...hyggelig at DU vil bli vår nye kollega!   «Hei! Har du fått med deg PAS-satsningen i Sandefjord? Vil du være med på moroa bør du søke på denne...  ...avdelingleder i enheten så min flotte jobb som vernepleier i avdelingen er derfor ledig. Håper du søker" Ann-Helen     Hva kan Avd.... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
 ...BPA ordning skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov muligheten til å leve et aktivt...  ...mulig uavhengig liv. Med en BPA ordning er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som...  ...egnethet vil vektlegges. Arbeidet består i å være tilgjengelig for brukeren i deres hjem... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
 ...og har du visjoner om samfunnsutviklingen i Sandefjord kommune? I enhet for byggesak kan...  ...og veiledning, og behandle byggesaker med kvalitet og effektivitet. Som ansatt i seksjon...  ...Seksjonen Klima-, byggesak- og arealforvaltning er en del av kommunalområdet Miljø og plan... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
Sandefjord legevakt driver stasjonær virksomhet døgnet rundt med et vaktlag på 3 fast ansatte leger i tillegg til fastleger. Legevakta i Sandefjord er kjent for sitt trivelige og gode arbeidsmiljø med godt kvalifisert helsepersonell og nye velutrustede lokaler. Vi utlyser... 
Sandefjord kommune
5 dager siden
Om enhet landbruk I Sandefjord har vi store og viktige jordbruks- og skogarealer og kommunen er en av de største landbrukskommunene i fylket. Vi tilbyr deg en stilling med interessante arbeidsoppgaver, og muligheter til å delta i arbeidet med å bevare og utvikle landbruksressursene... 
Sandefjord kommune
16 dager siden
Vil du være en del av vårt team? Bli med oss og bidra til å gjøre en forskjell i menneskets liv. Vi ser etter deg som er engasjert og selvstendig i rollen som sykepleier og som ønsker å være med på å sikre riktig bruk av kompetanse til riktig tid. Er du fleksibel og kunne... 
Sandefjord kommune
18 dager siden
Om Sandefjord voksenopplæring Sandefjord voksenopplæring er en unik og spennende skole med beliggenhet i Sandefjord sentrum.  Skolen består av 2 avdelinger: grunnskole for voksne/FOV og norsk- og samfunnskunnskapsopplæring etter integreringslov/introduksjonslov. Sandefjord... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
Om tjenestested   I seksjon Bydrift gjøres planlegging, saksbehandling, drift og vedlikehold innen vann, avløp, vei og grønt. Seksjon bydrift er en del av kommunalområdet Miljø- og plansaker sammen med Klima, byggesak- og arealforvaltning, Brann og redning, Havn og Eiendom... 
Sandefjord kommune
11 dager siden
 ...ta et år på en annen arbeidsplass- for å utforde deg selv? Legevakten er en spennende arbeidsplass, med høy kompetanse blant sykepleierne og hvor latteren sitter løst. Personer som oppholder seg i vår kommune og har behov for øyeblikkelig hjelp kontakter legevakten når... 
Sandefjord kommune
23 dager siden
 ...lagspiller som skaper positivt engasjement og som sammen med oss bidrar til å heve kvaliteten på arbeidet i avdeling, og ser etter deg som ser oppgavene og som...  ...lover, tariffavtaler og reglement Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
Om tjenestested Demenskoret  i Sandefjord ble startet opp som et prosjekt høsten 2022 på initiativ fra frivillige og i samarbeid med Demensforeningen og Sandefjord kommune. I mars  2023...  ...konsertoppdrag, men først og fremst er det ukentlige øvelser, der sangere og frivillige... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
 ...Ønsker du å gjøre en forskjell i menneskers liv? Vi ser etter deg som er engasjert og selvstendig i rollen som sykepleier. Vi ser etter deg som er fleksibel og ønsker å være med på å sikre riktig bruk av kompetanse til rett tid. Kunne du tenke deg å jobbe i en hjemmesykepleieavdeling... 
Sandefjord kommune
12 dager siden
 ...for arbeidet som utføres, som brenner for tjenesteutvikling og er glad i å prøve ut nye måter å løse oppgavene på. Fleksibilitet og gode...  ...samarbeidsevner er en forutsetning. Du vil komme til en kollegagruppe med ulike profesjoner; vernepleier, sykepleiere, helsefagarbeider og... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
Legevakten har behov for sykepleiestudenter som kan jobbe i helger og ferier. Du må være ferdig med 2. året på studiet for å søke hos oss.  Legevakten er en skikkelig spennende arbeidsplass, full fart og masse å lære. Hos oss er det bare flinke folk, med en positiv innstilling... 
Sandefjord kommune
23 dager siden
 ...62 000 innbyggere og 28 skoler, hvor av 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen...  ...Ormestad skole er en 1-7 skole som ligger i naturskjønne omgivelser ute på Vesterøya....  ...på" i læringsarbeidet, i god samhandling med lærere/assistenter/fagarbeidere og... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
 ...tjenestested Sandefjordbibliotekene omfatter bibliotekene i Andebu, Sandefjord og Stokke. Bibliotekene er viktige arenaer for formidling av litteratur og...  ...opptatt av biblioteket som en inkluderende møteplass med kultur, læring, og opplevelse. Vi ønsker deg som er nysgjerrig... 
Sandefjord kommune
12 dager siden
 ...dyktige medarbeidere på Andebu hjemmesykepleie.    Seksjonen er nylig omorganisert med søkelys på hvordan designe en smart, fleksibel seksjon der...  ...dagaktivitet for personer med demens.   De viktigste satsningsområder i seksjonener beskrevet i handlingsplanen «Leve hele livet i... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
Om tjenestested Seksjon Senter og hjemmetjenester er fra 2023 delt inn i 3 enheter. Natt-tjenesten er plasert i enhet 3. Natt- tj. yter personlig...  ...til en avdeling om natten. Natt-tjenesten jobber i team med 2 personer fra 24.00-06.00 om  morgenen. Før og etter dette... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
Bli med på laget da vel!! Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning (BOA) består av 15 enheter og en avdeling, som i hovedsak gir tjenester til voksne personer med ulik grad av utviklingshemming...  ..., avlastning, samt dagtilbud. Det er et mål å være en seksjon som kjennetegnes... 
Sandefjord kommune
18 dager siden
 ...og søker flere planleggere/prosjektledere. En av stillingene er en seniorstilling med overordnet ansvar for Sandefjords neste kommuneplan (...  ...behandling av detaljreguleringer. Sandefjord er en kommune i vekst, med høy gjennomføringsevne, høy bostedsattraktivitet... 
Sandefjord kommune
18 dager siden
 ...Avlastning (BOA) består av 15 enheter og en avdeling, som i hovedsak gir tjenester til voksne personer med ulik grad av utviklingshemming. Tjenestene gis som...  ...heldøgns bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det er et mål å være en seksjon som kjennetegnes av... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
 ...Om Frydenbergsletta bolig Frydenbergsletta er en bolig for mennesker med utviklingshemming, med en heftig appetitt på opplevelser! Våre beboere...  ...mennesker god omsorg, opplevelser og gode liv. At beboer står i fokus og er sjef i eget liv. Kunne norsk og data. Blid, positiv... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
Er du en engasjert og dyktig fagperson med interesse for å arbeide i det kommunale barnevernet har vi ledig stilling til deg.    Vi har ledig 4 stk 100% faste stillinger som kontaktpersoner i barneverntjenesten. Vårt mål er å utvikle tjenesten til det beste for barn,... 
Sandefjord kommune
18 dager siden
 ...fredag · Ledig etter avtale · Kombinert rolle med administrative oppgaver og klinisk arbeid...  ...? Hos oss setter vi tjenestemottaker i fokus. Pasienten skal ha god livskvalitet og...  ...behov og forutsetninger. Vi ser etter deg som er engasjert og selvstendig i rollen som... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
Om tjenestested Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for mennesker... 
Sandefjord kommune
11 dager siden
 ...ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og...  ...profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt i skolene. Velutviklede strukturer for samarbeid...  ...verktøy for økt læringsutbytte og i tråd med læreplanverket. Alle elever har enten egen... 
Sandefjord kommune
11 dager siden
Vi i Stokke Frivilligsentral søker deg som brenner for at barn og unge skal ha et trygt...  ...fritidstilbud i sitt nærmiljø! Barn og unge er en av frivilligsentralens hovedmålgrupper....  ...lavterskeltilbud der de unge samles og driver med varierte aktiviteter som biljard,... 
Sandefjord kommune
16 dager siden
 ...bidra til at hverdagen min går rundt. Det er viktig for meg at du er fleksibel, løsnings...  ...derfor assistenter som har mulighet til å være med meg på både korte og litt lengre turer,...  ...dette. Du må også kunne legge inn helger i din faste turnus, helst annen hver helg.... 

PRIMA ASSISTANSE AS AVD TELEMARK

Sandefjord
25 dager siden
Bli med på laget da vel!  Fremtidslaget!   Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning (BOA) består av 15 enheter og en avdeling, som i hovedsak gir tjenester til voksne personer med ulik grad av utviklingshemming...  ..., avlastning, samt dagtilbud. Det er et mål å være en seksjon som... 
Sandefjord kommune
15 dager siden
Om tjenestested Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for mennesker... 
Sandefjord kommune
Én måned siden