...inkludert å skaffe ekstern finansiering til gjennomføring ~Samarbeid med ulike enheter for å støtte kommunens bærekrafts- og miljøarbeid, f.eks. involvering i relevante prosjekter innen landbruk, natur og miljø ~Tilskuddsforvaltning og rådgivning, bl.a... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
11 dager siden
 ...inkludert å skaffe ekstern finansiering til gjennomføring Samarbeid med ulike enheter for å støtte kommunens bærekrafts- og miljøarbeid, f.eks. involvering i relevante prosjekter innen landbruk, natur og miljø Tilskuddsforvaltning og rådgivning, bl.a... 

INDERØY KOMMUNE NÆRING OG LANDBRUK

Inderøy
9 dager siden
 ...dokumenter, og søknader. Vi dere er det ønskelig med erfaring med fremmedspråklige og kunne forholde seg til ulike kulturer. Noe miljøarbeid og merkantilt arbeid vil også inngå i stillingen. Arbeidsoppgaver ~Bistå med oversettelser ~Bistå med søknader om godkjenning... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
8 dager siden
 ...de ulike boligene handler om å gi omsorg og oppfølging til den enkelte beboer ut fra dennes behov. Arbeidet består i stor grad av miljøarbeid med stor vekt på sosialt samvær og aktiviteter, men kan også være hjelp til personlig hygiene og ernæring ut fra den enkeltes... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
2 måneder siden
 ...hjemmeboende barn og unge med ulike hjelpebehov, ved at de har opphold i boligen i perioder. Arbeidsoppgaver Arbeidet består i miljøarbeid, renhold og hjelp til personlig stell av ulik grad ut fra brukerens behov. Kvalifikasjoner Vi ønsker søkere med helsefaglig... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
2 måneder siden
 ...oppfølging av beboere., deriblant å yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand i aktiviteter i og utenfor hjemmet. Utøve miljøarbeid med utgangspunkt i den enkelte brukers ressurser og behov, samt med stor forståelse for det relasjonelle i tjenesteytinga.... 

FERGELAND

Steinkjer
3 dager siden