.... Nærmere opplysninger om NTNU i Ålesund finnes på: Viserektoren skal synliggjøre virksomheten ved campusen, representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt nærings- og arbeidsliv. Stillingen rapporterer til rektor og er en del av NTNUs lederteam.
Ålesund
Én måned siden
 ...Tilkallingsvikarar vert tilsett med arbeidsavtale i kortare eller lengre periode. Mynde til å gjere slik tilsetting er delegert til den einskilde rektor. Aktuelle skular: Dalane skule: Logg inn for å se kontaktinformasjon Hovden skule: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Tilkallingsvikar assistent/fagarbeidar - Ørstaskulen skuleår...

Ørsta
9 dager siden
 ...Ludviksen Hole, styrar Ullavik barnehage,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Kjersti Hovet, rektor Aure barneskule,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Knut Orre, rektor Sørestranda skule... 

Oppvekst - tilkallingsvikarar 2023/2024

Sykkylven
9 dager siden
 ...Det er frå 01.08.2024 ledig 100 % fast stilling som dagleg leiar for skulefritidsordninga ved Bratteberg skule. Rektor ved Bratteberg skule har hovudansvar for skulefritidsordninga. Rektor kan delegere mynde til dagleg leiar for SFO, og dagleg leiar har ansvar for den... 

Dagleg leiar for SFO Bratteberg skule

Volda
3 timer siden