...NAV Hjelpemiddelsentral Nordland har ledig 2 faste stillinger som tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede (kode 1434 rådgiver) ved avdeling Kommunikasjon. Er du utdannet tegnspråktolk, enten nylig eller har mange års erfaring, så trenger vi i disse dager to nye medarbeidere... 

Tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Bodø
16 dager siden
 ...Leder for Nordområdesenteret Om stillingen Leder av Nordområdesenteret går over i pensjonistenes rekker i juni 2024. Vi søker derfor etter ny leder til et av de mest spennende forsknings-, utdannings- og formidlingssentrene i landsdelen.  Nordområdesenteret er... 
Bodø
12 dager siden
 ...til å gi best mulig faglig opplæring og sikre at lærlinger kommer i mål med sitt fagbrev. Vi hjelper til med å legge grunnlaget for at læretiden blir en lærerik og positiv opplevelse for lærlingen/lærekandidaten, faglig leder, veileder og lærebedrift/opplæringssted.... 

LÆRLINGEKONTORET I SALTEN

Bodø
15 dager siden
 ...prosjektansvar, og i takt med vekst og utvikling av avdelingen og markedet, vil holde med stø hånd på roret og være en samlende og offensiv leder. Det med andre ord duket for både faglig og personlig vekst, og ikke minst mulighet for å virkelig gjøre en forskjell i den... 

Firesafe AS

Bodø
1 dag siden
 ...Ved Nord universitet, Økonomiavdelingen - Lønnsenheten, er det ledig to faste 100% stillinger som seniorkonsulent/rågiver lønn.  Stillingene...  ...av våre rutiner og prosesser. Oppfølging og saksbehandling av NAV-refusjoner. Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses etter... 
Bodø
15 dager siden
NAV Hjelpemiddelsentral Nordland har ledig 2 faste stillinger som tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede (kode 1434 rådgiver) ved avdeling Kommunikasjon. Er du utdannet tegnspråktolk, enten nylig eller har mange års erfaring, så trenger vi i disse dager to nye medarbeidere... 

NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORDLAND

Bodø
16 dager siden
 ...Renholder   Om stillingen Stormen Konserthus har ledig stilling som renholder i 100 % fast stilling. Arbeidet utføres etter oppsatt vaktplan med hovedvekt på dagtid og hver fjerde helg. Renholdsavdelingen ved Stormen Konserthus har hovedansvar for renholdet både... 
Bodø
8 dager siden
 ...Helsefagarbeider Om stillingen Hjemmetjenesten Sentrum har ledig fast 100 % stilling som helsefagarbeider. I Hjemmetjenesten Sentrum jobber vi langvakter hver 4.helg, eventuelt et annet helgemønster hvis ønskelig. Dette medfører flere fagfolk i helgene, bedre... 
Bodø
9 dager siden
 ...The Social! Er du den vi søker? Vi trenger flere servitører til vår a la carte restaurant The Social og har hel og deltidsstilling ledig. Vi  søker deg som har mye energi, er kreativ og som har en stor lidenskap for mat, drikke og service! Du trives med å servere alle... 
Bodø
1 dag siden
 ...Nordlandsmuseet består av 20 museer lokalisert i Saltenregionen. Museet er organisert i tre avdelinger; avdeling nord, avdeling midt og avdeling sør. Nordlandsmuseet har som mål å være ledende innen kunnskap om, og formidling av, regionens rikholdige og spennende historie.... 

NORDLANDSMUSEET BODØ

Bodø
16 dager siden
 ...Er du vår nye sykepleier? Sentrum sykehjem har ledig 2x 100% stilling som sykepleier. Stillingene er ledig for tilsetting snarest.  Som nyansatt oss blir du tatt godt imot i et fagmiljø som er opptatt av læring og utvikling. Du får kollegaer med stort engasjement og... 

SENTRUM SYKEHJEM

Bodø
15 dager siden
 ...fylkeskommune utreder, planlegger, prosjekterer og bygger veger for fylkesvegnettet. Hvem er vi? I faggruppe vegplan har vi nå en ledig 100 % fast stilling som vegplanlegger. Faggruppe vegplan består av 17 medarbeidere som jobber med vegplanlegging, konstruksjoner,... 

NORDLAND FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL FYLKESVEG KONTOR BODØ

Bodø
15 dager siden
 ...Økonomidirektør Om stillingen Som økonomidirektør i konsernet Gunvald Johansen vil du ha ansvar for å lede og utvikle konsernets økonomi- og finansfunksjon.  Sentrale ansvarsområder vil være økonomistyring, likviditetsstyring, budsjettering, prognoser, analyser... 
Bodø
17 dager siden
 ...Dokumentforvalter Om vikariatet  På kontorsted Bodø er det nå ledig et 60 % vikariat som dokumentforvalter (konsulent), med en varighet på 12 måneder med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Det vil være aktuelt å bistå i oppgaveløsning... 
Bodø
10 dager siden
 ...kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Er dette noe for deg vil vi gjerne ha deg som kollega i Miljøtjenestens avdeling i Garnveien Vi har ledig to vikariater i 100 % stilling som miljøterapeut. I den ene stillingen ønsker vi vernepleier, og i den andre barnevernpedagog eller... 
Bodø
9 dager siden
 ...kompetanse og tverfaglig samarbeid. Er dette noe for deg vil vi gjerne ha deg som kollega i Miljøtjenesten avdeling Garnveien 6-12 Vi har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider i Miljøtjenesten med for tiden arbeidsted Garnveien. Turnusen er pr. tiden med langvakter... 

BODØ KOMMUNE GARNVEIEN BOKOLLETIV

Bodø
19 dager siden
 ...§ 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. Opplever du problemer med å søke på våre ledige stillinger, anbefaler vi at du søker direkte gjennom Logg inn for å se kontaktinformasjon . Vi ønsker deg velkommen som søker!... 

Sceneinstruktør i Salten

Bodø
6 dager siden
 ...Støtte arbeidet med ISO 9001, 14001 og 45001 Rapportere og følge opp RUH, granskninger, HMS-verdier og statistikker Innkallelse og ledelse av vernerunder Utarbeide og vedlikeholde stoffkartoteket Mottak og registrering av nytt personell og maskiner, samt... 

HMS-ansvarlig - vikariat

Bodø
22 dager siden
 ...Ved Mikrobiologisk enhet er det ledig fast stilling som fagansvarlig bioingeniør for medieproduksjon. Søkere med annen relevant høyskoleutdanning kan også bli vurdert for stillingen. Enheten har for tiden ca 26 ansatte. Enheten analyserer mikrobiologiske prøver fra... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ

Bodø
15 dager siden
 ...Vil du være med på å utvikle vegnettet i Nordland? Faggruppe vegplan har nå ledig en 100 % fast stilling som geotekniker. Vi søker deg som har geoteknisk kompetanse, og interesse for vei, plan- og prosjektarbeid i samferdselssektoren. Nordland fylkeskommune utreder, planlegger... 

NORDLAND FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL FYLKESVEG KONTOR BODØ

Bodø
15 dager siden
 ...Vil du være med på å utvikle vegnettet i Nordland? Faggruppe vegplan har nå ledig en 100 % fast stilling som geotekniker. Vi søker deg som har geoteknisk kompetanse, og interesse for vei, plan- og prosjektarbeid i samferdselssektoren. Nordland fylkeskommune utreder, planlegger... 

Geotekniker

Bodø
15 dager siden
 ...å se din søknad!  Stillingens ansvars- og fagområde: Daglig ledelse og faglig ansvar for driftsteknikerne          Stedfortreder for...  ...: God relasjonskompetanse. Lagspiller med evne til å lede andre og seg selv God fysisk helse God på kunnskapsdeling... 

Fagleder bygningsdrift

Bodø
2 dager siden
 ...Om stillingen Som økonomidirektør i konsernet Gunvald Johansen vil du ha ansvar for å lede og utvikle konsernets økonomi- og finansfunksjon.  Sentrale ansvarsområder vil være økonomistyring, likviditetsstyring, budsjettering, prognoser, analyser, risikovurderinger... 

Økonomidirektør

Bodø
16 dager siden
 ...kompetanse og tverfaglig samarbeid. Er dette noe for deg vil vi gjerne ha deg som kollega i Miljøtjenesten avdeling Garnveien 6-12 Vi har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider i Miljøtjenesten med for tiden arbeidsted Garnveien. Turnusen er pr. tiden med langvakter... 

Helsefagarbeider

Bodø
16 dager siden
 ...Selskapets forretningsidé er å drive mekanisk virksomhet med moderne utstyr og salg av bearbeidede produkter. Bedriften skal være ledende innen produksjon og reparasjon av maskindeler, mobil maskinering, sveiste konstruksjoner og mekanisk service. Bedriftens kundegrupper... 

MASKINERING AS

Bodø
20 dager siden
 ...Om stillingen  Ved Distriktnattjenesten, DNT, har vi ledig vikariat i 80,25 % stilling. Stillingen er et års vikariat, i turnus - med tiltredelse snarest.  Distriktnattjenesten er organisert under hjemmetjenesten Skjerstad, men er i samarbeide med hjemmetjenesten ved... 

Sykepleier - Natt

Bodø
7 dager siden
 ...beste studentvelferd så er kanskje dette jobben for deg! Vi ser etter en erfaren barnehagelærer, med mulighet til å bli pedagogisk leder for en av avdelingene i barnehagen. Som pedagogisk leder får du ansvar for faglig og pedagogisk ledelse på avdelingsnivå, og blir en... 
Bodø
6 dager siden
 ...Beskrivelse Ved Teknisk- og eiendomsavdeling,  Byteknikk, Vei- og Idrettseksjonen er det ledig 100 % fast stilling som seksjonsleder. Du vil lede et team som ved d.d. består av 3 fagledere, 1 ingeniør samt 24 personer med hovedoppgave for å planlegge drift, samt... 

Seksjonsleder Vei og Idrett

Bodø
16 dager siden
 ...Vi har nå ledig et ettårig vikariat i 100 % stilling som rådgiver innen eiendomsforvaltning i faggruppe bygg-eierskap.    Hvem er vi? Nordland fylkeskommune har ca. 320 000 m2 bygningsmasse som hovedsakelig er fordelt på skolebygg, administrasjonsbygg, tannklinikker... 

Rådgiver eiendomsforvaltning

Bodø
5 dager siden
 ...Bodin videregående skole har ledig stilling for en person med bred kompetanse innen informasjonsteknologi. Stillingsbehovet er særlig knyttet til våre klasser innenfor programområdet informasjonsteknologi og medieproduksjon, men kan også være aktuell for andre programområder... 

Lærer - informasjonsteknologi

Bodø
6 dager siden