utredningsleder/seniorrådgiver (jurist) Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Om seksjonen og stillingen Vi søker en dyktig jurist med kunnskap om og interesse for digitalisering og EØS-rett, som vil bidra til en vellykket innføring av EUs regelverk på... 
Oslo
11 dager siden
 ...Personlig egnethet vil bli vektlagt.  For stilling som seniorrådgiver stilles som hovedregel krav om minst fire års relevant arbeidserfaring...  ...for omfattende og komplekse oppgaver. For stillingen som rådgiver stilles som hovedregel krav om minst to års relevant... 

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Oslo
4 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver for ansvarlig næringsliv Om oss I Handelspolitisk avdeling, seksjon for handelsavtaler er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Avdelingen har ansvar for forhandlinger av bilaterale frihandelsavtaler, profilering og... 
Oslo
3 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver i kommunalavdelingen Om stillingen Vi søker deg som ønsker å bidra til god økonomiforvaltning i kommunesektoren. Stillingen inngår i kommuneøkonomiseksjonen, som arbeider med de samlede inntektsrammene for kommunesektoren. Videre har vi... 
Oslo
3 dager siden
 ...medarbeider i Sametinget vil du ha rikelig med muligheter for å bringe Sametinget nærmere vår visjon Sammen styrker vi Sápmi. Rådgiver- seniorrådgiver Om stillingen Sametinget har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for språkpolitikk og... 

SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK

Karasjok
12 dager siden
 ...Helsefagavdelingen i Helse Nord RHF søker rådgiver/seniorrådgiver som skal bidra til å videreutvikle de prehospitale tjenestene i regionen. Vi søker en dyktig og engasjert kollega til helsefagavdelingen. Pr tiden består avdelingen av om lag 15 ansatte, der hovedoppgavene... 

HELSE NORD RHF AVD BODØ

Bodø
4 dager siden
Norconsult Norge AS søker en rådgiver innen hydrologi og vassdragshydraulikk til vår Dam og vassdragsavdeling i Trondheim. Vi er et tverrfaglig team som brenner for våre fagfelt. Vi ser etter noen som ønsker et sterkt fagmiljø som verdsetter kreative løsninger. I Norconsult... 

Norconsult AS

Trondheim
3 dager siden
 ...kompetente frivillige. Årlig responderer de blant annet på over 1 800 søk- og redningsoppdrag.  Norges Røde Kors søker en rådgiver/seniorrådgiver i fast stilling i enhet søk og redning på Røde Kors' nasjonalkontor, med arbeidssted i Oslo. Ønsket oppstart er 1. august,... 

NPB Søk og redning, Røde Kors

Oslo
3 dager siden
 ...Sysselmesteren søker etter juridisk rådgiver/seniorrådgiver i miljøvernavdelingen. Stillingen er et åremål på 3 år med mulighet for å søke 3 års forlengelse. Sysselmesteren har ansvaret for miljøforvaltningen på Svalbard gjennom svalbardmiljøloven. Loven har til... 

Sysselmesteren på Svalbard

Longyearbyen
3 dager siden
 ...lovverk og mennesker? Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) har nå to ledige faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver. Seksjonens oppgave er å ivareta og utvikle OsloMets dokumentasjons- og informasjonsforvaltning. Dette gjør vi i tett dialog... 

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET

Oslo
3 dager siden
 ...kompetanse til beste for innbyggerne i Nordland? Er du jurist med eller uten erfaring? Hos oss får du jobbe med det...  ...her: I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som  rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 557.100,- til kr 796.600,- pr. år,... 

STATSFORVALTEREN I NORDLAND AVD BODØ

Bodø
6 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver  Hva gjør vi i seksjonen? Seksjonen har ansvar for sammenhengen mellom økonomisk utvikling og grønn omstilling. Seksjonen har tre hovedfelt: energiomstilling, bærekraftig næringsliv og bærekraftig finans. Seksjonen har ansvar for Enova... 
Oslo
10 dager siden
 ...omsorgs- og velferdstjenestene gjennom systematisk vurdering av forskning? Vi har ledig inntil fire 100 % faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver/forsker i klynge for vurdering av tiltak, i område for helsetjenester. Vi søker nye medarbeidere som skal jobbe med... 

FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN

Oslo
9 dager siden
 ...med oss Hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er det ledig et 1-års engasjement, med mulighet for forlengelse, som rådgiver/seniorrådgiver i miljøavdelingen. Miljøavdelingen jobber for en bærekraftig utvikling av natur og samfunn. Avdelingen har ca. 40... 

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK AVD TØNSBERG

Tønsberg
10 dager siden
 ...Beskrivelse Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid har ledig 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver fra 01.05.2024. Arbeidsområdet er internasjonalt samarbeid, med særlig vekt på EU/EØS. Om enheten Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid... 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE NÆRING OG INTERNASJONALT SAMARBEID A...

Hamar
6 dager siden
 ...Juridisk rådgiver/seniorrådgiver Om stillingen Vil du jobbe med juridiske problemstillinger innen forskningsetikk, sikkerhet og personvern, ph.d.-forvaltning og innovasjon? Da søker vi deg som medarbeider i vår seksjon ved UiT Norges arktiske universitet sin fellesadministrasjon... 
Tromsø
26 dager siden