...Skape tillit og gode relasjoner ved å være en rådgiver for kunden som vil føre til mersalg Kommunikasjon med kunder og service-/prosjektleder Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ha ansvar for god HMS-kultur Kvalifikasjoner Fagbrev elektriker gr. L... 

Elektromontør

Lillehammer
3 dager siden
 ...industri og samferdselsoppdrag, samt helsebygg Utarbeide tilbudsdokumenter, spesifikasjoner og kostnadsoverslag Oppdrags- og prosjektledelse Oppfølging på byggeplass og teknisk byggeledelse Bidra innen markedsføring og salg Detaljprosjektering og koordinering... 

Energirådgiver

Lillehammer
10 dager siden
 ...fordelt på fagområder som VVS, elektro, brannsikkerhet, samferdsel, landskapsarkitektur, miljø, arealplan, bygg, SHA, bygge- og prosjektledelse etc. Vi jobber med både lokale utbygginger og de aller største nasjonale prosjektene innenfor bygg, samferdsel, infrastruktur,... 

RAMBØLL NORGE AS AVD LILLEHAMMER

Lillehammer
5 dager siden
 ...profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm, gjennom utdanninger i TV- og dokumentarregi, og -produksjon og produksjons- og prosjektledelse. TV-skolen har bl.a. en i nordisk sammenheng unik flerkamerautdanning og et sterkt miljø for dokumentar. Spillskolen ble... 
Lillehammer
19 dager siden
 ...Stillingen er nyopprettet og gir store muligheter for en variert og spennende arbeidshverdag. De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Prosjektleder for bedriftsmarkedet  Bygge opp et attraktivt tilbud sammen med aktuelle samarbeidspartnere Jobbe med innsalg og inngå... 

Bli med på å utvikle et nytt konsept for jobbreiser

Lillehammer
27 dager siden
 ...industri og samferdselsoppdrag, samt helsebygg Utarbeide tilbudsdokumenter, spesifikasjoner og kostnadsoverslag Oppdrags- og prosjektledelse Oppfølging på byggeplass og teknisk byggeledelse Bidra innen markedsføring og salg Detaljprosjektering og koordinering... 

Norconsult Ab

Lillehammer
10 dager siden
 ...god til å bygge nettverk og lede prosesser og prosjekter for å skape samarbeidet som skal til for løfte hele verdikjeden. Som prosjektleder i Norwegian Wood Cluster vil du jobbe med noen av landets beste og mest framoverlente bedrifter innenfor verdikjeden skog-tre.... 

NORWEGIAN WOOD CLUSTER SA

Brumunddal
2 dager siden
 ...profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm, gjennom utdanninger i TV- og dokumentarregi, og -produksjon og produksjons- og prosjektledelse. TV-skolen har bl.a. en i nordisk sammenheng unik flerkamerautdanning og et sterkt miljø for dokumentar.  Spillskolen ble... 
Lillehammer
27 dager siden
Vi leter etter deg som ønsker å bidra til bedre pasientbehandling innen psykisk helsevern og rus. I Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet, arbeider vi med å optimalisere pasientforløp og ønsker at kliniske eHelse-løsninger er en naturlig del i hvert pasientforløp...

SYKEHUSET INNLANDET HF BRUMUNDDAL - SOMATIKK

Brumunddal
4 dager siden
 ...samarbeid andre arbeidsoppgaver ved behov Kvalifikasjoner ~3-5 års høyere utdanning for eksempel innenfor IT, prosjektledelse, samfunnsfag og politifag   ~ stor interesse og god forståelse for teknologi, herunder internett-økosystemet, telefoni,... 

POLITIETS FELLESTJENESTER ØKOKRIM

Gjøvik
3 dager siden
 ...tjenester til personer med utviklingshemming Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring velferdsteknologi Arbeidsoppgaver: Prosjektledelse innenfor ulike fagområder. I samarbeid med kollegaer ved USHT bidra til at USHT oppfyller samfunnsoppdraget ved  å legge til... 

GJØVIK KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELDERD

Gjøvik
4 dager siden