Kreativ Omsorg gir tilbud til ungdommer innen kategorien omsorg. Vår drift og vårt metodiske arbeide reguleres og utvikles igjennom de lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner som er aktuelle og gjeldene for vår drift. Vi har som grunnleggende verdi å gi ungdom trygge...

KREATIV OMSORG AS

Fredrikstad
19 dager siden
Stendi avdeling Porsmyr er en akuttinstitusjon for gutter og jenter fra mellom 12-18 år. Felles for våre ungdommene er at de står i en utfordrende og uforutsigbar krisesituasjon, som krever trygge og varme voksne rundt seg for å håndtere tanker og følelser. Du har solid...

Stendi AS

Fredrikstad
Én måned siden
 ...av dagliglivet Atferds regulerende tiltak Medisinhåndtering og dokumentasjon Kvalifikasjoner Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut Fagarbeider eller i et utdanningsforløp Student/elev over 18 år Erfaringskompetanse fra arbeid med mennesker med... 

Vikarer og sommervikarer Livsmestringstjenester funksjonshem...

Fredrikstad
19 dager siden
 ...etatens visjoner, mål og planer Praktisk bistand, motivasjonsarbeid og veiledning til tjenestemottakere Målrettet og strukturert miljøarbeid Samarbeid med kollegaer, pårørende, verger og andre instanser Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å... 

Helsefagarbeider- 100% fast stilling

Fredrikstad
10 dager siden
 ...motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til våre barn og ungdommer. Du er tålmodig, har høy arbeidskapasitet og er målrettet i miljøarbeidet, og med respekt arbeider du sammen med den som trenger tjenester. Du er ydmyk og tar ansvar i relasjonen og den vanskelige... 

Vernepleier- 100% vikariat

Fredrikstad
5 dager siden
 ...kartlegge behov, og bidra til kvalitet og koordinering av den direkte tjenesteytingen. Dine ansvarsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid være veiledning og faglig opplæring av ansatte i avdelingen, tiltaksplanansvarlig, ansvarsvakter, ansvar innen definerte... 

Vernepleier/Sykepleier en 100% og en 50% fast stilling, tode...

Fredrikstad
10 dager siden
 ...stilling i turnus (35,5t/uke).  Arbeidsoppgaver Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid Målrettet og strukturert miljøarbeid Primærkontaktansvar og ansvarsvakt Relasjonsarbeid Medisinhåndtering, observasjon og dokumentasjon Ivareta... 

Vernepleier/Sykepleier- 100% fast stilling

Fredrikstad
3 dager siden
 ...og et godt fagmiljø ~ Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. ~ Som miljøarbeider hos oss får du være med å skape den beste hverdagen for brukerne våre, du kan utgjøre en forskjell i noens liv. ~ Lønn etter... 

Stendi AS

Fredrikstad
2 måneder siden
 ...Ravneberget fengsel, avd. fengsel har ledig fast 100 % dagstilling som miljøterapeut/fengselsbetjent på rusmestringsenheten. Vi søker deg som er...  ...av fengselsbetjent/miljøterapeut. Enheten har fokus på miljøarbeid.  Miljøterapeut/fengselsbetjent skal ha evne til å... 

RAVNEBERGET FENGSEL

Sarpsborg
20 dager siden
 ...evt 2:1. 1 stilling som fagkoordinator  2 stillinger som miljøterapeuter Stillingene krever 3 årig helsefaglig høgskole som vernepleier...  ..., herunder HOL kapittel 9. Har kunnskap om målrettet miljøarbeid. Teoretisk og praktisk opplæring og veiledning gis.... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
17 dager siden
 ...deg som er faglig sterk, engasjert og motivert. Du må trives med målrettet miljøarbeid, og vi ønsker oss en ny kollega som kan bidra positivt inn i fellesskapet.  Vi tilbyr en miljøterapeut 100% fast dagtid i en av våre boliger. Stilling gjelder å følge tjenestemottakere... 

TØNSBERG KOMMUNE GLITNEVEIEN BOTILTAK

Tolvsrød
19 dager siden
 ...å bygge en kultur preget av engasjement, fleksibilitet og kreativitet.  Stillingene gjelder: ~3 x 100% fast stilling som miljøterapeut i langvaktsturnus med arbeid hver 3. helg  Vi ser etter deg som: Er motivert og lærevillig Har gjennomføringskraft... 

Stendi AS

Moss
Én måned siden
 ...stillinger ved vår avdeling i Mysen der vi er behov av : ~3 Miljøterapeuter i 100% stilling Ecura er genuint opptatt av å levere...  ...du trives hos oss. Om du i tillegg brenner for målrettet miljøarbeid og kunnskapsbaserte metoder er Ecura plassen for deg! Høres... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
2 måneder siden
 ...Ravneberget fengsel, avd. fengsel har ledig fast 100 % dagstilling som miljøterapeut/fengselsbetjent på rusmestringsenheten. Vi søker deg som er...  ...av fengselsbetjent/miljøterapeut. Enheten har fokus på miljøarbeid.  Miljøterapeut/fengselsbetjent skal ha evne til å... 

Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel - Miljøterap...

Sarpsborg
5 dager siden
 ...Er du en faglig sterk vernepleier/miljøterapeut med sosialfaglig utdanning med god kompetanse på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanslyse?  Da kan det være nettopp deg Fogdhaven er på utkikk etter! Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune består av 10... 

Vernepleier / Sosialfaglig Miljøterapeut med fagansvar

Horten
9 dager siden
 ...har fast 2 fagdager i året som blir planlagt av vernepleier/ miljøterapeut. Vi bruker mye kurs og fagdager i regi av andre, elektroniske...  ...daglige aktiviteter til beboerne - Jobbe ut fra målrettet miljøarbeid - Ha fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse - Oppfølging... 

VESTGÅRDVEIEN BOFELLESSKAP PU-BOLIGER

Skiptvet
19 dager siden
 ...har fast 2 fagdager i året som blir planlagt av vernepleier/ miljøterapeut. Vi bruker mye kurs og fagdager i regi av andre, elektroniske...  ...daglige aktiviteter til beboerne - Jobbe ut fra målrettet miljøarbeid- Ha fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse- Oppfølging... 

Helsafagarbeider Vestgårdveien Bofellesskap

Skiptvet
19 dager siden
 ...Utdanninger til å bli en del av vårt team i Østfold-området. Vi har ledige stillinger for følgende roller: Miljøarbeider (Ufaglært) Helsefagarbeider Miljøterapeut Vernepleier Barnevernspedagog Sykepleier Uansett hvilken rolle du har interesse for eller... 

FLEXIBEMANNING VIKEN AS

Moss
25 dager siden
 ...utdanninger til å bli en del av vårt team i Østfold-området. Vi har ledige stillinger for følgende roller: Miljøarbeider (faglærte og ufaglært) Miljøterapeut Barnevernspedagog Vernepleier Uansett hvilken rolle du har interesse for eller hvilket... 

FLEXIBEMANNING VIKEN AS

Moss
22 dager siden
 ...familiesenter, avdeling Jibbe har vi to ledige, faste stillinger som miljøterapeut helg. Stilling 1 er på 22,36% og stilling 2 er på 23,33%....  ...om relevant bachelorutdanning innplasseres i SKO 1486 miljøarbeider Kr. 401 900- 502 300 (Ltr. 32-50) eller SKO 1488 miljøterapeut... 

Miljøterapeut deltid, helg: 22,36% og 23,33%

Sarpsborg
3 dager siden
 ...mennesker er du rett person for oss. Vi har et godt arbeidsmiljø som spiller en viktig rolle i miljøterapien. Arbeidsoppgaver Miljøterapeut Ansvarshavende Vurdere og håndtere voldsrisiko Håndtering av krevende situasjoner med faglig forankret tilnærming (MAP... 

Sykepleier / Vernepleier

Sarpsborg
1 dag siden
 ...sosionom, sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere. For tiden helgestilling med arbeid hver 3. helg.  Arbeidsoppgaver Miljøarbeider / assistent Ansvar for pasienter  Koordinere samarbeid rundt pasienten Kontakt med pårørende Tverrfaglig samarbeid... 

Sykepleierstudent / Vernepleierstudent

Sarpsborg
3 dager siden
 ...helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med ulik bistandsbehov.  ~Målrettet miljøarbeid ~Praktisk bistand og planleggetiltak  ~Vurdere behov og planleggetiltak  ~Dokumentasjon og tiltaksplaner  ~Sørge for faglig... 

Våler kommune

Våler
9 dager siden
 ...sammensatt med 2 stillinger for overlege, 1 psykologspesialist og 1 LIS, samt ergoterapeut, sosionomer og ca. 30 høyt kvalifiserte miljøterapeuter. DPS-Nordre består i tillegg til døgnseksjonen av to poliklinikker, et ACT-team og en egen enhet for psykforsk og ketamin-... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS MOSS VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK

Moss
18 dager siden
 ...leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø. Sikre grunnlag for miljøforståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid i prosjektet Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant... 

Har du lyst til å jobbe som miljørådgiver i en byggherreorga...

Tønsberg
12 dager siden
 .... Arbeidsoppgaver avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen  Den som ansettes må... 

Halden fengsel - Fengselsbetjenter

Halden
10 dager siden
 ...Har erfaring med utfordrende atferd. Har kjennskap til aktuelle lovverk, herunder HOL kapittel 9. Har kunnskap om målrettet miljøarbeid.   Vi tilbyr: Lønn etter avtale Et trygt og godt fagmiljø, med gode utviklingsmuligheter Gode pensjon- og... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
10 dager siden
 ...leiligheter fordelt på 4 hus. Det ene huset har døgnbemanning og inneholder, i tillegg til 7 boenheter, personalbase og stue for miljøarbeid. Vi søker nå etter person som ønsker å jobbe med og for mennesker med psykiske helseutfordringer og/ eller rusavhengighet.... 

Vernepleier/sykepleier til fast stilling i enhet rus og psyk...

Halden
10 dager siden
 ...; helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med ulike bistandsbehov. ~Målrettet miljøarbeid ~Praktisk bistand opplæring ~Vurdere behov og planleggetiltak. ~Utdeling av medikamenter/multidose etter forskrifter og vedtatte... 

Våler kommune

Våler
2 måneder siden
 ...Mentorordningordning for alle nytilsatte sykepleiere hele det første året man er ansatt  Et sykehjem som har fokus både på fag og miljøarbeid og å se den enkelte Varierte arbeidsdager med stor mulighet for utvikling og personlig vekst som sykepleier  Årsturnus, hvor... 

Nes sykehjem søker

Tønsberg
10 dager siden