Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Overingeniør jobb

1-20 fra 34 søkeresultater

Miljødirektoratet  -  Oslo
 ...Overingeniør Jobbnorge ID: 142539 Seksjon for petroleumsvirksomhet (IPH) er en av fem seksjoner i industri- og havavdelingen. Seksjonen har ansvaret for å sette miljøkrav til operatørene; både krav til utslipp til luft og sjø fra boring og produksjon, og krav... 
2 dager siden
Oslo kommune, Bymiljøetaten  -  Oslo
Oslo kommune, Bymiljøetaten Oslo er en by i sterk vekst og står foran store trafikale utfordringer. En effektiv infrastruktur er en viktig premiss for en velfungerende by. Ved hjelp av innovative ideer og teknologi skal Bymiljøetaten utvikle løsninger og systemer innen...
2 dager siden
Trondheim
 ...fås hos seksjonssjef Sølvi Karlsen, tlf. 952 93 135, e-post ****@*****.*** Lønnsvilkår m.v.: Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 499 200 til 517 300 avhengig av kvalifikasjoner og praksis... 
7 dager siden
UiT Norges arktiske universitet  -  Tromsø
 ...Avdelingsingeniør/overingeniør Jobbnorge ID: 142478 Avdelingsingeniør/overingeniør tilknyttet Vaskulærbiologisk forskningsgruppe ved Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk... 
3 dager siden
Universitetet i Oslo  -  Oslo
 ...Overingeniør innen Windows klientdrift Jobbnorge ID: 142454 Som et ledd i digitaliseringsprosessen av eksamen ved UiO er det etablert dedikert eksamenslokale med plass til 700 samtidige kandidater. Du vil jobbe i et lag på 5 til 6 personer med særskilt ansvar... 
3 dager siden
Fredrikstad Kommune Seksjon Regulering og teknisk drift  -  Fredrikstad
 ...Seksjonen har 550 ansatte. Ved Virksomhet vei i Etat for kommunalteknikk er det ledig en fast 100 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør. Virksomhet Vei jobber for å forbedre trafikksikkerheten på kommunale veier og gater. Forslag om fysiske... 
1 dag siden
Sjøfartsdirektoratet  -  Flora
 ...Overingeniør/senioringeniør (maskin) - Florø tilsynskontor Region 3 Bergen har tilsammen 17 ansatte, fordelt på regionskontoret i Bergen og tilsynskontoret i Florø. Arbeidsoppgaver Inspeksjoner i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroll av alle typer norske... 
2 dager siden
Kolsås
 ...Ved vår avdeling FMA/ Felleskapasiteter /Systemfagavdeling base er det ledig stilling som overingeniør i fagseksjon Petroleum, Oil and Lubricants (POL). Seksjonen ivaretar fagmyndighetsrollen innen POL-forvaltningen i forsvarssektoren og setter krav til anskaffelse, forvaltning... 
13 dager siden
Oslo kommune, Bymiljøetaten  -  Oslo
 ...Overingeniør/Sjefsingeniør-Trafikkplanlegger - Oslo kommune, Bymiljøetaten Oslo er en by i sterk vekst og står foran store trafikale utfordringer. En effektiv infrastruktur er en viktig premiss for en velfungerende by. Ved hjelp av innovative ideer og teknologi skal... 
2 dager siden
Universitetet i Bergen  -  Bergen
 ...Overingeniør (50 %, 1 år) Jobbnorge ID: 141840 Ved Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin, er det ledig ei deltid (50 %) stilling som overingeniør for ein periode på eit (1) år. Stillinga er ein del av prosjektet " Beyond the synapse: The role of extrasynaptic... 
14 dager siden
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES...  -  Bergen
 ...ordning konkurransedyktig pensjonsordning Oppstart etter nærmere avtale. Stillingen er lønnet i stillingskode avdelingsingeniør/overingeniør, fra brutto kr 436 900 - 548 200 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.... 
14 timer siden
Vann- og avløpsetaten  -  Oslo
Gebyrseksjonens hovedoppgaver er å ha kontakt og dialog med byens borgere i nært samarbeid med resten av organisasjonen. Vi har ansvar for beregning og innkreving av betaling fra abonnentene, herunder også oppfølging av vannmålere og behandling av klagesaker. Den ledige...
15 dager siden
Oslo kommune, Bymiljøetaten  -  Oslo
 ...Overingeniør - Oppfølging av samferdselsprosjekter utført av andre enn Bymiljøetaten Ønsker du å være med på å forvalte byens offentlige trafikkarealer? Bymiljøetaten har ledig stilling som overingeniør i Vei- og parkforvaltningsavdelingen, Veiseksjonen. Seksjonen... 
6 dager siden
Ås
 ...Ved Fakultetet for Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), Seksjon Miljøkjemi, er det ledig en midlertidig avdelingsingeniør/overingeniør-stilling innen uorganisk analytisk kjemi/miljøkjemi med varighet 1 år, men mulighet for forlengelse. Fakultet for miljøvitenskap... 
17 dager siden
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Bryn  -  Oslo
 ...Erfaring med sikkerhetsarbeid. Erfaring med hendelseshåndtering. Stillingen er plassert som avdelingsingeniør (SKO 1085), overingeniør (SKO 1087) avhengig av kvalifikasjoner. I tillegg er det et krav at du er, eller kan bli, sikkerhetsklarert og få de nødvendige... 
14 dager siden
Bergvesenet  -  Trondheim
 ...pensjonskasse. Fast heltidsstilling. Lønn etter statens lønnsregulativ, Stillingskoder: 1434 rådgiver / 1364 seniorrådgiver, 1087 overingeniør/1181 senioringeniør. Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde. Noe... 
3 dager siden
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Sval...  -  Trondheim
 ...pensjonskasse. Fast heltidsstilling. Lønn etter statens lønnsregulativ, Stillingskoder: 1434 rådgiver / 1364 seniorrådgiver, 1087 overingeniør/1181 senioringeniør. Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde. Noe... 
3 dager siden
Kartverket  -  Hønefoss
 ...Spennende og utfordrende oppgaver innenfor en etat med høy faglig kompetanse og et fagområde i stor utvikling Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 459 100 til kr 623 900 etter kvalifikasjoner. Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse... 
7 dager siden
Etterretningstjenesten  -  Oslo
 ...fremstillingsevne vektlegges ved tilsetting. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% - Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) - - eller senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 60-74/ kr 517 700 - 673 800 brutto pr år, avhengig av... 
13 dager siden
Kartverket  -  Ringerike kommune
 ...Spennende og utfordrende oppgaver innenfor en etat med høy faglig kompetanse og et fagområde i stor utvikling Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør, kode 1087/1181, fra kr 459 100 til kr 686 900 etter kvalifikasjoner Gunstig pensjonsordning og lån gjennom... 
8 dager siden
12