Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Pedagogisk psykologisk rådgiver jobb Oslo

1-20 fra 1000 søkeresultater

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Hjelpe barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge barnehagetilbudet bedre til rette for barn med særlige behov. Sakkyndighetsarbeid: Utredning og vurdering av barn i barnehagealder. Kvalifikasjoner ...
7 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Utdanningsetaten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe barnehage og skole i arbeidet med kompetanseutvikling...  ...seksjon for fagteam. Det søkes etter pedagogisk-psykologisk rådgiver til: -seksjon for barnehage. Tilsetting i PPT er... 
7 dager siden

Oslo

 ...Om stillinga Ved Psykologisk institutt er det ledig stilling som datahandterer/senioringeniør (SKO1181). Den som får stillinga skal jobbe tett opp mot instituttet sine forskarar og får en viktig rolle knytt til handtering av forskingsdata og laboratorieverksemd ved instituttet... 
7 dager siden

Oslo

 ...Om stillingen Ved Psykologisk institutt lyses det ut stilling som Universitetslektor (SKO1009). Stillingen vil være en del av Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening og ha følgende ansvarsområder: 1. Være praksiskoordinator for praksis-elementene... 
Én måned siden

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for barnets utvikling ut fra sakkyndig vurdering i samarbeid med pedagogisk leder, spesialpedagog og foresatte Ansvar for planlegging og gjennomføring av spesialpedagogiske tiltak med enkeltbarn og grupper Ansvar for planarbeid, utarbeidelse... 
8 timer siden

Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Pedagogisk Leder: Hovedansvar for planlegging, utførelse og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppa og enkeltbarn Pådriver i det systemastiske språkarbeidet Ansvar for å opparbeide, utvikle og ivareta et godt samarbeid med foreldre... 
10 dager siden

Oslo kommune, Bydel Grorud  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Overordnet faglig ansvar for den spesialpedagogiske oppfølgingen av barn med vedtak etter barnehageloven §19 a -g, og det vil være noe direkte arbeid med barn i gruppe...
13 dager siden

Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo

 ...dokumentering og evaluering av arbeid med barn Lede og ta ansvar i det daglige arbeidet på avdelingen Veilede ansatte i det pedagogiske arbeidet Være en aktiv del av barnehagens lederteam – for eksempel komme med faglige og reflekterte innspill på pedledermøter,... 
6 dager siden

Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen i tråd med Rammeplanen for barnehagen og barnehagens årsplan. Planlegge, tilrettelegge, organisere, gjennomføre og evaluere det pedagogiske tilbudet til barna. Delta i barnehagens lederteam. Lede det... 
5 dager siden

Bydel 4: St. Hanshaugen  -  Oslo

 ...av tre barnehager i Marienlyst barnehageseksjon. Barnehagen har store lokaler i Marienlyst skole. Vi har to ledige stillinger for pedagogiske ledere på vår småbarnsbase. Basen er delt i tre grupper. Fem barnhagelærere og fem barnehagemedarbeidere er fordelt på gruppene.... 
3 dager siden

Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen  -  Oslo

 ...Veiledning av barnehagemedarbeidere Ansvar for foreldresamarbeid og samtaler Ansvar for gjennomføring og oppfølging av pedagogiske planer Utføre arbeidet i hht lover og standarder i Oslo kommune Kvalifikasjoner Bachelor barnehagelærer Gyldig politiattest... 
5 dager siden

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker  -  Oslo

 ...Barnehagelærer (Bachelor 180 studiepoeng) Bestått norsk språkprøve 3 skriftlig og muntlig Evne til å samarbeide tett med en annen pedagogisk leder Personlig egnethet vektlegges Menn oppfordres til å søke Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse... 
7 dager siden

Skedsmo kommune  -  Lillestrøm

Kvalifikasjoner Fullført barnehagelærer utdanning. Erfaring fra barnehage er ønskelig. Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med barnehageloven § 19, og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll...
10 dager siden

Lørenskog kommune  -  Lørenskog

 ...for forlengelse utover 31.12.19. Arbeidsområdet vil fortrinnsvis være knyttet til grunnskolesektoren. Stillingen inngår i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Arbeidsoppgavene vil omfatte bistand/veiledning til skoler innenfor kompetanse-og organisasjonsutvikling,... 
4 dager siden

toyenasen.no  -  Hakadal

Vi søker en person som er genuint opptatt av barn og barnets utvikling og trivsel i barnehagen, som kan bidra med positiv utvikling i teamarbeid med kollegaer, og sammen med oss tilføre barn gode opplevelser ute i naturen. Vårt satsningsområde er sosial kompetanse, språk...
23 timer siden

Bydel 8: Nordre Aker  -  Oslo

 ...Barnehagelærer (Bachelor 180 studiepoeng) Bestått norsk språkprøve 3 skriftlig og muntlig Evne til å samarbeide tett med en annen pedagogisk leder Personlig egnethet vektlegges Menn oppfordres til å søke Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse... 
7 dager siden

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Bidra til pedagogisk ledelse for ivaretakelse av barnehagen som en lærende organisasjon Personalledelse og pedagogisk ledelse av barn Foreldresamarbeid Bidra til faglig utvikling og opplæring i personalgruppa Ansvar for tverrfaglig samarbeid... 
13 dager siden

Jar FUS barnehage as  -  Jar

 ...og 11 kvinner. Vi har et meget godt arbeidsmiljø og et stabilt personalet. Vi søker etter en leken, engasjert og tilstedeværende pedagogisk leder. Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte... 
18 dager siden

Bærum kommune  -  Høvik

 ...Arbeidsoppgaver Som pedagogisk leder: • har du det faglige ansvaret for videreutvikling av barnehagen som en god lærings og omsorgsarena for barn med Rammeplanen som styringsdokument • formulerer du mål og forventninger og følger opp disse • utfordrer og støtter... 
12 dager siden

Oslo kommune, Bydel Bjerke  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Planlegge, iverksette, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet Skape et godt omsorgs-, utviklings-, og læringsmiljø for barna Ansvar for å skape et godt samarbeid med barnas foresatte Ansvar for å veilede det øvrige personalet på... 
8 timer siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.