Er du vår miljøterapeut/vernepleier?

 ...Drammensskolen ansettes i Drammen kommune med tjenestested på den enkelte skole.  Vi har behov for å styrke laget vårt, og vi søker etter miljøterapeut i 100% fast stilling for arbeid i skole og i SFO. Øren skole skal skoleåret 2023/2024 etablere en egen base for barn med... 

ØREN SKOLE

Drammen
9 dager siden

Miljøterapeut/miljøarbeider

 ...vikariat fram til 30.09.2024 søker vi nå en praktisk anlagt miljøterapeut eller miljøarbeider med engasjement for lavterskeltilbud og skadereduksjon,...  ...bli innkalt til intervju. Arbeidsoppgaver Miljøarbeid  Råd, veiledning og oppfølging av beboere Bistå beboere... 

ELVEPLASSEN HOSPITS

Asker
4 dager siden

Miljøterapeut/miljøarbeider deltid

 ...våre avdelinger i Oslo. Vi er fleksible og tar gjerne en prat med deg om dine muligheter. Vi søker etter trygge og tydelige miljøterapeuter og miljøarbeidere i primært med stort engasjement for utvikling og endringsarbeid til beste for våre brukere.  Det er ønskelig... 

BOHAB AS AVD LANGERUD AVLASTNING

Oslo
4 dager siden

Miljøarbeider/miljøterapeut

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Enga er et bo- og omsorgstilbud for mennesker med behov for...

Kirkens Bymisjon Drammen og Kongsberg

Oslo
17 dager siden

Ekstravakter Miljøarbeider/Miljøterapeut

Vækerøveien Samlokaliserte Boliger består av 16 leiligheter og en personalbase med fellesstue for beboerne. Vi gir psykisk helsehjelp til beboere med psykiske helseutfordringer, ut fra deres behov. Helsetjenestene består av støttesamtaler, hjelp til kontakt med Nav, hjelp...
Oslo
1 dag siden

Hovedansvar institusjonstjenester demens, Drammen kommune

 ...og/ eller annen sykdom. Arbeidsoppgaver Direkte brukerrettet arbeid med fokus på pasientens/ beboerens behov Målrettet miljøarbeid med arbeid etter tiltak og planer Et godt flerfaglig fagmiljø Kvalifikasjoner ~ Vi søker etter helsefagarbeidere eller... 

Tilkallingsvikarer og helgestillinger ved Åskollen bo- og se...

Drammen
14 dager siden

Vernepleier på jakt etter en fantastisk jobb?

 ...Utføre arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis Målrettet miljøarbeid Benytte kartleggingsverktøy, utarbeidelse av tiltak Evaluerer vedtak og tiltak Saksbehandling ift. helse- og... 
Drammen
3 dager siden

Miljøarbeider

 ...får muligheten til å utvikle sitt potensiale innenfor strukturerte og kjente rammer. Avdelingen ledes av en spesialpedagog, med 1 miljøarbeider pr. elev. Vi har nå ledig 1 full stilling som miljøarbeider i vår spesialavdeling, med oppstart snarest. Varighet er frem til... 

REFSTAD SKOLE

Oslo
9 dager siden

Miljøterapeut nattevakt

 ...tredje helg. Vi intervjuer kandidater fortløpende. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid i henhold til tjenestemottakers tiltaksplan Utføre reggelmessige runder for å sjekke at alt er i orden  Enkle praktiske... 

UNICARE HELDØGNSBOLIG SKOGVEIEN

Stabekk
4 dager siden

Miljøterapeut - helgestilling

 ...Arbeidsoppgaver Direkte bistand til brukere i henhold til vedtak, aktuelle tiltak, dagsplaner og individuelle planer Målrettet miljøarbeid Samarbeid med pårørende og andre eksterne samarbeidspartnere Legemiddelhåndtering etter bestått e-læringskurs Ansvar for... 

BYDELSADMINISTRASJONEN NORDRE AKER BYDEL

Oslo
3 dager siden

Vernepleier/ Miljøterapeut

 ...planer. Tjenesteansvar og primærkontaktansvar. Målrettet miljøarbeid. Samarbeid med pårørende og andre eksterne...  ...vernepleier. Lønnsramme 1812 (ltr 30-42; 535 000 - 649 400) miljøterapeut (annen relevant helse og sosialfaglig høyskoleutdanning).... 

BOTILBUD HOVINVEIEN

Oslo
10 dager siden

Miljøarbeider

Høybråten skole har 606 fantastiske elever og 75 dedikerte ansatte. Skolen har 28 klasser og disse er fordelt på sju ulike baser. Dette gir gode muligheter for tilpasset opplæring, variert undervisning og fleksible læringsmetoder. Vi er en veletablert og tradisjonsrik...

HØYBRÅTEN SKOLE

Oslo
8 dager siden

Miljøterapeut i turnus

 ...Underhaugsbakken har vi nå utvidet tjenestene våre, og har behovfor en ny miljøterapeut i fast 100% turnus, som kan være med oss og skape gode...  ...! Arbeidsoppgaver Primærkontaktansvar Målrettet miljøarbeid God dialog og samarbeid med beboernes pårørende Bidra... 

BÆRUM KOMMUNE BJERKELUNDEN BOLIGER AVD UNDERHAUGSBAKKEN

Jar
5 dager siden

Miljøterapeuter

 ...Miljøterapeuter Arbeidsoppgaver   Miljøterapeutisk arbeid etter utarbeidede miljøterapiplaner med fokus på traumebevisst tilnærming  Samarbeid med offentlige instanser og samarbeidspartnere Være pådriver og følge opp barna i dagtilbud og aktiv fritid  Delta... 
Hølen
12 dager siden

Miljøterapeut

 ...forenkle hverdagen for noen av disse elevene. Vi har behov for å erstatte 2 av våre ansatte som er i permisjon, og søker 2 miljøterapeuter som kan være med å styrke teamet rundt elevene våre. Elevene vil i så stor grad som mulig delta på aktivitet og læring i klasserommet... 

BJØRNDAL SKOLE

Oslo
3 dager siden

Miljøarbeider

Berg Gård avlastning og fritid er en avlastning- og barnebolig for barn og unge med ulike funksjonshemminger. Vi har totalt fem plasser som pr i dag benyttes av 14 barn og unge. I tillegg til avlastning og barnebolig driver vi et etter skoletid tilbud. Vårt mål er å skape...
Oslo
2 dager siden

Helgestilling - miljøarbeider

 ...være i relevant utdanningsforløp Vi krever datakunnskaper. Erfaring med GAT, Gerica og EQS er en fordel Kunnskap om målrettet miljøarbeid Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne Studenter innen relevant helse og sosialfaglig utdanningsforløp... 
Oslo
2 dager siden

Assistent/miljøarbeider

 ...- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva. Vi søker en miljøarbeider til 28,87% fast helgestilling, med arbeid annen hver helg....  ...arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Ønskelig med erfaring med målrettet miljøarbeid for personer med utviklingshemming Ønskelig med erfaring... 

KJØPMANNSGÅRDEN GRUPPEBOLIG (PU)

Oslo
3 dager siden

MILJØTERAPEUT

Valle Bosenter er samlokaliserte kommunale boliger for personer med psykiske lidelser, som er i behov av heldøgns omsorgstjenester. Det er 30 beboere som får støtte til å nå sine ønsker og mål av tverrfaglig sammensatt faggruppe. Bosenteret følger opp i tillegg beboere...

VALLE BOSENTER

Oslo
5 dager siden

Miljøterapeut

 ...oppfyller utdanningskravet vil kunne bli vurdert for ansettelse som verneassistent dersom det ikke er søkere som kvalifiserer som miljøterapeut. Studenter innen helse- eller sosialfag vil i så fall bli foretrukket Det er fordel med arbeidserfaring med rusavhengige i... 

MARCUS THRANES HUS

Oslo
2 dager siden

Vikariat - miljøterapeut 1-årig

 ...brukere og pårørende. Du har godt humør og trives med å være serviceorientert. Du som søker må ha kompetanse innen målrettet miljøarbeid. Du må ha et brennende engasjement for å jobbe med mennesker med ulike former for bistandsbehov, et ønske om å utgjøre en forskjell... 

BIERMANN BOLIG

Oslo
2 dager siden

Miljøterapeuter og Miljøarbeidere i Medleverturnus

 ...og 4 døgn med en uke fri mellom vaktene (3-7-4-7). Som miljøterapeut er din hovedoppgave å være omsorgsperson for de barna du lever...  ...relevant tilleggsutdanning. ~ Eventuelt dokumentert erfaring fra miljøarbeid i barnevernsinstitusjon. ~ Andre bachelorutdanninger kan... 

AURORA OMSORG AS AVD VIGELAND

Oslo
3 dager siden

Prosjektmedarbeider/miljøarbeider Stovner jobbsenter

 ...knyttet til ressurskrevende perioder på jobbsenteret. Jobben innebærer ansvar for drift og aktiviteter i discord-serveren, samt miljøarbeid og utvikling av barbershop i våre lokaler. Stillingen er en medarbeiderstilling i prosjektet Fra ungdomsliv til arbeidsliv, hvor... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL STOVNER

Oslo
18 dager siden

Miljøterapeut - tilkallingsvikarer

Bærum kommune har lang erfaring med drift av botiltak for enslige mindreårige flyktninger. Botiltak enslige mindreårige har i dag tre botiltak. Målgruppen er ungdom som har vært på flukt og har kommet til Norge uten foresatte. Alder er primært 15-19 år. Vår visjon er...

FLYKTNINGEKONTORET I BÆRUM

Bærums Verk
2 dager siden

Miljøterapeut natt

 ...Bohab vokser stadig, og nå søker vi etter en dyktig miljøterapeut til nattevaktstilling på en av våre avdelinger i Oslo. Det er en ledig...  ...benytter seg av anerkjente metoder, som baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi legger til rette for et aktivt... 

BoHab

Oslo
Én måned siden

Miljøterapeut til medleverstilling i Oslo

 ...BoHab vokser stadig, og nå ansetter vi engasjerte miljøterapeuter til boliger i Oslo. Ønsker du å være en del av et solid fagmiljø med...  ...benytter seg av anerkjente metoder, som baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi legger til rette for et aktivt... 

BoHab

Oslo
4 dager siden

Vi søker miljøterapeuter og tilkallingsvikarer

 ...er i sterk vekst og søker etter nye dyktige medarbeidere. Miljøterapeut 2 faste stillinger i medleverturnus 100% stilling Miljøterapeut...  ...Å bli en del av landets ledende fagmiljø innen målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse Tilgang til å ta våre nettbaserte kurs... 

JOBBSYS.NO AS

Langhus
3 dager siden

Langvakter for vernepleier/miljøterapeut

 ...Nylig oppstartet tilbud søker vernepleier/miljøterapeut. Som ansatt i Busoppveien bolig vil du som vernepleier/miljøterapeut være med...  ...Rykkinn arbeidslag der man har fokus på utvikling, målrettet miljøarbeid, selvbestemmelse og brukermedvirkning. Oppstart etter avtale... 

BÆRUM KOMMUNE RYKKINN BOLIGER AVD NORDBY BOLIGER

Rykkinn
22 dager siden

Miljøterapeut

 ...omsorgstjenesteloven kap.9 Erfaring og kunnskap til autismespekteret og utfordrende atferd Erfaring og kunnskap innen målrettet miljøarbeid Kjennskap til journalføring og utarbeidelse av tiltaksplaner God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, Norskferdigheter... 

KRINGSJÅ AVLASTNING

Oslo
5 dager siden

Miljøterapeut med fagbrev

Timeout magazine kåret bydel Sagene som en av verdens kuleste bydeler, og nå ønsker vi å få deg med på laget. Vi søker en Miljøterapeut med fagbrev i hjemmebaserte tjenester.  Samfunnsoppdraget til Sagene hjemmebaserte tjenester er å sørge for at bydelens innbyggere kan... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL SAGENE

Oslo
8 dager siden