Søkeresultater: 17 ledige stillinger

 ...Telemark tar nå konsekvensen av dette, og satser på å bygge opp en faglig robust og velfungerende geriatrisk seksjon. Vi søker dedikerte leger som ønsker å bidra til å gi våre eldste det aller beste tilbudet. Geriatrisk seksjon ved STHF Skien er organisert i... 

SYKEHUSET TELEMARK HF HABILITERINGSSEKSJONEN

Skien
12 dager siden
 ...kommunene Skien, Nome og Siljan med til sammen 60.000 innbyggere. BUP Grenland er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk med psykologer, leger, sosionomer og andre fagstillinger med psykisk helsekompetanse. Vi er til sammen 20 fagstillinger og 4 sekretærer, og har et godt... 

SYKEHUSET TELEMARK HF BUP SKIEN

Skien
12 dager siden
 ...Hos oss vil du jobbe sammen med et erfarent og dyktig tverrfaglig team, som i tillegg til 2 overleger, består av psykologspesialist, lege i spesialisering, sosionom, fysioterapeut, sykepleiere/spesialsykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere med videreutdanning,... 

SYKEHUSET TELEMARK HF DPS NEDRE TELEMARK AVD PORSGRUNN

Porsgrunn
12 dager siden
 ...Hos oss jobber det vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere m.m. Vi jobber tverrfaglig med fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, spesialisthelsetjenesten og dagsenter. Vi kan tilby spesiell kompetanse innen ervervet hodeskade, med fokus på somatikk, habilitering... 

TAMBURLUND 2 BOFELLESSKAP

Skien
13 dager siden
 ...i hovedsak av nevrologi, geriatri og ortopedi. Hos oss jobber det helsefagarbeidere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lege, renholds- og kjøkkenpersonale. Presteløkka som institusjon er preget av høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Vi er også stolte av... 

PRESTELØKKA REHABILITERINGSSENTER

Stavern
13 dager siden
 ...og utredning, evt. kartlegging av videre tjenestetilbud for pasienten. Det er et tverrfaglig samarbeid på avdelingen mellom lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og studenter. Vi har også et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.... 

ST HANSÅSEN SYKEHJEM

Porsgrunn
24 dager siden
 ...Larvik legevakt har innført komprimert turnus (Nordsjøturnus) for leger på natt. Vi har allerede ansatt to leger og er nå på jakt etter en lege til for å gjøre teamet komplett. Turnusen er lagt opp med to uker arbeid etterfulgt av friperiode på fire uker. Det vil være... 

Legevaktslege komprimert turnus

Larvik
3 dager siden
 ...brukerrettede oppgaver til de som bor på institusjonen Rolle som tjenesteansvarlig sykepleier/vernepleier Tverrfaglig samarbeid mellom lege, statsforvalteren og fagutviklingssykepleier Dokumentasjonsoppgaver som gir deg spisskompetanse i ulike vurderinger knyttet til... 

Ledig fast stilling

Sandefjord
3 dager siden
 ...Sykepleieroppgaver i avdelingen Sykepleieroppgaver må påregnes å utføres på andre avdelinger ved behov Tverrfaglig samarbeid med lege, sykepleiere og helsefagarbeidere Tett samarbeid med andre avdelinger på helsehuset Krav til kompetanse Autorisasjon som... 

BAMBLE HELSEHUS

Stathelle
12 dager siden
 ...helsehuset har et sterkt fagmiljø bestående av sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, leger, servicemedarbeidere, fagkoordinatorer og idrettspedagog. De fleste av våre pasienter tar vi imot direkte fra sykehus. Felles for... 

Lege, Skien Helsehus, fast

Skien
3 dager siden
 ...kommunene Skien, Nome og Siljan med til sammen 60.000 innbyggere. BUP Grenland er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk med psykologer, leger, sosionomer og andre fagstillinger med psykisk helsekompetanse. Vi er til sammen 20 fagstillinger og 4 sekretærer, og har et godt... 

Psykolog/psykologspesialist

Skien
12 dager siden
 ...Er du klar for et spennende vikariat som fastlege i Siljan? I Siljan har vi tre fastleger som trives godt i jobben sin. En av legene skal nå ut i utdanningspermisjon. Legekontoret vårt er godt utstyrt og vi bruker CGM journalsystem. Vi har 2 stabile og flinke helsesekretærer... 

Fastlege 100% vikariat

Siljan
3 dager siden
 ...Skien er en del av ØNH poliklinikk og Hørselssentral ved STHF.  Seksjonen har audiografer og sykepleiere ansatt, og jobber nært med ØNH leger og sekretærer fra Kirurgisk kontortjeneste. Seksjonen har ledig 100 % fast stilling for audiograf, som ambulerende audiograf i... 

Audiograf

Skien
3 dager siden
 ...bevare og utvikle videre - seksjonsleder spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Seksjonsleder må samarbeide tett med seksjonens leger og fagområdenes poliklinikker. Det ligger også til seksjonsleders ansvar å sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste... 

Seksjonsleder

Skien
3 dager siden
 ...og utredning, evt. kartlegging av videre tjenestetilbud for pasienten. Det er et tverrfaglig samarbeid på avdelingen mellom lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og studenter. Vi har også et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.... 

Sykepleierstudent

Porsgrunn
21 dager siden
 ...kommunen etter sykehusoppholdet. Det skal være et kortvarig opphold før utskrivelse til hjemmet. Avdelingen er tverrfaglig bestående av leger, sykepleiere, fagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeut. Det er godt miljø og høy trivsel blant ansatte. Det er daglig... 

Sykepleierstillinger 90% 0g 80% til aktiv mottaksavdeling fr...

Sandefjord
21 dager siden
 ...Sykepleieroppgaver må påregnes å utføres på andre avdelinger ved behov Tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, lege og helsefagarbeidere Krav til kompetanse ~ Autorisasjon som sykepleier Øvrige kvalifikasjoner Relevant arbeidserfaring... 

BAMBLE HELSEHUS

Stathelle
12 dager siden