...ca 22 årsverk samt at det i tillegg er et mindre antall eksternt finansierte forskningsårsverk. Vi har ledig stilling som PhD stipendiat i 6 år. Ansettelse vil være ved Avdeling for Forskning og Utvikling ved Akuttklinikken (AKU), Oslo Universitetssykehus. Forskningsprosjekt... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - ADM/FELLESTJENESTER

Oslo
6 dager siden
 ...Stipendiat i materialfysikk Om stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i materialfysikk ved Det teknisk...  ...ordnede strukturer for effektiv CO2-fangst og lagring. PhD-kandidaten vil bruke atomistisk modellering for blant annet å studere... 
Stavanger
7 dager siden
 ...Stipendiat innan historie Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet...  ...Utvikle ein digital database med det skriftlege materiale frå PhD-prosjektets case. Organisere ein prosjektworkshop på campus... 
Stord
21 dager siden
 ...Stipendiat innen biehelse Om stillingen Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for Parakliniske fag, Faggruppe for parasittologi...  ...kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til PhD-programmet i veterinærvitenskap ved NMBU. For mer utfyllende informasjon... 
Ås
Én måned siden
 ...Stipendiat i hydrotermisk biogeokjemi UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt...  ...i Bergen. Om prosjektet/arbeidsoppgåver Denne PhD-stillinga er retta mot termiske innflytelse på remineralisering... 
Bergen
19 dager siden
 ...Seksjon for eksperimentell biomedisin, er det ledig stilling som stipendiat innen ernæring, immunologi og kreft. Dette er en...  ...skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3) Søknader som mangler dokumentasjon som beskrevet i... 

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) DYRESY...

Ås
1 dag siden
 ...Stipendiat innen eiendoms- og byutvikling Om stillingen Ved NMBU, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og juss...  ...om opptak til et Ph.D.-program. Denne stillingen gir opptak til PhD programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for... 
Ås
21 dager siden
 ...Stipendiat i matematikkdidaktikk UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
15 dager siden
 ...Stipendiat i industriell dyrevelferd Om stillingen Ved Institutt for automasjon og prosessteknologi (IAP), Fakultet for ingeniørvitenskap...  ...og EEG/EKG. Søkeren skal utarbeide en beskrivelse av PhD-prosjektet på maks to sider. Dokumentet må beskrive hvilke av... 
Tromsø
Én måned siden
 ...innenfor søkers kompetanse, kan stillingen bli forlenget tilsvarende det pliktarbeidet som eventuelt blir lagt til. Stilling som stipendiat har fullført doktorgradsutdanning fram til avlagt doktorgrad som mål. Kandidaten som blir tilsatt, forplikter seg til å... 

NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNS OG UTDANNINGSVITENSKAP

Trondheim
2 dager siden
 ...PhD Fellowship in Computer Science: Distributed Systems Verification Job description The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in Computer Science: Distributed Systems Verification at the Faculty of Science and Technology, Department of... 
Stavanger
2 dager siden
 ...Stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil...  ...pliktarbeidet som eventuelt blir lagt til. Stilling som stipendiat har fullført doktorgradsutdanning fram til avlagt doktorgrad... 
Trondheim
2 dager siden
 ...PhD-fellowship Job description The Centre for Development and the Environment, University of Oslo (SUM-UiO) is seeking applications for one doctoral candidate position under the MSCA-DN: ‘Understanding Latin American Challenges in the 21st Century (LAC-EU)’. The... 
Oslo
Én måned siden
 ...Om stillingen Det teologiske fakultet har ledig stilling som stipendiat innenfor etikk, miljøfilosofi og økoteologi. Stillingen er...  ...kunnskapsregimer). Det er rom for tverrfaglige perspektiver i PhD-prosjektet og mulighet for veiledning fra ansatte på ulike fakulteter... 

UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON

Oslo
1 dag siden
 ...stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i datateknologi: Verifikasjon av distribuerte systemer ved Det...  ...robotteknologi og signalbehandling og medisinsk teknologi. I tillegg tilbys PhD-utdanning innen disse fagområdene. Det er for tiden 70 ansatte,... 

UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG

Stavanger
1 dag siden
 ...PhD scholarship in aquatic ecology About the position Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management at Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant three-year PhD–position in aquatic ecology with focus on the ecology of mixotrophic... 
Ås
1 dag siden
 ...PhD Research Fellow in pure mathematics UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes... 
Bergen
Én måned siden
 ...The position A PhD position in optical tomography is available at the Department of Physics and Technology within the Ultrasound, Microwaves and Optics research group (UMO). The duration of the position is for 4 years, where 75 % of the position is linked to the... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
6 dager siden
 ...PhD Fellowship in EU/EEA Law Job description The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in EU/EEA Law at UiS School of Business and Law, Department of Accounting and Law. The position is vacant from August 15 th. 2024. This is a trainee... 
Stavanger
Én måned siden
 ...PhD fellowship in Neuroimaging Job description A 3-year position as Ph.D. Fellow is available at the Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), at the Department of Psychology, University of Oslo. The position will fit a talented candidate highly... 
Oslo
15 dager siden
 ...Ph.d.-stipendiat i uorganisk kjemi og katalyse UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda...  ...inngå i ei forskingsgruppe, og vil jobbe saman med forskarar, PhD-, MSc- og BSc-studentar. Kvalifikasjonar og eigenskapar... 
Bergen
10 dager siden
 ...Stipendiat i digital kultur – 2 stillingar UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme... 
Bergen
8 dager siden
 ...Currently, OCBE includes thirteen tenured professors and associate professors, eighteen tenured researchers, and many postdoctoral fellows, PhD students and visiting scientists, making up a group of over 80 researchers. OCBE is internationally recognized, with interests... 

Regional Research Support, Oslo Centre for Biostatistics and...

Oslo
2 dager siden
 ...Stipendiat knyttet til temaet lesing Om stillingen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, har ledig...  ...av stipendiatperioden.  For mer informasjon om fakultetets PhD-program, se nettside . Arbeidssted vil være Blindern campus i... 
Oslo
Én måned siden
 ...PhD Candidate in Timber Engineering This is NTNU NTNU is a broad-based university with a technical-scientific profile and a focus in professional education. The university is located in three cities with headquarters in Trondheim. At NTNU, 9,000 employees and... 
Trondheim
14 dager siden
 ...Stipendiat i terrestrisk økologi. UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
Én måned siden
 ...PHD er en del av det internasjonale mediebyrånettverket Omnicom Media Group. Vi er et vekstfokusert mediebyrå drevet av innovasjon og kreativitet. PHD ble grunnlagt i London i 1990 og var det første mediebyrået som tilbød strategisk og kreativ planlegging i en tid da... 

Omnicom Media Group Norway

Oslo
13 dager siden
 ...PhD Candidate in Molecular Nutrition Job description Applications are invited for a 3-year position in a Research Fellowship as PhD Candidate in Molecular Nutrition to be based at the Department of Nutrition, Institute for Basic Medical Sciences University of Oslo... 
Oslo
21 dager siden
 ...Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på involveringspraksiser Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en åremålsstilling som doktorgradsstipendiat i profesjonsvitenskap. Stillingen tilbys fortrinnsvis som... 
Namsos
12 dager siden
 ...Ph.d. Stipendiat i fiskehelse/fiskeimmunologi UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med... 
Bergen
15 dager siden