Søkeresultater: 361 ledige stillinger

Ved intern tilsetting kan det verte ledig fast stilling som barnehagelærar Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk leiar har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Ålesund... 

Stette barnehage, Ålesund kommune, Barnehagar Ålesund indre ...

Ålesund
2 dager siden
I Sula sokn er det ledig fast 100% stilling som kyrkjetenar. Vil du bli ein del av staben vår? Sula kyrkjelyd søkjer no etter ein kyrkjetenar som er praktisk anlagt, opptatt av medmenneske og som har god IT-kompetanse. I staben har vi for tida: sokneprest, kapellan... 

SULA SOKN

Langevåg
9 dager siden
100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Midtbyen barnehage. Ledig fra 01.06.2024. Ved eventuell tilsetting av intern kandidat kan det bli ledig fast...  ...oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon,... 

MIDTBYEN BARNEHAGE

Ålesund
2 dager siden
100% fast barnehagelærer ved Fagerlia barnehage frå 01.08.24...  ...intern kandidat kan det bli ledig stilling/vikariat som barnehagelærar...  ...dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet i barnegruppa i...  ...tilsette ved barnehagen. Pedagogisk leiar er barnehagelærar sin... 

FAGERLIA BARNEHAGE

Ålesund
2 dager siden
 ...To ledige stillinger- Søker selvstendige sjåfører 1 stilling fra sommeren av juli 1 stilling omg pga ny rute Vi søker etter ansvarsbevisst sjåfører til fast...  ...i Ålesund. Vi har i dag behov for 1 stk i 100% stilling fra juli 2024 behov for 1 stk i 100 % stilling... 

HELLEVIK TRANSPORT AS

Ålesund
5 dager siden
 ...alderstilpassede aktiviteter. Vi søker en positiv og engasjert pedagogisk leder som kan bidra til trygghet, stabilitet og gode hverdagsøyeblikk sammen med barna. Arbeidsoppgaver som ligger til stillingen: Ha medansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere... 

BORGUND MENIGHETSBARNEHAGE

Ålesund
2 dager siden
 ...kompetanse og erfaringar for deg som sjukepleiar. Vi har ledig: ~ Faste  80% -100% stillingar frå  snarast. Andre stilingsstorleikar kan bli...  ...oppmodinga ikkje vert tatt til følgje. Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
5 dager siden
 ...BARNEHAGE søker etter ~ Pedagogisk leder 100% - engasjement 01.08.24 - 31...  ...gjennom refleksjon og samarbeid. Stillingen vil derfor i første omgang...  ...sterke pedagogteamet vil du lede en personalgruppe som er...  ...tillegg vil vi tilføre en halv stilling per avdeling med pedagogisk... 

FJELLTUN BARNEHAGE AS

Ålesund
5 dager siden
 ...sjukepleiar- og vernepleiarstudentar i 3.året om å søke på den ledige stillinga, da vi har gode stipendordningar Arbeidsoppgåver...  ...Arbeidsgivar: Sula kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 19.04.2024 Sula kommune ligg sentralt... 

SULATUNET

Langevåg
5 dager siden
 ...Vi har ledig 100% fast stilling som Kulturskulerektor/Musikkleiar frå 01.08.2024. Som kulturskulerektor vil du ha ansvar for fagleg og administrativ...  ...tilbod innan musikk, dans og kunstfag. Den har ein god pedagogisk stab med fagleg høgt nivå og vert sett på som eit lokalt... 

SYKKYLVEN KULTURSKULE

Sykkylven
1 dag siden
 ...gjennom aktiv og meiningsfylt tilvære i felleskap med andre. Stillinga er ledig fra dags dato grunnet økning i vedtak. Arbeidstid er dagtid/...  ...kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Ålesund kommune er den største... 

BUTENESTE NORDRE ADM

Ørskog
5 dager siden
100 % fast stilling for sjukepleiar i to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er lokalisert til omsorgsleilegheiter ved Spjelkavik omsorgssenter med heildøgnsbemanning for brukarar med omfattende omsorgsbehov. Det er ei samlokalisering av 8 omsorgsleilegheiter... 

Spjelkavik omsorgssenter, Ålesund kommune

Ålesund
2 dager siden
 ...kommune? Vår noverande IKT leiar skal over i ny stilling i vår organisasjon, og vi søkjer difor...  ...Prosjekt og tverrfagleg arbeid; lede og delta. Bidra i anskaffelse/kravspesifisering...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 22.04.2024... 

SYKKYLVEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Sykkylven
5 dager siden
 ...sjukepleiar- og vernepleiarstudentar i 3.året om å søke på den ledige stillinga, da vi har gode stipendordningar Arbeidsoppgåver...  ...Arbeidsgivar: Sula kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.04.2024 Sula kommune ligg sentralt... 

SULATUNET

Langevåg
9 dager siden
 ...Frå skuleåret 2024/2025 kan det bli ledig fleire stillingar som fagarbeidar, miljørettleiar og vernepleiar...  ...aktiv vaksen og ta del i praktisk og pedagogisk arbeid på skulen. Jobbe...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.04.2024 Mellom... 

ULSTEIN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ulsteinvik
9 dager siden
 ...i heimetenesta i Ulstein kommune? Vi har ledig vikariat for sjukepleiar og helsefagarbeidar...  ...frå 10.06.24 til 18.08.25. Stillingane kan bli endra til faste stillingar. Stillingane...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 10.06.2024... 

ULSTEIN KOMMUNE ALVEHAUGEN H I BUFELLESSKAP

Ulsteinvik
5 dager siden
 ...Heimetenestene  har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar. For tida er denne stillinga i Heimetenestene distrikt. Stillinga er i 2-delt turnus med arbeid kvar tredje helg.  Vi er ein super gjeng som er fagleg engasjerte og stolte av arbeidsplassen vår! Vi søkjer... 

SYKKYLVEN KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER DISTRIKT

Sykkylven
10 dager siden
 ...Stillingane krev barnehagelærarutdanning. Den som vert tilsett må forplikte seg til å jobbe i samsvar med barnehagens verdier og vedtekter...  ...kristen formålsparagraf. Meir informasjon om barnehagen og våre kjerneverdier og pedagogiske grunnlag finn du på heimesida vår.... 

DAGGRY BARNEHAGE

Valderøya
5 dager siden
 ...Arbeidstid varierer og blir sett inn i ein turnus som også kan vere helg. Søknadsfrist: 26. april. Ver vennleg å spesifiser kva stilling du søker på. Vitnemål og attestar skal leggast ved i søknaden. Vi krev vandelsattest til formidlarstillingane. Send søknad... 

VITI SUNNMØRE MUSEUM

Ålesund
5 dager siden
 ...viktigaste verktøyet, og med deg sjølv som verktøy kan du bidra til ein meiningsfylt kvardag for bebuar og pårørande. Vi har ledig ei 100 % fast stilling, med ønske om snarleg oppstart, di kompetanse er etterspurt hos oss uansett om du er nyutdanna eller har mange års... 

HORNINDAL OMSORGSSENTER

Volda
4 dager siden