...Arbeidsoppgåver Heilskapleg ansvar for pleie- og omsorg relatert til bebuarane. Sjukepleiarfaglege oppgåver og vurderingar. Miljøarbeid og observasjon av ADL-ferdigheiter. Lage og følgje opp pleieplanar og prosedyrar. Deltaking i gruppemøter, dagleg... 

TYSNES OMSORGSSENTER

Uggdal
22 dager siden
 ...mange positive fellesaktivitetar for å fremje eit godt skulemiljø. Me ønskjer no å styrka laget rundt eleven og søkjer difor etter miljøarbeidar/miljørettleiar i ca 70 % stilling frå 01.08.2024. Arbeidsoppgåver Støtte elevar i opplæringa og bidra med fagkompetanse... 

Miljørettleiar/miljøarbeidar

Bømlo
1 dag siden